Astrologia działa. Jak?

Gorąco polecam film dokumentalny „Kymatica”. Łatwiej zrozumieć nasze miejsce na Ziemi i we Wszechświecie.
Poniżej przytoczę fragment narracji z początku filmu:

Ciało ludzkie jest zespołem około 50 bilionów komórek. Wszystko, co robi ciało robi też komórka. Komórki mają układ oddechowy, odżywiają się, czują, myślą i komunikują z innymi. Biliony komórek tworzą jeden organizm zwany ludzkim ciałem. A miliard ciał ludzkich współtworzy organizm, nazywany przez nas Ziemią.
Ziemia ma więcej podobieństw z ludzką anatomią niż przypuszczamy. Ziemia ma swój własny generator elektromagnetyczny, tak jak ludzkie ciało.
Badacze stwierdzili, że przez komórki okołonerwowe znajdujące się w każdym nerwie ciała przepływa stały prąd elektryczny. Ścieżki tego przepływu nazywane są meridianami i były używane w akupunkturze co najmniej od 2000 lat. Jeszcze wcześniej wspomina się o „ścieżkach smoka”,
czy „liniach geomantycznych”, na których wznoszono wiele struktur megalitycznych, wyznaczających meridiany Ziemi. Te meridiany energetyczne generowane są przez częstotliwości rezonansowe Ziemi zwane rezonansem Shumana.
Każda planeta ma swoją częstotliwość uzależnioną od obwodu i średnicy, oraz szybkości orbitalnej i obrotowej. Częstotliwości te zaczynają się przy 7,83 Hz a kończą na 43,2 Hz czyli siódmej harmonicznej co koreluje z 7 czakrami.
A największym odkryciem co do naszej Ziemi jest jej świadomość. Widzialnym atrybutem świadomości jest pole energetyczne kierujące kształtowaniem się organizmów. Morfogeneza jest terminem naukowym wyjaśniającym tworzenie się tkanek, organów i całych organizmów. Świadomość jest siłą stwórczą całego wszechświata. Ma różne nazwy, jak Bóg, Jahwe, Kriszna, Przyroda, Pole czy Bóstwo.
Cały wszechświat jest tak naprawdę żywym, świadomym siebie organizmem.
Może nam być trudno to pojąć z powodu ograniczeń jakie stawia nam nasz język. Gdy słyszymy termin „świadomy organizm”, mamy tendencję by antropomorfizować go, przypisując mu ludzkie cechy, nie patrząc na to, co to znaczy, że organizm jest świadomy. Organizm to z definicji /jakakolwiek żywa istota, /zdolna do reakcji na bodźce, /reprodukcji, wzrostu i rozwoju /oraz utrzymywania homeostazy /jako stabilna całość.
Nasz wszechświat ma wszystkie te cechy.
Świadomość naszego wszechświata odpowiada za kształt i cele, które przybiera wszelka materia. Częstotliwości rezonansowe Ziemi, są rezultatem jej kształtu. Odpowiadają one za rytmy biologiczne takie jak cykl menstruacyjny i rytm okołodobowy, a także za schematy emocjonalne i behawioralne.
Częstotliwości te odbierane są przez florę i faunę, które stanowią instrumenty biologiczne reagujące na wzory fali. Wzory fali rezonują w strukturze czaszkowej naszej głowy i skupiają się w centrum mózgu, gdzie znajduje się szyszynka.
W wielu kulturach uważa się, że szyszynka stanowi duchowe trzecie oko, związane z intuicją. Kartezjusz nazywał je „siedzibą duszy”, gdzie spotykają się ciało i umysł. Każda komórka naszego ciała odbiera impulsy elektromagnetyczne z centralnego układu nerwowego. Otrzymuje dokładnie taki sam impuls, jaki rozpowszechnił się w każdym instrumencie biologicznym z Ziemi.

tłumaczenie z angielskiego nie jest moje
jeszcze raz gorąco polecam ten film ….