Dni Księżycowe w astrologii horarnej

Dodaj komentarz


Dni Księżycowe w astrologii horarnej

kompilacja: Andrzej Cedzyński 2010

(01) pierwszy Dzień Księżycowy około 0 ° do 12 ° od Słońca

Pierwszy Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do natychmiastowych inicjatyw, śmiałych przedsięwzięć, ale też do nieporozumień albo kłótni.

(02) drugi Dzień Księżycowy około 13 ° do 25 ° od Słońca

drugi Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do różnego rodzaju wyjaśnień, kompromisu, pojednania ale też chybionych okazji.

(03) Trzeci Dzień Księżycowy około 26 ° do 38 ° od Słońca

Trzeci Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla ambitnych i dochodowych przedsięwzięć, handlu, ale też snów, daleko – naciąganych pomysłów i planów.

(04) Czwarty Dzień Księżycowy około 39 ° do 50 ° od Słońca

Czwarty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla dawania albo otrzymywania rad, wspólnych poważnych przedsięwzięć, ale też zdrad.

(05) piąty Dzień Księżycowy około 51 ° do 63 ° od Słońca

Piąty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla innowacji i wynalazków, oryginalnych twórczości, ale również dla polemik i sporów.

(06) szósty Dzień Księżycowy około 64 ° do 76 ° od Słońca

Szósty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do przedsięwzięć, wspólnych poważnych przedsięwzięć, ale też zdrad.

(07) siódmy Dzień Księżycowy około 77 ° do 89 ° od Słońca

Siódmy Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do podejmowania wysiłków, aby osiągnąć określony cel, komfort materialny, a także jakieś zawiadomienie, rozczarowania.

(08) Ósmy Dzień Księżycowy około 90 ° do 102 ° od Słońca

Ósmy Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla handlowych transakcji, politycznych negocjacji, ale też dla podstępu i kradzieży.

(09) Dziewiąty Dzień Księżycowy około 103 ° do 115 ° od Słońca

Dziewiąty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do zdecydowanego rozwiązywania trudności, dla wysiłków niesionych, by pokonać problemy, również stagnacja.

(10) Dziesiąty Dzień Księżycowy około 116 ° do 128 ° od Słońca

Dziesiąty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla energicznych, ambitnych przedsięwzięć, prac budowlanych, ale też daje złudzenia wielkości.

(11) Jedenasty Dzień Księżycowy około 129 ° do 140 ° od Słońca

Jedenasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do zastanawiania się, refleksji i tworzenia, ale też sprzeciwu wobec zmian.

(12) Dwunasty Dzień Księżycowy około 141 ° do 153 ° od Słońca

Dwunasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla osiągnięcia oryginalnych pomysłów, ale też oznacza zdrady.

(13) Trzynasty Dzień Księżycowy około 154 ° do 166 ° od Słońca

Trzynasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do łączenia się albo zrzeszania, ale też oznacza łudzenie się.

(14) Czternasty Dzień Księżycowy około 167 ° do 179 ° od Słońca

Czternasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do pracy wymagającej precyzji i kompromisów, oznacza też straty, zerwania, niepowodzenia.

(15) Piętnasty Dzień Księżycowy około 180 ° do 191 ° od Słońca

Piętnasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla przyjaźni, spotkań z ludźmi, albo wspólnych przedsięwzięć, ale też rozczarowań albo otrzeźwienia.

(16) Szesnasty Dzień Księżycowy około 192 ° do 204 ° od Słońca

Szesnasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla finansowych transakcji albo umów biznesowych, ale też kradzieży albo oszustw.

(17) Siedemnasty Dzień Księżycowy około 205 ° do 217 ° od Słońca

Siedemnasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do dobrych umów biznesowych, podwyżek pensji, zbierania żniwa, ale też podstępów, oszustw, niepohamowania.

(18) Osiemnasty Dzień Księżycowy około 218 ° do 230 ° od Słońca

Osiemnasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla bezinteresownych działań, ale też przedsięwzięć, które są skazane na niepowodzenia, także perfidii i zdrady.

(19) Dziewiętnasty Dzień Księżycowy około 231 ° do 243 ° od Słońca

Dziewiętnasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do uznania jakości i zasług, do uzdrawiania, pojednania, ale też oznacza nadużycie władzy.

(20) Dwudziesty Dzień Księżycowy około 244 ° do 256 ° od Słońca

Dwudziesty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do tworzenia, zastanowienia, medytacji, ale też kryzysów, gniewu, zemsty, pasji.

(21) Dwudziesty pierwszy Dzień Księżycowy około 257 ° do 269 ° od Słońca

21-ty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla odkryć, podróży, badań, śledztw, ale też zaniedbywania albo intryg.

(22) Dwudziesty drugi Dzień Księżycowy około 270 ° do 282 ° od Słońca

22-gi Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla uwolnienia się, osobistego sukcesu, ale też hańby, wygnania, skandalu.

(23) Dwudziesty trzeci księżyca Dzień około 283 ° do 295 ° od Słońca

23-ci Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla ważnych prac, odnawiania, renowacji, ale też przesady.

(24) Dwudziesty czwarty księżyca Dzień około 296 ° do 308 ° od Słońca

24-ty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla tradycji, rodziny, społecznej pracy albo wspólnych przedsięwzięć, ale też oznacza niesprawiedliwość.

(25) Dwudziesty piąty księżyca Dzień około 309 ° do 321 ° od Słońca

25-ty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla oryginalnych pomysłów, wynalazków, innowacji, ale też tolerancji.

(26) Dwudziesty szósty księżyca Dzień około 322 ° do 334 ° od Słońca

26-ty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do rozwiązywania zagadek i tajemnic, ale też dla pasji i zmysłowych występków.

(27) Dwudziesty siódmy księżyca Dzień około 335 ° do 347 ° od Słońca

27-y księżyca Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla wzajemnej pomocy, wspólnych spraw albo ryzykowania, ale też sprzyja wydawaniu błędnych ocen albo sądów.

(28) Dwudziesty ósmy Dzień Księżycowy około 348 ° do 359 ° od Słońca

28-y Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla odkryć, poszerzania świadomości, wspólnoty umysłów, ale też iluzjom.

(29) Dwudziesty dziewiąty Dzień Księżycowy około 348 ° do 359 ° od Słońca

29-ty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla odkryć, poszerzania świadomości, wspólnoty umysłów, ale sprzyja powstawaniu iluzji.

(30) trzydziesty Dzień Księżycowy około 348 ° do 359 ° od Słońca

30-ty Dzień Księżycowy jest sprzyjający dla odkryć, wspólnoty umysłów, ale i sprzyja też iluzjom.

Interpretacja stopni Zodiaku według reguł klasycznej astrologii horarnej

Dodaj komentarz


Interpretacja stopni Zodiaku według reguł klasycznej astrologii horarnej, na podstawie „Encyclopedia of Astrology”, Nicholasa DeVore.
Kompilacja: ©Andrzej Cedzyński 2010

Baran


1 Stopień pozytywnej natury, która tworzy swoje własne przeznaczenie. Wierzchołek pierwszej Stacji Księżycowej, tak zwany Krytyczny Stopień.
2 Stopień chirurga, organizatora.
3 Stopień wrzodów, literacki i poetycki.
4 Stopień lotnictwa, ptaki, kolizje.
5 Stopień okrucieństwa i sadyzmu.
6 Stopień niezaspokojonych ambicji.
7 Stopień żółtaczki.
8 Stopień życia i śmierci
9 Stopień odwagi, niemoralności.
10 Stopień triumfu, wielcy generałowie
11 Stopień duchowy triumf, naukowe zainteresowania, stopień elektryczności.
12 Stopień duchowej intuicji.
13 Wierzchołek drugiej Stacji Księżycowej.
14 Stopień lekarza, jedzenia i napoju.
15 Stopień apopleksji albo samobójstwa.
16 Stopień przekonywającego krasomówstwa, publiczne życie.
17 Stopień dzieci.
18 Stopień krasomówstwa.
19 Stopień umysłowej urodzajności i fizycznej pasji.
20 Stopień podniesienia Słońca, upadek Saturna, Szczęśliwy Stopień.
21 Stopień wrzodów, wypadki, elektryczność.
22 Stopień nadziei, artystyczny.
23 Stopień muzyki.
24 Stopień filozofii.
25 Stopień Literatury, podróż.
26 Wierzchołek Trzeciej Stacji Księżycowej. Badanie i odkrycie.
27 Stopień gruźlicy, chorób płuc, sprzeciwu i konfliktu, wojujący liderzy. Wielcy żołnierze rodzą się na osi znalezieni na tej Baran – Waga.
28 Stopień uporu celu, włosy, Mars w tym stopniu wskazuje na rude włosy.
29 Stopień siły pozwalającej zrozumieć wzniosły ideał.
30 Stopień proroka nowego porządku.

BYK1 Stopień siły w łączeniu starych zasad w nowych zadaniach.
2 Stopień magii.
3 Stopień wątku i strategii. Ważny stopień w narodzeniach wielkich wojskowych generałów.
4 Stopień podniesienie Księżyca, szczęśliwy stopień. Przyzwyczajony do władzy.
5 Stopień założyciela sekty, siedzenie prawa.
6 Stopień ludzi, którzy ma tajną wiedzę, uzdrowiciela, pustelnika.
7 Stopień wielu wrogów.
8 Stopień zdecydowania i pomysłowości.
9 Wierzchołek czwartej Stacji Księżycowej. Krytyczny stopień.
10 Stopień neurastenii.
11 Stopień architektury.
12 Stopień architektury, naukowca.
13 Stopień architektury, ciśnienia powietrza i grawitacji.
14 Stopień obiegu pieniędzy, nieszczęśliwy dla małżeństwa.
15 Stopień pierwszego punktu stabilizacji, szczęśliwy stopień, religijna natura.
16 Stopień wzrostu, muzyka.
17 Stopień malarstwa, wpływy w organizacjach.
18 Stopień zapalenia wyrostka robaczkowego.
19 Stopień wodzireja na przyjęciach.
20 Stopień przedsiębiorczego człowieka.
21 Wierzchołek piątej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień, oratorstwo.
22 Stopień podróży statkiem, wody.
23 Stopień sukcesu za wszelką cenę.
24 Stopień pacjenta w chorobie.
25 Stopień poety i samotnika.
26 Stopień osoby autokratycznej i pozbawionej skrupułów, śmierć partnera, zła reputacja.
27 Stopień Losu odmienionego przez małżeństwo.
28 Szczęśliwy stopień, moc, los odmienionego przez zatrudnienie
29 Stopień literatury, potężna wola i organizacyjne zdolności.
30 Stopień fatum, sprzyjający wypadkom, dramatyczny obszar, stopień sławnych aktorów.

BLIŹNIĘTA


1 Stopień rysunku, szkiców i projektów.
2 Stopień rysunku, szkiców i projektów.
3 Stopień ambasadorski, stopień rysunku, szkiców i projektów.
4 Stopień podniesienia Północnego Węzła Księżycowego, punkt duchowego oświetlenia. Wierzchołek szóstej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień.
5 Stopień lotnictwa, umysłowej stabilności.
6 Stopień spokojnych losów.
7 Stopień wspaniałego intelektu, ekspresji językowej.
8 Stopień kłótliwej drażliwości.
9 Ascendent i Uran w horoskopie USA
10 Stopień zabójstwa, nowe możliwości poprzez spółkę albo małżeństwo.
11 Szczęśliwy stopień.
13 Stopień uświadomionej sobie nadziei.
14 Stopień wypadków komunikacyjnych, imitacji i działania.
15 Stopień głupka, osłabione organy mowy.
16 Spadkobierca domu.
17 Wierzchołek siódmej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień. Stopień związany z snem i transem.
18 Stopień zabójstwa.
23 Stopień literatury.
24 Stopień wiary, stopień wojskowy, oddziałujący na kręgosłup.
26 Stopień neurastenii.
29 Stopień gruźlicy płuc.
30 Stopień imitacji i działania.

RAK


1 Wierzchołek Ósmej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień.
2 Stopień wzroku. Szczęśliwy stopień.
3 Stopień wzroku. Szczęśliwy stopień.
4 Szczęśliwy stopień.
5 Medyczny stopień.
6 Stopień snu i transu
11 Stopień historii.
12 Stopień trwałej pamięci, raka i alkoholizmu.
13 Wierzchołek Dziewiątej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień. Stopień biznesu.
14 Stopień biznesu.
15 Szczęśliwy stopień. Stopień biznesu.
16 Podniesienie Jowisza. Stopień biznesu. Stopień samozniszczenia.
17 Stopień obowiązku. Stopień biznesu.
21 Stopień ograniczenia i zwady.
24 Stopień przezorności.
25 Stopień muzyki.
26 Wierzchołek Dziesiątej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień.
28 Stopień gospodarki.
29 Stopień upadku Marsa. Stopień związany z włosami.
30 Stopień chciwego kolekcjonera.

LEW

1 Stopień zabójstwa.
4 Stopień samopoczucia, dolegliwości gastrycznych.
6 Stopień zabójstwa, wypadki w lotnictwie.
7 Stopień wzroku.
9 Wierzchołek Jedenastej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień, anemia, słuch.
10 Stopień problemów z pęcherzem, alkoholizmu, armia i marynarka wojenna.
13 Stopień piękna.
14 Stopień literatury.
16 Stopień pierwszego punktu Sympatii, Punkt Lwa.
18 Stopień lotnictwa, powietrza i gazu.
19 Stopień medycznych zdolności.
20 Stopień pleców. Medyczne zdolności.
21 Wierzchołek Dwunastej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień. Stopień Wiary. Medyczne zdolności. Zabójstwo.
22 Stopień Komedii. Medyczne zdolności. Zabójstwo.
23 Stopień zapalenia wyrostka robaczkowego. Medyczne zdolności. Zabójstwo.
24 Stopień sceny. Zabójstwo.
25 Stopień zabójstwa.
26 Stopień alkoholika. Astrologia.
27 Stopień alkoholika. Astrologia.
28 Stopień astrologii.
29 Stopień astrologii.
30 Stopień astrologii.

PANNA

4 Wierzchołek Trzynastej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień, zapalenie wyrostka robaczkowego.
5 Stopień astmy.
8 Stopień mody, ubioru, sukienki.
9 Stopień mieszania i mieszanek. Stopień ubioru.
10 Stopień morderczych tendencji. Stopień ubioru.
11 Stopień oczyszczania, oczyszczający, wyrafinowania i redukcji do najprostszej formy. Stopień teologii, również ubioru.
12 Stopień astrologii.
13 Stopień biznesu.
14 Stopień transformacji i wszechstronności. Scena. Stopy. Biznes.
15 Stopień transformacji i wszechstronności. Biznes.
16 Stopień podniesienia Merkurego. Biznes.
17 Wierzchołek Czternastej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień, służba chrześcijańska, stopień symbolizmu. Biznes.
18 Stopień ślizgania się albo płynięcia.
23 Stopień wojskowy, reguł, fryzjerzy.
25 Stopień malarstwa.
26 Stopień Raka. Stopień malarstwa.
27 Stopień malarstwa.
28 Stopień cukrzycy.

WAGA

1 Wierzchołek Piętnastej Stacji Księżycowej, wrażliwy stopień.
4 Stopień wrzodów.
6 Stopień zabójstwa.
7 Stopień ptaków, lotnictwo.
8 Stopień nagłej śmierci, życie zwierzęcia.
10 Stopień odwagi, triumfu.
13 Wierzchołek Szesnastej Stacji Księżycowej, wrażliwy stopień.
14 Stopień jedzenia i napój.
16 Stopień samobójstwa, apopleksja.
17 Stopień elektryczności.
18 Stopień elektryczności.
19 Stopień elektryczności.
20 Stopień upadku Słońca.
22 Stopień podniesienia Saturna. Scena, komedia.
23 Stopień artystyczny, nadzieja.
24 Stopień homoseksualizmu.
25 Stopień muzyki.
26 Wierzchołek Siedemnastej Stacji Księżycowej, wrażliwy stopień, literatura.
27 Stopień detektywów.
28 Stopień konsumpcji.
29 Stopień gościnności, włosy.

SKORPION

1 Stopień zmysłowości i namiętności.
3 Stopień wątku.
4 Stopień upadku Księżyca.
7 Stopień okultyzmu i lidera.
9 Wierzchołek Osiemnastej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień.
11 Stopień neurastenii.
13 Stopień biznesu.
14 Stopień powietrznego ciśnienia. Biznes.
15 Stopień biznesu.
16 Stopień centrum regeneracji, punkt Orła. Biznes.
17 Stopień wzrostu. Malarstwo. Biznes.
18 Stopień muzyki.
19 Stopień zapalenia wyrostka robaczkowego.
20 Stopień chciwości, stopień diabła, decydujący punkt w wojnie między Ego i Najwyższym JA, życie zwierzęcia.
21 Wierzchołek Dziewiętnastej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień.
22 Stopień oskrzeli.
26 Stopień głupka. Alkoholizm.
28 Stopień literatury, pamięć.
29 Stopień piwowarów.

STRZELEC

1 Stopień rysunku.
2 Stopień rysunku.
3 Stopień rysunku.
4 Stopień rysunku. Podniesienie Południowego Węzła Księżycowego, Wierzchołek Dwudziestej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień.
5 Stopień lotnictwa.
7 Stopień ekspresji językowej.
8 Stopień serca.
10 Stopień zabójstwa.
13 Stopień wypadków komunikacyjnych.
14 Stopień działania.
15 Stopień głupka, niezdecydowania.
17 Wierzchołek Dwadzieścia pierwszej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień.
18 Stopień sprawy przejściowej – gorąco, płomień, mordercze warunki.
19 Stopień honorarium.
21 Stopień wiary.
22 Stopień wiary. Wzrost.
23 Stopień wiary. Wojskowy stopień.
24 Stopień wiary.
26 Stopień neurastenii.
29 Stopień konsumpcji.
30 Stopień imitacji, działania.

KOZIOROŻEC

1 Centrum Galaktyczne. Najważniejszy punkt w astrologii. Wierzchołek 22-ej Stacji Księżycowej. Ambitny stopień.
3 Stopień wzroku.
4 Stopień medyczny.
5 Stopień snu i transu.
6 Stopień snu i transu.
7 Stopień analogii.
8 Stopień niezwykłej zdolności.
10 Stopień historii.
11 Stopień pamięci.
12 Stopień religii.
13 Wierzchołek 23-ej Stacji Księżycowej.
15 Stopień samobójstwa.
16 Stopień upadku Jowisza. Stopień obowiązku.
17 Stopień stałej sprawy.
18 Stopień intelektualny i rządowy.
22 Stopień nauki.
24 Stopień rządowej władzy, muzyka.
26 Wierzchołek 24-ej Stacji Księżycowej.
27 Stopień ziemi i gospodarki.
28 Stopień włosów.
29 Stopień podniesienia Marsa.
30 Stopień zbierania.

WODNIK

1 Stopień zabójstwa.
2 Stopień zabójstwa.
3 Stopień zabójstwa.
4 Stopień zabójstwa.
5 Stopień zabójstwa.
6 Stopień zabójstwa.
9 Wierzchołek 25-ej Stacji Księżycowej.
10 Stopień Kierownika, prezydencki.
11 Stopień zasady rzeczy.
13 Stopień – jeśli Mars go aspektuje, morderstwo.
14 Stopień piękna, literatura.
16 Stopień Centrum Ludzkości, anielski punkt.
18 Stopień stanu powietrza i gazów.
19 Stopień wybuchów, eksplozji.
20 Stopień pleców.
21 Wierzchołek 26-ej Stacji Księżycowej, stopień wiary.
23 Stopień obszaru astrologii.
24 Stopień obszaru astrologii. Życzliwość.
25 Stopień obszaru astrologii.
26 Stopień obszaru astrologii. Alkoholizm.
27 Stopień obszaru astrologii
28 Stopień obszaru astrologii
29 Stopień obszaru astrologii

RYBY

4 Wierzchołek 27-ej Stacji Księżycowej.
16 Stopień upadku Merkurego.
17 Wierzchołek 28-ej Stacji Księżycowej.
28 Stopień podniesienia Wenus.

Gen samotności i jego astrogeneza

Dodaj komentarz


GEN SAMOTNOŚCI

Andrzej Cedzyński, 17.07.2010 Horodło

Obserwując znajomych i postacie ze szklanego ekranu zauważyłem, że wokół znaku Wodnika koncentruje się spora dawka samotności, wyalienowania czy izolacji. Przyglądałem się również innym znakom i śmiało mogę powiedzieć, że Wodnik nosi w sobie „gen samotności”.

Dlaczego akurat Wodnik?

Znaki powietrzne, z definicji, oznaczają przewagę intelektu nad emocjami. Im większa jest ta przewaga, tym jaskrawsze jest występowanie genu samotności. Najbardziej lotny i suchy – jak mówią starożytni – jest żywioł powietrza, do którego należą trzy znaki: Bliźnięta, Waga i Wodnik. Zwracając uwagę na ogólny rodzaj przemiany (wewnętrznej alchemii) w obrębie jednego trygonu można wyodrębnić trójczłonową zasadę[1]:

SZUKAJ – BUDUJ – BURZ

Bliźnięta to pierwszy człon zasady: SZUKAJ. Osoby, spod tego znaku Zodiaku żyją w wielkiej bańce infosfery, która jest dla nich tym, czym woda dla ryb. Nieustannie agregują (gromadzą) i przekazują informacje. Dokładnie zresztą o to chodzi w tym znaku Zodiaku:

AGREGACJA – TRANSMISJA

Nie na darmo Merkury patronuje gazetom, czytelnictwu czy mediom. Gdyby nie odkryto Urana, rządził by także globalnym Internetem, czy telewizją. Bliźnięta działają według zasady:

Zdobyć informację – Przekazać dalej

Podkreślona jakość zmienna Bliźniąt sprawia, że ten znak Zodiaku nie potrafi się zatrzymać, usiąść w jednym miejscu na dłużej. Przekłada się to na ich życie rodzinne czy związki partnerskie. Bliźnięta także mają coś z genu samotności. Ich związki są często nietrwałe, kariera efemeryczna i trzecioplanowa. Trudno powiedzieć co jest pierwszoplanowe u Bliźniąt. Najważniejsze jest dla nich BYĆ i SŁYSZEĆ.

Jeśli w horoskopie brakuje jakości stałych lub równie mocno obsadzonego żywiołu ziemi, to żywioł powietrza porywa Bliźnięta w świat, niczym wiatr unoszący daleko nasiona drzew. Pasuje mi tutaj porównanie: Bliźnięta i nasiona klonu. Skrzydełka i szeroki świat. Jak  takiej sytuacji myśleć o rodzinie czy trwałych związkach?

Bliźnięta stają się samotne z własnego wyboru. Preferują świat i wymianę informacji ponad wszystko, zwłaszcza wtedy, gdy słaby jest w horoskopie żywioł ziemi. Żywioł ziemi w sposób naturalny przyjaźni się z żywiołem powietrza. Powietrze użyźnia glebę. W naszym realnym świecie oznacza to umiejętność wykorzystania właściwych informacji w celu osiągnięcia konkretnych i wymiernych korzyści materialnych. Super jest mieć dom, głębokie korzenie i pomysły, jak nie zginąć w świecie opartym na pieniądzach.

Waga to znak kardynalny, nakierowany na drugi człon ogólnej zasady: BUDUJ. O ile u Bliźniąt najważniejsza jest informacja, o tyle u Wagi najważniejsi są ludzie, którzy m.in. mogą tej informacji udzielić. Dużo ważniejsze od książek, gazet czy telewizji jest dla Wagi kolekcjonowanie znajomości towarzyskich. Waga jest i musi być atrakcyjna dla otoczenia. Chce, aby każdy się nią zainteresował, więc bardzo dba o swój wygląd, maniery czy o powierzchowność.

W mniejszym stopniu niż u Bliźniąt występuje u niej gen samotności. Wagi boją się być same, więc od dziecka czarują i uwodzą. Także i w tym wypadku niebagatelne znaczenie ma obsada pozostałych żywiołów. Silny żywioł ziemi skłania Wagi do trochę manipulatorskiego traktowania partnerów, ale przy okazji gwarantuje sukces. Bardzo wskazany jest akcent padający na żywioł wody, jeśli Waga chce stworzyć trwały i atrakcyjny dla obu stron związek. Żywioł ognia sprzyja karierze artystycznej, trochę w mniejszym stopniu – zawodowej.

Najbardziej samotny ze wszystkich znaków jest Wodnik. Silna obsada żywiołu powietrza w horoskopie, przy braku lub deficycie u pozostałych żywiołów sprawia, że Wodnik wyobcowuje się z otoczenia. Jakość stała znaku Wodnika to cecha, która oznacza trwały proces lub proces, który trudno jest zmodyfikować lub przerwać. Synteza Bliźniąt i Wagi – treści, jakie są charakterystyczne dla tych znaków sprawia, że Wodnik rozumie zarówno naturę i celowość gromadzenia informacji (Bliźnięta), jak i zasady jej transmisji i wykorzystania w społeczeństwie (Waga).

Wodnik żyje w urojonym lub wyidealizowanym świecie własnych idei będących pochodną informacji zgromadzonych przez Bliźnięta i Wagę. Wizje, które tworzy w swojej głowie na bazie zgromadzonych informacji (biblioteki, Internet jako typowe miejsce dla Wodnika), zwykle zniechęcają go do życia w społeczeństwie, współuczestniczenia w rodzinnych stereotypach czy związkach partnerskich.

Człowiek jest niedoskonały i popełnia błędy w swoim życiu, nikt tego tak dobrze nie rozumie, jak Wodnik. Jeśli pozostałe żywioły są słabo obsadzone a żywioł powietrza bardzo silny, to sprawia, że wodnik pogrąża się w izolacji od świata. Ucieka w świat książek, rozmyślań, pustych czterech ścian. Szuka samotności i celebruje ją.

Stymulacja ze strony żywiołu ognia czyni go prorokiem, kaznodzieją, piewcą nowej idei. Jeśli jest to stymulacja żywiołu ziemi, jest możliwość, że będzie chciał budować kościoły lub burzyć je po to, aby w ich miejsce postawić nowe. Każdy Wodnik marzy o zupełnie innym porządku świata, innym niż dotychczasowy, opartym na jeszcze bardziej sprawiedliwych zasadach. Żywioł wody pozwala mu natomiast zaistnieć w społeczeństwie w tradycyjny sposób, czyli poprzez rodzinę.

To, co jest typowe dla znaków powietrznych i to, co najbardziej rzuca się w oczy – to brak serca, niedostatek emocji lub chłodne, posągowe wręcz emocje. Bardziej są to wizje emocji, takimi jakimi powinny być, niż same prawdziwe emocje. Miarą trwałości każdego związku SA przede wszystkim emocje i działanie (woda i ogień). Śmiało mogę zaproponować definicję genu samotności:

„Im więcej powietrza w horoskopie, tym więcej samotności”

Zwłaszcza widać to na przykładzie Wodników. Mówi się, że Wodniki kochają wolność i niezależność. Piękne to słowa, ale uważam, że jest to tylko czcza propaganda i maska. Wodniki mają tendencję do izolacji, trudności z dostosowaniem się do reguł społecznych czy zasad, które rządzą życiem. A reguły są po to, aby wszystkim żyło się statystycznie dobrze. Stąd uśrednianie, tworzenie prawa, edukacja, normy moralne czy chociażby pojęcie kompromisu, którego Wodnik albo nie zna, albo nie rozumie.

Wodnik jest od dziecka raczej nieśmiały i ta nieśmiałość mu pozostaje na dalsze lata. Zwłaszcza wtedy, gdy trzy pozostałe żywioły są słabo reprezentowane w horoskopie. Nadmiar powietrza nie daje zbytnich szans na poznanie delikatnej tkanki życia. A uśmiercanie go tylko po to, aby wsadzić je na szkiełko mikroskopu – to jeszcze nie życie. Mówić o życiu to jedno, a żyć pełnią życia to drugie.

Ludzie instynktownie unikają niebezpieczeństw czy wieloznacznych i niepewnych sytuacji. Brak uczuć i emocji (oziębłość emocjonalna) albo emocje w ujęciu czysto analitycznym – to czynniki, które sprawiają, że ludzie odwracają się od osób z silnym żywiołem powietrza.

Z wolnością i niezależnością Wodników jest dokładnie tak samo jak z umiejętnością nawiązywania trwałych relacji damsko-męskich u feministek. Tym kobietom, którym nie wychodzą związki (choć nie tylko), potrzebne jest samousprawiedliwienie własnych niepowodzeń. Sięgają więc po górnolotne idee, maskują swoje niepowodzenia w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji międzyludzkich. To jednak temat na inny artykuł, który roboczo nazwałem „Trzecia płeć”, w którym poruszam problem zaniku archetypowego mężczyzny i pojawienie się nowego archetypu kobiety, bardzo odmiennego od tego, co zwykle nam się kojarzy z kobiecością.

Reasumując: im bardziej wyraźny jest żywioł powietrza w horoskopie, tym większe jest prawdopodobieństwo rozwoju genu samotności. Dotyczy to zwłaszcza znaków stałych, przede wszystkim wodnika oraz obecności w tym znaku planet osobistych: Księżyca, Merkurego, Wenus i Marsa. Celowo pomijam tu Słońce, które w Wodniku jest na wygnaniu. Specyfika ewolucji i rozwoju zakodowana w Zodiaku sprawia, że Wodnik (a dokładnie Słońce w znaku Wodnika) jest niezbędnym elementem większej całości.


[1] Analogie do znanego zespołu muzycznego SBB, są jak najbardziej uzasadnione.

Older Entries