E

Elakrab (arab.) — gwiazda, beta Skorpiona, patrz ->Akrab.

Electio (łac.) — elekcja, procedura wyboru  czasu w astrologii katarchicznej.

Elementum (łac.) — żywioły.

Elevatio (łac.) — elewacja, akcydentalne dostojeństwo planety.

Elgomaisa (arab.) — gwiazda, alpha Małego Psa, patrz ->Procjon.

Elnath (arab.) — gwiazda Byka, patrz ->Nath.

El Nath (arab.) — gwiazda, beta Byka.

Elongatio (łac.) — elongacja, albo inaczej dygresja ciała niebieskiego, odchylenie – jest to w przybliżeniu odległość kątowa pomiędzy środkiem tarczy Słońca  a planetą  na sferze niebieskiej. Ogólnie rzecz biorąc, jest to różnica długości ekliptycznych Słońca i planety.

El Rischa (arab.) — gwiazda Alpha (α) Ryb, patrz ->Alrisha.

Embolismus (łac.) — dodatkowy (np., dodatkowy dzień roku przestępnego).

Enif (arab.) — gwiazda, epsilon Pegaza.

Ensis (łac.) — mgławica M42 w gwiazdozbiorze Oriona.

Enuma Anu Enlil (akkad.) — Najwcześniejsze babilońskie teksty astronomiczne pochodzą z przełomu XVIII/XVII w. p.n.e. – najstarszym zabytkiem jest astrologiczne kompendium „Enuma Anu Enlil„, zawierające informacje o położeniach i okresach widoczności Wenus, oraz zbiór omenów i przepowiedni.

Eosphoros (grec.) — nazwa planety Wenus pojawiająca się w astrologii hellenistycznej.

Epaсta (łac.) — Epakta, liczby określające fazy Księżyca w pierwszym dniu roku. Podają, o ile dni ostatni nów poprzedzającego roku wyprzedził początek nowego roku.

Epaktos (grec.) — epakta.

Ephemeris (grec.) — efemerydy, tablice położenia ciał niebieskich.

Epikataphora (grec.) — Epikatafora, ósmy niebiański dom, patrz ->Górne Wrota.

Epoche (grec.) — Epoka; 1. Zanotowany moment czasu, 2. Horoskop poczęcia.

Equinox (łac.) — równonoc, zjawisko astronomiczne zachodzące wtedy, gdy dzień i noc mają równo po 12 godzin.

Equuleus (łac.) — Mały Koń, gwiazdozbiór północnej  półkuli nieba.

Eridanus (łac.) — Erydan, gwiazdozbiór Południowej półkuli nieba.

Essentialis (łac.) — esencjalny, odnoszący się do położenia w kręgu znaków Zodiaku.

Essentia quinta (łac.) — piąty żywioł, inaczej -> eter.

Eutyche (grec.) — Dobry Los, piąty niebiański dom.

Eudaimon (grec.) — Dobry Duch, jedenasty niebiański dom.

Exaltatio (łac.) — egzaltacja, położenie planety w Zodiaku, przy którym jej oddziaływanie jest najsilniejsze, patrz ->Wywyższenie.

Exil (łac.) — wygnanie, znak Zodiaku opozycyjny do znaku, którym włada planeta, patrz ->Wygnanie.