Dni Księżycowe w astrologii horarnej

Dodaj komentarz


Dni Księżycowe w astrologii horarnej

kompilacja: Andrzej Cedzyński 2010

(01) pierwszy Dzień Księżycowy około 0 ° do 12 ° od Słońca

Pierwszy Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do natychmiastowych inicjatyw, śmiałych przedsięwzięć, ale też do nieporozumień albo kłótni.

(02) drugi Dzień Księżycowy około 13 ° do 25 ° od Słońca

drugi Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do różnego rodzaju wyjaśnień, kompromisu, pojednania ale też chybionych okazji.

(03) Trzeci Dzień Księżycowy około 26 ° do 38 ° od Słońca

Trzeci Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla ambitnych i dochodowych przedsięwzięć, handlu, ale też snów, daleko – naciąganych pomysłów i planów.

(04) Czwarty Dzień Księżycowy około 39 ° do 50 ° od Słońca

Czwarty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla dawania albo otrzymywania rad, wspólnych poważnych przedsięwzięć, ale też zdrad.

(05) piąty Dzień Księżycowy około 51 ° do 63 ° od Słońca

Piąty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla innowacji i wynalazków, oryginalnych twórczości, ale również dla polemik i sporów.

(06) szósty Dzień Księżycowy około 64 ° do 76 ° od Słońca

Szósty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do przedsięwzięć, wspólnych poważnych przedsięwzięć, ale też zdrad.

(07) siódmy Dzień Księżycowy około 77 ° do 89 ° od Słońca

Siódmy Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do podejmowania wysiłków, aby osiągnąć określony cel, komfort materialny, a także jakieś zawiadomienie, rozczarowania.

(08) Ósmy Dzień Księżycowy około 90 ° do 102 ° od Słońca

Ósmy Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla handlowych transakcji, politycznych negocjacji, ale też dla podstępu i kradzieży.

(09) Dziewiąty Dzień Księżycowy około 103 ° do 115 ° od Słońca

Dziewiąty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do zdecydowanego rozwiązywania trudności, dla wysiłków niesionych, by pokonać problemy, również stagnacja.

(10) Dziesiąty Dzień Księżycowy około 116 ° do 128 ° od Słońca

Dziesiąty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla energicznych, ambitnych przedsięwzięć, prac budowlanych, ale też daje złudzenia wielkości.

(11) Jedenasty Dzień Księżycowy około 129 ° do 140 ° od Słońca

Jedenasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do zastanawiania się, refleksji i tworzenia, ale też sprzeciwu wobec zmian.

(12) Dwunasty Dzień Księżycowy około 141 ° do 153 ° od Słońca

Dwunasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla osiągnięcia oryginalnych pomysłów, ale też oznacza zdrady.

(13) Trzynasty Dzień Księżycowy około 154 ° do 166 ° od Słońca

Trzynasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do łączenia się albo zrzeszania, ale też oznacza łudzenie się.

(14) Czternasty Dzień Księżycowy około 167 ° do 179 ° od Słońca

Czternasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do pracy wymagającej precyzji i kompromisów, oznacza też straty, zerwania, niepowodzenia.

(15) Piętnasty Dzień Księżycowy około 180 ° do 191 ° od Słońca

Piętnasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla przyjaźni, spotkań z ludźmi, albo wspólnych przedsięwzięć, ale też rozczarowań albo otrzeźwienia.

(16) Szesnasty Dzień Księżycowy około 192 ° do 204 ° od Słońca

Szesnasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla finansowych transakcji albo umów biznesowych, ale też kradzieży albo oszustw.

(17) Siedemnasty Dzień Księżycowy około 205 ° do 217 ° od Słońca

Siedemnasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do dobrych umów biznesowych, podwyżek pensji, zbierania żniwa, ale też podstępów, oszustw, niepohamowania.

(18) Osiemnasty Dzień Księżycowy około 218 ° do 230 ° od Słońca

Osiemnasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla bezinteresownych działań, ale też przedsięwzięć, które są skazane na niepowodzenia, także perfidii i zdrady.

(19) Dziewiętnasty Dzień Księżycowy około 231 ° do 243 ° od Słońca

Dziewiętnasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do uznania jakości i zasług, do uzdrawiania, pojednania, ale też oznacza nadużycie władzy.

(20) Dwudziesty Dzień Księżycowy około 244 ° do 256 ° od Słońca

Dwudziesty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do tworzenia, zastanowienia, medytacji, ale też kryzysów, gniewu, zemsty, pasji.

(21) Dwudziesty pierwszy Dzień Księżycowy około 257 ° do 269 ° od Słońca

21-ty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla odkryć, podróży, badań, śledztw, ale też zaniedbywania albo intryg.

(22) Dwudziesty drugi Dzień Księżycowy około 270 ° do 282 ° od Słońca

22-gi Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla uwolnienia się, osobistego sukcesu, ale też hańby, wygnania, skandalu.

(23) Dwudziesty trzeci księżyca Dzień około 283 ° do 295 ° od Słońca

23-ci Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla ważnych prac, odnawiania, renowacji, ale też przesady.

(24) Dwudziesty czwarty księżyca Dzień około 296 ° do 308 ° od Słońca

24-ty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla tradycji, rodziny, społecznej pracy albo wspólnych przedsięwzięć, ale też oznacza niesprawiedliwość.

(25) Dwudziesty piąty księżyca Dzień około 309 ° do 321 ° od Słońca

25-ty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla oryginalnych pomysłów, wynalazków, innowacji, ale też tolerancji.

(26) Dwudziesty szósty księżyca Dzień około 322 ° do 334 ° od Słońca

26-ty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do rozwiązywania zagadek i tajemnic, ale też dla pasji i zmysłowych występków.

(27) Dwudziesty siódmy księżyca Dzień około 335 ° do 347 ° od Słońca

27-y księżyca Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla wzajemnej pomocy, wspólnych spraw albo ryzykowania, ale też sprzyja wydawaniu błędnych ocen albo sądów.

(28) Dwudziesty ósmy Dzień Księżycowy około 348 ° do 359 ° od Słońca

28-y Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla odkryć, poszerzania świadomości, wspólnoty umysłów, ale też iluzjom.

(29) Dwudziesty dziewiąty Dzień Księżycowy około 348 ° do 359 ° od Słońca

29-ty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla odkryć, poszerzania świadomości, wspólnoty umysłów, ale sprzyja powstawaniu iluzji.

(30) trzydziesty Dzień Księżycowy około 348 ° do 359 ° od Słońca

30-ty Dzień Księżycowy jest sprzyjający dla odkryć, wspólnoty umysłów, ale i sprzyja też iluzjom.

Interpretacja stopni Zodiaku według reguł klasycznej astrologii horarnej

Dodaj komentarz


Interpretacja stopni Zodiaku według reguł klasycznej astrologii horarnej, na podstawie „Encyclopedia of Astrology”, Nicholasa DeVore.
Kompilacja: ©Andrzej Cedzyński 2010

Baran


1 Stopień pozytywnej natury, która tworzy swoje własne przeznaczenie. Wierzchołek pierwszej Stacji Księżycowej, tak zwany Krytyczny Stopień.
2 Stopień chirurga, organizatora.
3 Stopień wrzodów, literacki i poetycki.
4 Stopień lotnictwa, ptaki, kolizje.
5 Stopień okrucieństwa i sadyzmu.
6 Stopień niezaspokojonych ambicji.
7 Stopień żółtaczki.
8 Stopień życia i śmierci
9 Stopień odwagi, niemoralności.
10 Stopień triumfu, wielcy generałowie
11 Stopień duchowy triumf, naukowe zainteresowania, stopień elektryczności.
12 Stopień duchowej intuicji.
13 Wierzchołek drugiej Stacji Księżycowej.
14 Stopień lekarza, jedzenia i napoju.
15 Stopień apopleksji albo samobójstwa.
16 Stopień przekonywającego krasomówstwa, publiczne życie.
17 Stopień dzieci.
18 Stopień krasomówstwa.
19 Stopień umysłowej urodzajności i fizycznej pasji.
20 Stopień podniesienia Słońca, upadek Saturna, Szczęśliwy Stopień.
21 Stopień wrzodów, wypadki, elektryczność.
22 Stopień nadziei, artystyczny.
23 Stopień muzyki.
24 Stopień filozofii.
25 Stopień Literatury, podróż.
26 Wierzchołek Trzeciej Stacji Księżycowej. Badanie i odkrycie.
27 Stopień gruźlicy, chorób płuc, sprzeciwu i konfliktu, wojujący liderzy. Wielcy żołnierze rodzą się na osi znalezieni na tej Baran – Waga.
28 Stopień uporu celu, włosy, Mars w tym stopniu wskazuje na rude włosy.
29 Stopień siły pozwalającej zrozumieć wzniosły ideał.
30 Stopień proroka nowego porządku.

BYK1 Stopień siły w łączeniu starych zasad w nowych zadaniach.
2 Stopień magii.
3 Stopień wątku i strategii. Ważny stopień w narodzeniach wielkich wojskowych generałów.
4 Stopień podniesienie Księżyca, szczęśliwy stopień. Przyzwyczajony do władzy.
5 Stopień założyciela sekty, siedzenie prawa.
6 Stopień ludzi, którzy ma tajną wiedzę, uzdrowiciela, pustelnika.
7 Stopień wielu wrogów.
8 Stopień zdecydowania i pomysłowości.
9 Wierzchołek czwartej Stacji Księżycowej. Krytyczny stopień.
10 Stopień neurastenii.
11 Stopień architektury.
12 Stopień architektury, naukowca.
13 Stopień architektury, ciśnienia powietrza i grawitacji.
14 Stopień obiegu pieniędzy, nieszczęśliwy dla małżeństwa.
15 Stopień pierwszego punktu stabilizacji, szczęśliwy stopień, religijna natura.
16 Stopień wzrostu, muzyka.
17 Stopień malarstwa, wpływy w organizacjach.
18 Stopień zapalenia wyrostka robaczkowego.
19 Stopień wodzireja na przyjęciach.
20 Stopień przedsiębiorczego człowieka.
21 Wierzchołek piątej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień, oratorstwo.
22 Stopień podróży statkiem, wody.
23 Stopień sukcesu za wszelką cenę.
24 Stopień pacjenta w chorobie.
25 Stopień poety i samotnika.
26 Stopień osoby autokratycznej i pozbawionej skrupułów, śmierć partnera, zła reputacja.
27 Stopień Losu odmienionego przez małżeństwo.
28 Szczęśliwy stopień, moc, los odmienionego przez zatrudnienie
29 Stopień literatury, potężna wola i organizacyjne zdolności.
30 Stopień fatum, sprzyjający wypadkom, dramatyczny obszar, stopień sławnych aktorów.

BLIŹNIĘTA


1 Stopień rysunku, szkiców i projektów.
2 Stopień rysunku, szkiców i projektów.
3 Stopień ambasadorski, stopień rysunku, szkiców i projektów.
4 Stopień podniesienia Północnego Węzła Księżycowego, punkt duchowego oświetlenia. Wierzchołek szóstej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień.
5 Stopień lotnictwa, umysłowej stabilności.
6 Stopień spokojnych losów.
7 Stopień wspaniałego intelektu, ekspresji językowej.
8 Stopień kłótliwej drażliwości.
9 Ascendent i Uran w horoskopie USA
10 Stopień zabójstwa, nowe możliwości poprzez spółkę albo małżeństwo.
11 Szczęśliwy stopień.
13 Stopień uświadomionej sobie nadziei.
14 Stopień wypadków komunikacyjnych, imitacji i działania.
15 Stopień głupka, osłabione organy mowy.
16 Spadkobierca domu.
17 Wierzchołek siódmej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień. Stopień związany z snem i transem.
18 Stopień zabójstwa.
23 Stopień literatury.
24 Stopień wiary, stopień wojskowy, oddziałujący na kręgosłup.
26 Stopień neurastenii.
29 Stopień gruźlicy płuc.
30 Stopień imitacji i działania.

RAK


1 Wierzchołek Ósmej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień.
2 Stopień wzroku. Szczęśliwy stopień.
3 Stopień wzroku. Szczęśliwy stopień.
4 Szczęśliwy stopień.
5 Medyczny stopień.
6 Stopień snu i transu
11 Stopień historii.
12 Stopień trwałej pamięci, raka i alkoholizmu.
13 Wierzchołek Dziewiątej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień. Stopień biznesu.
14 Stopień biznesu.
15 Szczęśliwy stopień. Stopień biznesu.
16 Podniesienie Jowisza. Stopień biznesu. Stopień samozniszczenia.
17 Stopień obowiązku. Stopień biznesu.
21 Stopień ograniczenia i zwady.
24 Stopień przezorności.
25 Stopień muzyki.
26 Wierzchołek Dziesiątej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień.
28 Stopień gospodarki.
29 Stopień upadku Marsa. Stopień związany z włosami.
30 Stopień chciwego kolekcjonera.

LEW

1 Stopień zabójstwa.
4 Stopień samopoczucia, dolegliwości gastrycznych.
6 Stopień zabójstwa, wypadki w lotnictwie.
7 Stopień wzroku.
9 Wierzchołek Jedenastej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień, anemia, słuch.
10 Stopień problemów z pęcherzem, alkoholizmu, armia i marynarka wojenna.
13 Stopień piękna.
14 Stopień literatury.
16 Stopień pierwszego punktu Sympatii, Punkt Lwa.
18 Stopień lotnictwa, powietrza i gazu.
19 Stopień medycznych zdolności.
20 Stopień pleców. Medyczne zdolności.
21 Wierzchołek Dwunastej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień. Stopień Wiary. Medyczne zdolności. Zabójstwo.
22 Stopień Komedii. Medyczne zdolności. Zabójstwo.
23 Stopień zapalenia wyrostka robaczkowego. Medyczne zdolności. Zabójstwo.
24 Stopień sceny. Zabójstwo.
25 Stopień zabójstwa.
26 Stopień alkoholika. Astrologia.
27 Stopień alkoholika. Astrologia.
28 Stopień astrologii.
29 Stopień astrologii.
30 Stopień astrologii.

PANNA

4 Wierzchołek Trzynastej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień, zapalenie wyrostka robaczkowego.
5 Stopień astmy.
8 Stopień mody, ubioru, sukienki.
9 Stopień mieszania i mieszanek. Stopień ubioru.
10 Stopień morderczych tendencji. Stopień ubioru.
11 Stopień oczyszczania, oczyszczający, wyrafinowania i redukcji do najprostszej formy. Stopień teologii, również ubioru.
12 Stopień astrologii.
13 Stopień biznesu.
14 Stopień transformacji i wszechstronności. Scena. Stopy. Biznes.
15 Stopień transformacji i wszechstronności. Biznes.
16 Stopień podniesienia Merkurego. Biznes.
17 Wierzchołek Czternastej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień, służba chrześcijańska, stopień symbolizmu. Biznes.
18 Stopień ślizgania się albo płynięcia.
23 Stopień wojskowy, reguł, fryzjerzy.
25 Stopień malarstwa.
26 Stopień Raka. Stopień malarstwa.
27 Stopień malarstwa.
28 Stopień cukrzycy.

WAGA

1 Wierzchołek Piętnastej Stacji Księżycowej, wrażliwy stopień.
4 Stopień wrzodów.
6 Stopień zabójstwa.
7 Stopień ptaków, lotnictwo.
8 Stopień nagłej śmierci, życie zwierzęcia.
10 Stopień odwagi, triumfu.
13 Wierzchołek Szesnastej Stacji Księżycowej, wrażliwy stopień.
14 Stopień jedzenia i napój.
16 Stopień samobójstwa, apopleksja.
17 Stopień elektryczności.
18 Stopień elektryczności.
19 Stopień elektryczności.
20 Stopień upadku Słońca.
22 Stopień podniesienia Saturna. Scena, komedia.
23 Stopień artystyczny, nadzieja.
24 Stopień homoseksualizmu.
25 Stopień muzyki.
26 Wierzchołek Siedemnastej Stacji Księżycowej, wrażliwy stopień, literatura.
27 Stopień detektywów.
28 Stopień konsumpcji.
29 Stopień gościnności, włosy.

SKORPION

1 Stopień zmysłowości i namiętności.
3 Stopień wątku.
4 Stopień upadku Księżyca.
7 Stopień okultyzmu i lidera.
9 Wierzchołek Osiemnastej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień.
11 Stopień neurastenii.
13 Stopień biznesu.
14 Stopień powietrznego ciśnienia. Biznes.
15 Stopień biznesu.
16 Stopień centrum regeneracji, punkt Orła. Biznes.
17 Stopień wzrostu. Malarstwo. Biznes.
18 Stopień muzyki.
19 Stopień zapalenia wyrostka robaczkowego.
20 Stopień chciwości, stopień diabła, decydujący punkt w wojnie między Ego i Najwyższym JA, życie zwierzęcia.
21 Wierzchołek Dziewiętnastej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień.
22 Stopień oskrzeli.
26 Stopień głupka. Alkoholizm.
28 Stopień literatury, pamięć.
29 Stopień piwowarów.

STRZELEC

1 Stopień rysunku.
2 Stopień rysunku.
3 Stopień rysunku.
4 Stopień rysunku. Podniesienie Południowego Węzła Księżycowego, Wierzchołek Dwudziestej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień.
5 Stopień lotnictwa.
7 Stopień ekspresji językowej.
8 Stopień serca.
10 Stopień zabójstwa.
13 Stopień wypadków komunikacyjnych.
14 Stopień działania.
15 Stopień głupka, niezdecydowania.
17 Wierzchołek Dwadzieścia pierwszej Stacji Księżycowej, krytyczny stopień.
18 Stopień sprawy przejściowej – gorąco, płomień, mordercze warunki.
19 Stopień honorarium.
21 Stopień wiary.
22 Stopień wiary. Wzrost.
23 Stopień wiary. Wojskowy stopień.
24 Stopień wiary.
26 Stopień neurastenii.
29 Stopień konsumpcji.
30 Stopień imitacji, działania.

KOZIOROŻEC

1 Centrum Galaktyczne. Najważniejszy punkt w astrologii. Wierzchołek 22-ej Stacji Księżycowej. Ambitny stopień.
3 Stopień wzroku.
4 Stopień medyczny.
5 Stopień snu i transu.
6 Stopień snu i transu.
7 Stopień analogii.
8 Stopień niezwykłej zdolności.
10 Stopień historii.
11 Stopień pamięci.
12 Stopień religii.
13 Wierzchołek 23-ej Stacji Księżycowej.
15 Stopień samobójstwa.
16 Stopień upadku Jowisza. Stopień obowiązku.
17 Stopień stałej sprawy.
18 Stopień intelektualny i rządowy.
22 Stopień nauki.
24 Stopień rządowej władzy, muzyka.
26 Wierzchołek 24-ej Stacji Księżycowej.
27 Stopień ziemi i gospodarki.
28 Stopień włosów.
29 Stopień podniesienia Marsa.
30 Stopień zbierania.

WODNIK

1 Stopień zabójstwa.
2 Stopień zabójstwa.
3 Stopień zabójstwa.
4 Stopień zabójstwa.
5 Stopień zabójstwa.
6 Stopień zabójstwa.
9 Wierzchołek 25-ej Stacji Księżycowej.
10 Stopień Kierownika, prezydencki.
11 Stopień zasady rzeczy.
13 Stopień – jeśli Mars go aspektuje, morderstwo.
14 Stopień piękna, literatura.
16 Stopień Centrum Ludzkości, anielski punkt.
18 Stopień stanu powietrza i gazów.
19 Stopień wybuchów, eksplozji.
20 Stopień pleców.
21 Wierzchołek 26-ej Stacji Księżycowej, stopień wiary.
23 Stopień obszaru astrologii.
24 Stopień obszaru astrologii. Życzliwość.
25 Stopień obszaru astrologii.
26 Stopień obszaru astrologii. Alkoholizm.
27 Stopień obszaru astrologii
28 Stopień obszaru astrologii
29 Stopień obszaru astrologii

RYBY

4 Wierzchołek 27-ej Stacji Księżycowej.
16 Stopień upadku Merkurego.
17 Wierzchołek 28-ej Stacji Księżycowej.
28 Stopień podniesienia Wenus.

Gen samotności i jego astrogeneza

Dodaj komentarz


GEN SAMOTNOŚCI

Andrzej Cedzyński, 17.07.2010 Horodło

Obserwując znajomych i postacie ze szklanego ekranu zauważyłem, że wokół znaku Wodnika koncentruje się spora dawka samotności, wyalienowania czy izolacji. Przyglądałem się również innym znakom i śmiało mogę powiedzieć, że Wodnik nosi w sobie „gen samotności”.

Dlaczego akurat Wodnik?

Znaki powietrzne, z definicji, oznaczają przewagę intelektu nad emocjami. Im większa jest ta przewaga, tym jaskrawsze jest występowanie genu samotności. Najbardziej lotny i suchy – jak mówią starożytni – jest żywioł powietrza, do którego należą trzy znaki: Bliźnięta, Waga i Wodnik. Zwracając uwagę na ogólny rodzaj przemiany (wewnętrznej alchemii) w obrębie jednego trygonu można wyodrębnić trójczłonową zasadę[1]:

SZUKAJ – BUDUJ – BURZ

Bliźnięta to pierwszy człon zasady: SZUKAJ. Osoby, spod tego znaku Zodiaku żyją w wielkiej bańce infosfery, która jest dla nich tym, czym woda dla ryb. Nieustannie agregują (gromadzą) i przekazują informacje. Dokładnie zresztą o to chodzi w tym znaku Zodiaku:

AGREGACJA – TRANSMISJA

Nie na darmo Merkury patronuje gazetom, czytelnictwu czy mediom. Gdyby nie odkryto Urana, rządził by także globalnym Internetem, czy telewizją. Bliźnięta działają według zasady:

Zdobyć informację – Przekazać dalej

Podkreślona jakość zmienna Bliźniąt sprawia, że ten znak Zodiaku nie potrafi się zatrzymać, usiąść w jednym miejscu na dłużej. Przekłada się to na ich życie rodzinne czy związki partnerskie. Bliźnięta także mają coś z genu samotności. Ich związki są często nietrwałe, kariera efemeryczna i trzecioplanowa. Trudno powiedzieć co jest pierwszoplanowe u Bliźniąt. Najważniejsze jest dla nich BYĆ i SŁYSZEĆ.

Jeśli w horoskopie brakuje jakości stałych lub równie mocno obsadzonego żywiołu ziemi, to żywioł powietrza porywa Bliźnięta w świat, niczym wiatr unoszący daleko nasiona drzew. Pasuje mi tutaj porównanie: Bliźnięta i nasiona klonu. Skrzydełka i szeroki świat. Jak  takiej sytuacji myśleć o rodzinie czy trwałych związkach?

Bliźnięta stają się samotne z własnego wyboru. Preferują świat i wymianę informacji ponad wszystko, zwłaszcza wtedy, gdy słaby jest w horoskopie żywioł ziemi. Żywioł ziemi w sposób naturalny przyjaźni się z żywiołem powietrza. Powietrze użyźnia glebę. W naszym realnym świecie oznacza to umiejętność wykorzystania właściwych informacji w celu osiągnięcia konkretnych i wymiernych korzyści materialnych. Super jest mieć dom, głębokie korzenie i pomysły, jak nie zginąć w świecie opartym na pieniądzach.

Waga to znak kardynalny, nakierowany na drugi człon ogólnej zasady: BUDUJ. O ile u Bliźniąt najważniejsza jest informacja, o tyle u Wagi najważniejsi są ludzie, którzy m.in. mogą tej informacji udzielić. Dużo ważniejsze od książek, gazet czy telewizji jest dla Wagi kolekcjonowanie znajomości towarzyskich. Waga jest i musi być atrakcyjna dla otoczenia. Chce, aby każdy się nią zainteresował, więc bardzo dba o swój wygląd, maniery czy o powierzchowność.

W mniejszym stopniu niż u Bliźniąt występuje u niej gen samotności. Wagi boją się być same, więc od dziecka czarują i uwodzą. Także i w tym wypadku niebagatelne znaczenie ma obsada pozostałych żywiołów. Silny żywioł ziemi skłania Wagi do trochę manipulatorskiego traktowania partnerów, ale przy okazji gwarantuje sukces. Bardzo wskazany jest akcent padający na żywioł wody, jeśli Waga chce stworzyć trwały i atrakcyjny dla obu stron związek. Żywioł ognia sprzyja karierze artystycznej, trochę w mniejszym stopniu – zawodowej.

Najbardziej samotny ze wszystkich znaków jest Wodnik. Silna obsada żywiołu powietrza w horoskopie, przy braku lub deficycie u pozostałych żywiołów sprawia, że Wodnik wyobcowuje się z otoczenia. Jakość stała znaku Wodnika to cecha, która oznacza trwały proces lub proces, który trudno jest zmodyfikować lub przerwać. Synteza Bliźniąt i Wagi – treści, jakie są charakterystyczne dla tych znaków sprawia, że Wodnik rozumie zarówno naturę i celowość gromadzenia informacji (Bliźnięta), jak i zasady jej transmisji i wykorzystania w społeczeństwie (Waga).

Wodnik żyje w urojonym lub wyidealizowanym świecie własnych idei będących pochodną informacji zgromadzonych przez Bliźnięta i Wagę. Wizje, które tworzy w swojej głowie na bazie zgromadzonych informacji (biblioteki, Internet jako typowe miejsce dla Wodnika), zwykle zniechęcają go do życia w społeczeństwie, współuczestniczenia w rodzinnych stereotypach czy związkach partnerskich.

Człowiek jest niedoskonały i popełnia błędy w swoim życiu, nikt tego tak dobrze nie rozumie, jak Wodnik. Jeśli pozostałe żywioły są słabo obsadzone a żywioł powietrza bardzo silny, to sprawia, że wodnik pogrąża się w izolacji od świata. Ucieka w świat książek, rozmyślań, pustych czterech ścian. Szuka samotności i celebruje ją.

Stymulacja ze strony żywiołu ognia czyni go prorokiem, kaznodzieją, piewcą nowej idei. Jeśli jest to stymulacja żywiołu ziemi, jest możliwość, że będzie chciał budować kościoły lub burzyć je po to, aby w ich miejsce postawić nowe. Każdy Wodnik marzy o zupełnie innym porządku świata, innym niż dotychczasowy, opartym na jeszcze bardziej sprawiedliwych zasadach. Żywioł wody pozwala mu natomiast zaistnieć w społeczeństwie w tradycyjny sposób, czyli poprzez rodzinę.

To, co jest typowe dla znaków powietrznych i to, co najbardziej rzuca się w oczy – to brak serca, niedostatek emocji lub chłodne, posągowe wręcz emocje. Bardziej są to wizje emocji, takimi jakimi powinny być, niż same prawdziwe emocje. Miarą trwałości każdego związku SA przede wszystkim emocje i działanie (woda i ogień). Śmiało mogę zaproponować definicję genu samotności:

„Im więcej powietrza w horoskopie, tym więcej samotności”

Zwłaszcza widać to na przykładzie Wodników. Mówi się, że Wodniki kochają wolność i niezależność. Piękne to słowa, ale uważam, że jest to tylko czcza propaganda i maska. Wodniki mają tendencję do izolacji, trudności z dostosowaniem się do reguł społecznych czy zasad, które rządzą życiem. A reguły są po to, aby wszystkim żyło się statystycznie dobrze. Stąd uśrednianie, tworzenie prawa, edukacja, normy moralne czy chociażby pojęcie kompromisu, którego Wodnik albo nie zna, albo nie rozumie.

Wodnik jest od dziecka raczej nieśmiały i ta nieśmiałość mu pozostaje na dalsze lata. Zwłaszcza wtedy, gdy trzy pozostałe żywioły są słabo reprezentowane w horoskopie. Nadmiar powietrza nie daje zbytnich szans na poznanie delikatnej tkanki życia. A uśmiercanie go tylko po to, aby wsadzić je na szkiełko mikroskopu – to jeszcze nie życie. Mówić o życiu to jedno, a żyć pełnią życia to drugie.

Ludzie instynktownie unikają niebezpieczeństw czy wieloznacznych i niepewnych sytuacji. Brak uczuć i emocji (oziębłość emocjonalna) albo emocje w ujęciu czysto analitycznym – to czynniki, które sprawiają, że ludzie odwracają się od osób z silnym żywiołem powietrza.

Z wolnością i niezależnością Wodników jest dokładnie tak samo jak z umiejętnością nawiązywania trwałych relacji damsko-męskich u feministek. Tym kobietom, którym nie wychodzą związki (choć nie tylko), potrzebne jest samousprawiedliwienie własnych niepowodzeń. Sięgają więc po górnolotne idee, maskują swoje niepowodzenia w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji międzyludzkich. To jednak temat na inny artykuł, który roboczo nazwałem „Trzecia płeć”, w którym poruszam problem zaniku archetypowego mężczyzny i pojawienie się nowego archetypu kobiety, bardzo odmiennego od tego, co zwykle nam się kojarzy z kobiecością.

Reasumując: im bardziej wyraźny jest żywioł powietrza w horoskopie, tym większe jest prawdopodobieństwo rozwoju genu samotności. Dotyczy to zwłaszcza znaków stałych, przede wszystkim wodnika oraz obecności w tym znaku planet osobistych: Księżyca, Merkurego, Wenus i Marsa. Celowo pomijam tu Słońce, które w Wodniku jest na wygnaniu. Specyfika ewolucji i rozwoju zakodowana w Zodiaku sprawia, że Wodnik (a dokładnie Słońce w znaku Wodnika) jest niezbędnym elementem większej całości.


[1] Analogie do znanego zespołu muzycznego SBB, są jak najbardziej uzasadnione.

Archiwalia nr 24. Prorok Mahomet

1 komentarz


Mahomet, Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib (arab. محمد ?/i; urodzony najprawdopodobniej 20 kwietnia 571, zmarł 8 czerwca 632) – prorok i twórca islamu, założyciel pierwszej wspólnoty muzułmańskiej, która przeobraziła się w teokratyczne państwo religijne. Muzułmanie wierzą, że jest największym i ostatnim prorokiem jedynego Boga, Allaha, a święta księga islamu – Koran, została mu przekazana przez Boga w serii objawień.

źródło: Raman „Notables Horoscopes”

Archiwalia nr 23. Cesarz Neron

Dodaj komentarz


Neron (Lucius Domitius Ahenobarbus, po adopcji przez Klaudiusza Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus, ur. 15 grudnia 37 w Ancjum, zm. 9 czerwca 68 w Rzymie) – cesarz rzymski w latach 54-68, syn Gnejusza Domicjusza Ahenobarbusa i Agrypiny Młodszej, późniejszej żony cesarza Klaudiusza.

źródło: Raman „Notable horoscopes”

Archiwalia nr 22. Cesarz August

Dodaj komentarz


Gaius Octavius Thurinus, po adopcji Gaius Iulius Caesar Octavianus (ur. 23 września 63 roku p.n.e. w Rzymie, godz. 5:48, zm. 19 sierpnia 14 r.n.e. w Noli) – syn Gajusza Oktawiusza i Atii Starszej (Atia Maior), wnuk siostry Juliusza Cezara i jego adoptowany testamentem syn. Oktawian był także pierwszym cesarzem rzymskim.

źródło: B.V. Raman, „Notable horoscopes

Zygmunt Koehler, Zaćmienie Słońca w dniu 19 czerwca 1936

Dodaj komentarz


Udostępniam wielbicielom polskiej astrologii przedwojennej kolejną, trudną do zdobycia książkę Zygmunta Koehlera na temat zaćmienia Słońca w 1936 roku.
Książka pochodzi z księgozbioru Franciszka Prengla.  Zachowałem oryginalną pisownię.

Cena 50 groszy.

Zygmunt Koehler

Zaćmienie Słońca w dniu 19 czerwca 1936

1. SPOSTRZEŻENIA ASTRONOMJI.

2. CO MÓWI ASTROLOGJA?

3. SKUTKI ZAĆMIENIA SŁOŃCA.

NAKŁADEM WYDAWNICTWA „ŚWIAT DUCHA”

Skład Główny Księgarnia Sroczyński i Hofman

Warszawa — Marszałkowska 91.

Druk. „Głosu Ewangelickiego”. Warszawa. Puławska 4. tel. 8.90-15

I. Astronomiczny punkt widzenia

Zaćmienie Słońca jest zjawiskiem, którego przyczynę stanowią ruchy Ziemi i Księżyca w przestrzeni.

Ziemia, oddalona od Słońca średnio na 149504200 km., obiega je ruchem niejednostajnym, z szybkością średnią 29,766 km/sek, po okręgu elipsy bardzo zbliżonej do koła, a zwanej ekliptyką. Jeden całkowity obieg odbywa się w ciągu okresu, noszącego nazwę roku zwrotnikowego. Ponieważ bierzemy udział w ruchu Ziemi, więc nie zauważamy go i wydaje się nam, że Słońce zakreśla ekliptykę w ciągu roku zwrotnikowego, ruchem niejednostajnym z tą samą szybkością i w tym samym kierunku co Ziemia. Patrząc z Ziemi możemy wyobrazić sobie ekliptykę jako rzut na kuliste sklepienie niebios, czyli jako okrąg koła EE1, uwidoczniony na rys. rys. 1 i 2. Ziemię wyobraża tam kula Z, a Słońce kula S. Zaznaczyć należy, że stosunek rozmiarów nie odpowiada na tych rysunkach rzeczywistości, gdyż mają one znaczenie jedynie schematyczne.

Księżyc, oddalony od Ziemi średnio na 384403 km., obiega ją ruchem niejednostajnym, z szybkością średnią 1,02 km/sek, po okręgu elipsy bardzo zbliżonej do koła. Jeden całkowity obieg wykonywa Księżyc w ciągu t. zw. miesiąca gwiazdowego. Tor Księżyca wyobrażony jest na rys. rys. 1 i 2 w postaci małej elipsy, na której Księżyc jest kulą L. Rzut toru Księżyca na kuliste sklepienie niebios jest okręgiem koła KK1, na którym kula L jest rzutem Księżyca. Płaszczyzna toru Księżyca nachylona jest do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 5°8′,5, wskutek czego obie te płaszczyzny przecinają się wzdłuż linji WW1, przechodzącej przez środek Ziemi i zwanej linją węzłów. Punkty W i W1, w których tor Księżyca przecina ekliptykę, nazywają się węzłami księżycowemi.

Rys. 1.


Rys. 2.

Rok zwrotnikowy obejmuje 365 dób 5 godzin, 48 minut 46 sekund, zaś miesiąc gwiazdowy 27 dób 7 godzin 43 minuty 11,5 sekundy, z czego wynika, że w czasie jednego pełnego obiegu Słońca — Księżyc zakreśla swój tor przeszło 13 razy. Różnorodność tych ruchów powoduje wytwarzanie się najrozmaitszych położeń wzajemnych Słońca, Ziemi i Księżyca, co jest, między innemi, przyczyną t. zw. faz Księżyca.

Położenie Słońca na ekliptyce określa się przy pomocy długości jej łuku, liczonego od pewnego punktu, przyjętego za stały. Luk ten nosi nazwę długości astronomicznej. Jeżeli przez środek Ziemi przesuniemy płaszczyznę prostopadłą do płaszczyzny ekliptyki, to przetnie ona sklepienie niebios wzdłuż okręgu koła AA1, zaś ekliptykę w punkcie S. Odległość punktu S od pewnego punktu, obranego za początek, liczona w kierunku zgodnym z ruchem Słońca i zaznaczonym na rysunkach strzałkami, jest długością astronomiczną punktu S. Taką samą długość astronomiczną posiadają wszystkie punkty, leżące na wspomnianym okręgu AA1. W szczególności więc jeżeli środki Słońca i Księżyca znajdują się w położeniu takiem, jak na rys. 1, to posiadają jednakową długość astronomiczną.

Odległość jakiegoś punktu od ekliptyki, liczona na kole AA1, nazywa się szerokością astronomiczną.

Na zasadzie tych określeń stwierdzamy, że długość astronomiczna Słońca może przyjmować rozmaite wartości od 0° do 360°, a jego szerokość astronomiczna jest zawsze 0° . Długość astronomiczna Księżyca zmienia się również od 0° do 360° , a jego szerokość astronomiczna może przyjmować wartości od 0° do 5°8*,5.

Wśród rozmaitych położeń wzajemnych Słońca i Księżyca, oglądanych z Ziemi, obchodzić nas będzie takie, w którem obydwa te ciała kosmiczne mają jednakową długość astronomiczną. Położenie to nazywa się w astronomji połączeniem albo konjunkcją. Istnieją dwa rodzaje takich położeń:

1. Konjunkcją zwykła, wyobrażona na rys. 1. Słońce i Księżyc posiadają jednakową długość astronomiczną, lecz szerokość astronomiczna Księżyca różni się znacznie od0°. Środki Ziemi, Słońca i Księżyca znajdują się wtedy na jednej płaszczyźnie, przechodzącej przez środek Ziemi i prostopadłej do płaszczyzny ekliptyki, lecz nie na jednej linji prostej. Taka konjunkcją możliwa jest jedynie w znacznych odległościach od węzłów księżycowych.

2. Konjunkcją ekliptyczna, wyobrażona na rys. 2. Słońce i Księżyc posiadają jednakową długość astronomiczną, a szerokość astronomiczna Księżyca jest równa 0° lub różni się bardzo mało od tej wartości. Środki Ziemi, Słońca i Księżyca znajdują się wtedy nie tylko na jednej płaszczyźnie, przechodzącej przez środek ziemi prostopadle do płaszczyzny ekliptyki, lecz też na jednej linji prostej lub środek Księżyca odchyla się bardzo mało od linji prostej, łączącej środki Słońca i Ziemi. Taka konjunkcją możliwa jest jedynie w jednym z węzłów księżycowych lub bardzo blisko nich, gdyż są to punkty, leżące na torze Księżyca i posiadające szerokość astronomiczną 0°. Podczas konjunkcji ekliptycznej odbywa się zjawisko zaćmienia Słońca. Księżyc jest wtedy w fazie nowiu i jednocześnie znajduje się w płaszczyźnie ekliptyki lub bardzo blisko niej. Dlatego też ekliptyka, grająca w tem zjawisku ważną rolę, wywodzi swą nazwę od greckiego wyrazu „eklipsis„, który oznacza: „zaćmienie”.

Tarcza Księżyca, przesuwając się całkowicie lub częściowo przez linję, łączącą środek Ziemi, zakrywa odpowiednio tarczę Słońca, powodując jego całkowite lub częściowe zaćmienie. Wyrażając się ściślej, Księżyc wytwarza w przestrzeni, po stronie przeciwnej względem Słońca obszary cienia i półcienia formy stożkowatej, które w czasie konjunkcji ekliptycznej i przy odpowiednich odległościach wzajemnych Słońca, Księżyca i Ziemi docierają do powierzchni tej ostatniej, rzucając na nią cień i półcień kształtu kolistego, co wyobrażone jest na rys. 2. We wszystkich punktach powierzchni ziemi, do których dochodzi obszar cienia ma miejsce zaćmienie całkowite, a tam gdzie dochodzi obszar półcienia jest zaćmienie częściowe. Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli do powierzchni ziemi dochodzi cień, to dochodzi tam również półcień, czyli jeżeli w jakimś punkcie Ziemi jest zaćmienie całkowite, to w okolicach sąsiednich jest zaćmienie częściowe. Może się natomiast zdarzyć, że powierzchnia Ziemi wchodzi tylko w obszar półcienia i wtedy istnieje tylko zaćmienie częściowe. Specjalnym przypadkiem zaćmienia całkowitego jest t.zw. zaćmienie pierścieniowe, które ma miejsce, gdy, wskutek specjalnego stosunku odległości Księżyca od Słońca i Ziemi, tarcza Księżyca widziana jest jako rzut na tarczę Słońca, nie zasłaniający jej całkowicie, lecz pozostawiający wokoło widzialny pierścień powierzchni słonecznej.

Warunkiem zaćmienia całkowitego lub pierścieniowego jest aby Księżyc był w fazie nowiu i w jednym ze swych węzłów lub co najwyżej w odległości 12°18* od niego. Jeżeli odległość Księżyca od węzła zawarta jest w granicach od 12°18′ do 18°43′ to możliwe jest tylko zaćmienie częściowe, wreszcie w odległościach od węzła większych niż 18°43′ nie wywołuje Księżyc wcale zaćmienia Słońca.

Jak wspomniano cienie Księżyca, rzucane na powierzchnię Ziemi podczas zaćmienia Słońca, mają postać kół. Przy zaćmieniu całkowitem środek obszaru zacienionego w danej chwili, objęty jest kołem cienia o średnicy od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, zaś obok tego koła rozciąga się pierścień półcienia o szerokości od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów. Przy zaćmieniu częściowem lub pierścieniowem istnieje tylko koło półcienia o średnicy, dochodzącej niekiedy do tysiąca kilometrów.

Wskutek ruchu postępowego Księżyca i Ziemi, oraz wskutek ruchu obrotowego tej ostatniej, cienie przesuwają się po jej powierzchni z zachodu na wschód. Dany punkt powierzchni Ziemi, z którego widzialne jest całkowite zaćmienie Słońca wchodzi najpierw w koło półcienia, następnie w koło cienia i wreszcie znowu w koło półcienia. Przy zaćmieniu częściowem dany punkt przechodzi tylko przez kolo półcienia. Zaćmienie Słońca widzialne jest z pewnego punktu powierzchni Ziemi przeciętnie w ciągu kilku godzin, lecz sama faza zupełnego zakrycia tarczy słonecznej trwa najwyżej około 8 minut, zaś przez resztę czasu ma miejsce zaćmienie częściowe. Gdybyśmy mogli obserwować zaćmienie Słońca nie z powierzchni Ziemi, lecz niejako „z boku”, to ujrzelibyśmy, że owe koła cienia i półcienia, przesuwając się z zachodu, na wschód zakreślają pas znacznej długości, nachylony względem równika Ziemi.

Zaćmienia Słońca nie powtarzają się ani w czasie każdego nowiu Księżyca, ani też corocznie w tych samych datach, dlatego, że leżące w ich podstawie ruchy Ziemi i Księżyca są bardzo skomplikowane. Oprócz niewspółmierności roku zwrotnikowego i miesiąca gwiazdowego, wpływa na to fakt, że, niezależnie od ruchu Ziemi po ekliptyce i Księżyca po jego torze, sama ekliptyka i sam tor Księżyca zmieniają swe położenie w przestrzeni. W rezultacie węzły księżycowe poruszaj ą się po ekliptyce, a nowie Księżyca, zwłaszcza nowie ekliptyczne, nie powtarzają się corocznie ani w tych samych miejscach ekliptyki, ani w tych samych datach, ani w tych samych odległościach od węzłów. Dopiero po okresie czasu, wynoszącym w przybliżeniu 18 lat 11 dni dana faza Księżyca przypada w tej samej odległości od węzłów. Okres ów wykryli Babilończycy i nazwali go saros. Wynika z tego, że w ciągu przeszło 18 lat zaćmienie Słońca zjawia się nieregularnie, zaś potem powraca w tym samym porządku. Na przykład zaćmienie tego rodzaju jakie będzie miało miejsce dnia 19. VI. 1936s było już w przeszłości na przykład 7.VI.1918 roku oraz powtórzy się w przyszłości poraź pierwszy dnia 30. VI. 1954 roku. Mimo tych powrotów godziny zaćmień oraz pas ich widzialności będzie za każdym razem inny.

Na całej kuli ziemskiej zdarzają się zaćmienia Słońca corocznie w liczbie od jednego do kilku, lecz w określonym punkcie Ziemi jest to zjawisko dość rzadkie, przypadające przeciętnie co lat kilkanaście.

Całkowite zaćmienia Słońca mają ogromne znaczenie dla nauki. Interesuje się niemi fizyka i t. zw. astrofizyka, czyli nauka, dotycząca fizycznego ustroju planet i gwiazd, do których należy nasze Słońce. Podczas całkowitego zaćmienia dokonywa się obserwacyj i analizy spektralnej atmosfery słonecznej, która w pewnych swych częściach jest normalnie niewidzialna, a podczas zaćmienia staje się dostępną nawet dla oka nieuzbrojonego. Słońce okolone jest stosunkowo cienką warstwą gazową t. zw. chromosferą. Substancja tej ostatniej uwypukla się w rozmaitych miejscach oraz bywa wyrzucana wybuchowo w przestrzeń na odległości, dochodzące do kilkuset tysięcy kilometrów. Zjawiska te, zwane protuberancjami, obserwowano dawniej tylko przy zaćmieniach, lecz obecnie istnieje już metoda badania ich w każdym czasie i jest rzeczą wiadomą, że zawierają wodór i hel oraz pary rozmaitych metali. Za to do zjawisk niezbadanych dotychczas należy t. zw. korona słoneczna — aureola, widzialna tylko podczas zaćmienia całkowitego, okalająca Słońce i posiadająca odgałęzienia dochodzące do miljonów kilometrów. Poza tem podczas całkowitego zaćmienia zbadać można doświadczalnie niektóre twierdzenia Teorji Względności. Wreszcie na zasadzie tych obserwacyj astronomja wyciąga wnioski co do kształtu bryły Ziemi i co do elementów toru Księżyca.

Z tych powodów obserwatorja astronomiczne nie szczędzą starań, aby obserwacje zaćmień dały dobre rezultaty, a uczeni wszystkich krajów starają się organizować ekspedycje do okolic, przez które przechodzi pas pełnego cienia. Ekspedycje te są kosztowne, a jednocześnie bardzo ryzykowne, gdyż lada chmurka zniweczyć może wszystkie plany.

Tegoroczne czerwcowe zaćmienie Słońca będzie całkowite. W celu określenia punktu ekliptyki, w którym będzie miał miejsce ekliptyczny nów Księżyca, weźmiemy jeszcze pod uwagę, że cały jej obwód dzieli się na 12 części równych, obejmujących po 30 °, zwanych znakami zodjakalnemi. Mają one kolejno następujące nazwy: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpjon, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Według danych, zawartych w specjalnych tablicach t. zw. Efemerydach, Słońce przebędzie od południa dn. 18.VI do południa dn. 19.VI część ekliptyki od 27° 3′ do 28° znaku Bliźniąt, zaś Księżyc w tym samym okresie przesunie się od 17° 36′ Bliźniąt do 1° 39′ Raka, z czego widać, że nastąpi konjunkcja. Jednocześnie szerokość astronomiczna północna Księżyca zmieni się od l°27 do 0° 10′, zaś zstępujący węzeł księżycowy znajdować się będzie na przestrzeni od 3° 56′ do 3° 53 Raka. Będzie to więc konjunkcja ekliptyczna, w odległości od węzła, dopuszczającej zaćmienie całkowite. Według czasu środkowo europejskiego początek fenomenu przypada na 3 g. 45 min., a koniec na 8 g, 55 m.18 s. rano. Cienie przesuwać się więc będą po powierzchni ziemi w ciągu 5 g. 10 m. 18 s. Na początku i końcu tego okresu, w ciągu 1 g. 4 m. 43 s. istnieć będzie tylko obszar półcienia, czyli zaćmienie będzie częściowe. Przez resztę czasu w środku pasa zaćmionego przesuwać się będzie koło pełnego cienia. Zaćmienie rozpocznie się, jako częściowe, pod 38° 27′ dł. wsch, od Gr. i 22° 58′ szer. półn., a zakończy się, jako częściowe, pod 157° 54′ dł. wsch. od Gr. i 14° 32’szer. półn. Obszar pełnego cienia zacznie się pod 15° 58’dl. wsch. od Gr. i 33° 51’szer. półn., a zakończy się pod 179° 37’dł. wsch. od Gr. i 25° 36′ szer. półn. W ten sposób zaćmienie obejmie północno-wschodnią część Afryki, Europę, oprócz południowej i zachodniej Hiszpanji, Azję, oprócz Indyj, Ocean Lodowaty Północny, zachodnią część Oceanu Spokojnego, Alaskę, północną Kanadę i Grenlandję

Na całym obszarze Polski Słońce znajdzie się nad horyzontem przed początkiem zaćmienia, tak, że będzie ono widzialne od początku do końca, jednak jako zaćmienie częściowe, gdyż koło pełnego cienia ominie Polskę od południa. 1 tak jednak efekt będzie duży, gdyż tarcza słoneczna zostanie dla nas zasłonięta przeszło w trzech czwartych.

II. Astrologiczny punkt widzenia

A więc kilka godzin przesuwania się cieni po powierzchni ziemskiej, zabobonny strach wśród dzikusów, sensacja wśród inteligencji i szereg udanych lub nieudanych obserwacyj wśród uczonych. Jedynym konkretnym osadem zjawiska wydają się być rezultaty obserwacyj, które pozostaną w głębi obserwatorjów astronomicznych, zrozumiale i ważne dla uczonych, lecz zupełnie nierealne dla szerokich mas, które bardzo prędko zapomną o tern, co się tam któregoś dnia zdarzyło na niebie.

W czasach obecnych istnieje jednak system, którego ułomki przedostają się do wiadomości kulturalnych społeczeństw i który stwierdza, że zaćmienie Słońca pociąga za sobą daleko idące skutki w dziedzinie ewolucji ludzkości. Jest to astrologja — coś, o czem z zasady mówi się tern więcej i krytyczniej, czem mniej się je zna. Astrologja jako część okultyzmu najbardziej podatna do popularyzowania i zastosowania praktycznego była systemem świętym lub niesamowitością w dalekiej przeszłości historycznej, a obecnie jest narzędziem oszustwa w ręku oszustów i przedmiotem pogardy w pojęciu uczonych. A szeroki ogół tak samo jak nie czerpie żadnej korzyści z obserwacyj astronomicznych, tak też nie może korzystać z wniosków astrologii, gdyż jest ona znana przeważnie w swej karykaturze. Przyczyną tego jest fakt, że człowiek, który chce ogarnąć teoretyczny i praktyczny całokształt astrologji musi być nie tylko astrologiem i okultystą, lecz jednocześnie specjalistą conajmniej w matematyce, fizyce, astronomji i psycholog j i. Ten, kto zna tylko zasady astrologji, jako takiej, stworzy sobie mniej lub więcej udatną karykaturę i światopogląd fatalistyczny, prowadzący w nicość. Ten zaś, kto uzbrojony w sceptycyzm nauki urzędowej, potępi a priori astrologię, nig próbując jej zgłębić i doświadczyć, nie uczyni oczywiście nic mądrego. Dopiero zjednoczenie w świadomości jednego człowieka metod astrologji i okultyzmu z metodami nauk oficjalnych może przynieść dostateczne rezultaty. Dlatego też trudno o dobrego astrologa i trudno o dobrą astrologję. Niedogodności te mogłyby być usunięte przez zespołowe badania ludzi, wnoszących potrzebne możliwości. Zarówno teoretyczna, jak praktyczna realność twierdzeń i doświadczeń astrologji może być z całą ścisłością udowodniona i wykazana, a że dotychczas nie jest to uczynione, to dlatego, że astrologowie nie mogą lub nie chcą patrzeć na astrologję pod kątem nauk matematyczno-przyrodniczych, a uczeni nie mogą lub nie chcą rozpatrzeć tego, co astrologja podaje. Mimo to jednak jest ona i pozostanie nie fantasmagorją i mistycyzmem, lecz nauką matematyczno-przyrodniczą, która posiada logiczną filozofję i oczywiste doświadczenia. Tak samo prawdziwy astrolog nie jest półgłówkiem i marzycielem, lecz uczonym, który ma rozległą wiedzę i zdrowy rozsądek.

Według astrologji, tak samo jak i według fizyki, wszystkie ciała kosmiczne promieniują. O ile jednak fizyka zna i uznaje tylko, stosunkowo nieliczne rodzaje promieniowań, na które reagują te lub inne instrumenty fizyczne, o tyle astrologja stwierdza istnienie fał tak subtelnych, że nie działają już one na żadne instrumenty, zrobione ręką ludzką, lecz wywołują oddźwięki w umysłowości, uczuciu i organizmie człowieka.

Przede wszystkiem więc Słońce, oprócz promieniowań świetlnych, chemicznych i cieplnych, oraz oprócz działania grawitacyjnego wysyła fale, mające związek z indywidualnością ludzką. Pojęcie indywidualności łączy się z pojęciem reinkarnacji. Duch ludzki przeżywa szereg żywotów, a doświadczenia zdobyte w ich przeżyciach, tworzą zespół możliwości i sil, zwany indywidualnością-

Podobnie Księżyc promieniuje nie tylko w sposób znany fizyce, lecz też działa na osobowość ludzką. Jest to znowu zespół sił i możliwości, warunkujący zdobywanie doświadczeń w ciągu bieżącego życia.

Pozatem tegoż rodzaju subtelne promieniowania przybywają z poza układu słonecznego. Część ich znana już jest fizyce pod nazwą promieni kosmicznych. Charakter tych promieniowań zależny jest od obszaru ekliptyki, przez jaki przechodzą. Astrologja nazywa je promieniowaniami znaków zodiak a Iny eh. Wreszcie wszystkie planety naszego układu promieniują również w sensie fizycznym i w sensie astrologicznym.

Astrologja potrafi wyciągnąć wnioski co do indywidualności i osobowości człowieka, co do jego charakteru i losu, opierając je na przestrzennym układzie Słońca, Księżyca, planet i znaków zodjakalnych w chwili, poczęcia człowieka i w chwili jego narodzin. Taki układ nazywa się horoskopem.

Promieniowania fizyczne Słońca i Księżyca dochodzą tylko do tych części powierzchni Ziemi, które są do nich bezpośrednio zwrócone, natomiast ich promieniowania astrologiczne, jako znajdujące się całkowicie poza światem fizycznym, dochodzą do każdego miejsca i wywierają swój wpływ na rodzących się ludzi, niezależnie od tego czy urodzenie nastąpiło w dzień czy w nocy lub czy Księżyc był wtedy nad lub pod horyzontem.

W chwili całkowitego lub częściowego zaćmienia Słońca, Księżyc, znajdujący się pomiędzy nim i Ziemią pochłania całkowicie lub częściowo zarówno fizyczne jak astrologiczne jego promieniowania i dlatego pasy cienia i półcienia oraz, odpowiadające im, o wiele szersze pasy po drugiej stronie kuli ziemskiej pozbawione są całkowicie lub częściowo tych promieniowań i otrzymują co najwyżej promienie wysyłane przez chromosferę. protuberancje i koronę słoneczną. W szczególności wszyscy ludzie których poczęcie lub urodziny przypadają w tych pasach mają całkowicie lub częściowo nieczynną indywidualność. W pewnych razach prowadzi to do urodzeń martwych lub do bardzo wczesnej śmierci, w większości wypadków jednak ludzie ci żyją, lecz indywidualność ich jest ograniczona. Do najczęstszych skutków urodzin zaćmieniowych należą: ułomności i kalectwa, brak funkcyj zmysłów, ciężkie wrodzone choroby lub nienormalności umysłowe, wytwarzanie się zboczeń seksualnych i instynktów zbrodniczych. Ów cień astrologiczny pada na los w postaci nędzy lub wczesnego sieroctwa, jako wybitnie ciężkie warunki życiowe, a często prowadzi na całe życie lub na część życia do szpitala, przytułku albo więzienia. Rozliczne możliwości zależne są od całokształtu horoskopu danego człowieka.

O wiele mniejsze znaczenie ma zaćmienie Słońca dla osób już żyjących, a przebywających w pasie cieni. Zależnie od swych horoskopów mogą ci ludzie popełniać błędy w ważnych poczynaniach życiowych lub mogą przeżywać ważne zmiany losu i to nie tylko w samej chwili zaćmienia lecz i później, jako skutki czasowej przerwy w normalnym rozkładzie sił horoskopu. Ewentualności te dotyczą najczęściej osób, które urodziły się również pod wpływem zaćmienia Słońca lub w tej samej dacie. W życiu osób innych skutki zaćmień są przeważnie mało dostrzegalne.

W każdym razie opisane zjawiska muszą być brane pod uwagę zarówno przez osoby zainteresowane astrologją i chcące wyciągnąć, nasuwające się, oczywiste wnioski, jak i przez astrologów, zwłaszcza tych, którzy, przez przeoczenie zaćmień w horoskopach, mieli niezgodności w ich interpretacjach i nieporozumienia z ich właścicielami. Oprócz stwierdzenia zaćmień w horoskopach należy jeszcze zbadać, czy były one widzialne i aktualne w miejscach urodzeń, gdyż tylko wtedy dane osoby mogły doznać ich skutków. Pomocne w tern mogą być obserwatorja astronomiczne, które posiadają dane co do przeszłych zaćmień Słońca, lub odpowiednie wydawnictwa, łub też astrolog musi znać astronomiczną metodę wyznaczania pasów widzialności.

Dużo mówi się w strologji o politycznych skutkach zaćmień Słońca. Przeważnie bierze się pod uwagę znak zodjakalny, w którym zdarza się konjunkcja ekliptyczna. Promieniowania znaków zodjakalnych odpowiadają w pewnym sensie poszczególnym krajom, które wchłaniają je słabiej lub silniej. Tak na przykład znak Bliźniąt w którym odbędzie się czerwcowe tego-roczne zaćmienie ma związek z następującemi krajami i obszarami: Dolny Egipt, południowo-wschodnia Afryka, Armenja, Sardynja, Lombardja, Belgja, Flandrja, zachodnia Anglja oraz U.S.A.

Niezależnie od tego oblicza się horoskopy na chwilę środkowej fazy zaćmienia w stolicy danego państwa i z horoskopu tego oraz z porównania go, w miarę możności, z horoskopem początku danego państwa — wyciąga się wnioski polityczne.

Obie te metody nie są jednak zbyt obiecujące. Odpowiedniość znaków zodjakalnych i krajów ustalana bywa na zasadzie obserwacyj, coprawda długotrwałych, lecz jednak zawodnych. Horoskopy chwili zaćmienia i chwili założenia danego państwa byłyby czemś godnem uwagi, gdyby państwo było bytem jednostkowym. Pozatem chwila „początku” państwa jest nieoznaczonością. W pojęciu dzisiejszem państwo jest bytem i realnością zbiorową, na którą składają się trzy czynniki: naród, terytorjum i rząd. Naród i rząd to ludzie, którzy reagują na zaćmienie Słońca w sposób opisany poprzednio, zaś terytorjum jest tu ważne, ze względu na widzialność lub niewidzialność na niem zaćmienia. Wpływ decydujący ma pochłanianie emanacyj Słońca przez Księżyc. Chociaż, jak wykazano, chwilowa przerwa w oddziaływaniu Słońca na indywidualność ludzi, nie powoduje większych skutków w ich życiu, to jednak suma drobnych naruszeń równowagi we wszystkich obywatelach danego państwa, może spowodować zmiany społeczne. Pozatem jeżeli przeprowadzić ostrożnie analogję pomiędzy jednostką i państwem, to te elementy, które w pierwszej nazywamy indywidualnością będą władzą wykonawczą na terenie drugiego. Dlatego też wolno przypuszczać, że zaćmienie Słońca ma znaczenie specjalne dla rządów krajów, w których jest widzialne.

Zaćmienie czerwcowe wywoła więc naruszenie równowagi społecznej i politycznej we wszystkich krajach, wymienionych poprzednio, które będą objęte pasami cieni. Specjalnie silnie zaznaczą się prawdopodobnie te skutki tam, gdzie jednocześnie istnieje odpowiedniość polityczna ze znakiem Bliźniąt, a więc w Afryce, Italji, Belgji i Anglji.

Oczywiście nie należy przypuszczać, że zaćmienie działa astrologicznie już przed swem rozpoczęciem. Naruszenie równowagi promieniowań nastąpi dopiero w chwili odbywania się fenomenu zaćmienia. Tak więc ostatnich wydarzeń w Afryce i Europie nie należy kłaść na karb zaćmienia czerwcowego. Niemniej jednak znamienny jest fakt, że pas pełnego cienia sięgnie od morza Śródziemnego, przez Grecję, Małą Azję, Kaukaz i Azję do Japonji. Na tym szlaku wyklują się zjawiska, które rzucą nie tylko fizyczny cień na rozwój przyszłych spraw polityczno-społecznych. Spodziewać się można wzrostu chorób nerwowych i tragedyj rodzinnych, silniejszych rozłamów partyjnych i różnicy zdań w łonie rządów, katastrof komunikacyjnych, zwłaszcza lotniczych, afer pocztowych, silnych zaburzeń atmosferycznych oraz zaburzeń w świecie naukowym i literackim, w dziennikarstwie i w dziedzinie gospodarczo -handlowej. Jeżeli uwzględnić horoskop zaćmienia, to stwierdzić należy, że nów Księżyca znajduje się w zasięgu ujemnych aspektów Marsa i Saturna.

Pierwsza z tych planet lubi wywoływać wojny, a druga zwiększa śmiertelność i kryzys materialny oraz zniechęcenie mas. Współdziałanie tych emanacyj może spowodować wojny i rewolucje.

Nie chodzi tu jednak o straszenie lub robienie sensacji złemi wróżbami. Nie należy ich jednak również lekceważyć, bo tajemnica przestrzeni i przychodzących z niej promieniowań jest więcej skomplikowana i bardziej doniosła niż się wydaje współczesnym fizykom, a nawet astrologom.

Warszawa, Maj 1936 r.

„PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE”

Wydawnictwo „Świat Ducha”

Zwraca się z prośbą do P. T. czytelników, pragnących posiadać swój horoskop, albo chiromantyczną analizę z fotografij dłoni na odległość, lub grafologiczną analizę charakteru — aby podali dokładną datę urodzenia, godzinę i miejscowość geograficzną pod adresem:

lub osobiście między godziną 19 — 20 wieczorem.

Co czytać?

Co to jest Astrologja? rzut histor. Budowa horoskopu i 11 klisz         –              zł. 1.10 gr.

Chiromancja, nauka wróżenia z ręki, rzut histor. znaczenie linij na dłoniach –  zł. 2.50 gr.

Religje Indyj i systemy filozoficzne — 80 gr.

Horoskop Chrystusa — opracowany przez biskupa John Butlera                        „zł. 1.— „

O literaturze ludowej, rys. hist. …..      „—.30 „

Pieśń o Prawdzie — wstęp do filozofji teokosmicznej – 50 gr.

Świat Ducha — kwartalnik, sześć zeszytów         zł. 3.—

Na odpowiedź należy załączyć znaczek poczt. 25 gr.

Należność można przesłać i w znaczkach pocztów.

Cena 50 groszy.

Older Entries