Ptolemusz wymienia tutaj 120 najważniejszych koniunkcji. Oto one:

Podano za: William Lilly, England’s Prophetical Merlin, p.50