H

Hadar (arab.) — gwiazda, beta Centaura.

Hades (grec.) — hipotetyczna planeta.

Hamal (arab.) — gwiazda, alpha Barana.

Han (chińs.?) — gwiazda, zeta Wężownika.

Hayz (arab.) — Hajz, jedno z dostojeństw planety.

Hecate (grec.) — Hekate, symbol «fatalnego» młodego Księżyca.

Heka (arab.) — gwiazda, lambda Oriona.

Heliacus (łac.) — heliakalny.

Helio… (grec.) — … (słoneczny), odnoszący się do Słońca.

Helios (grec.) — grecki bóg Słońca.

Herakles (grec.) — mitologiczny heros grecki.

Herbal Astrologia (łac.) — dział astrologii zajmujący się zielarstwem i roślinnością.

Hercules (łac.) — Herkules; 1. Gwiazdozbiór północnej  półkuli nieba, 2. Gwiazda, beta Bliźniąt, patrz ->Polluks.

Hermes (grec.) — w Grecji tak nazywano Merkurego.

Herschel (нем.) — wczesna nazwa dla planety Uran.

Hesperos (grec.) — Wenus jako Gwiazda Wieczorna.

Homodromos (grec.) — Homodrom, przydomek planety Wenus i Merkury.

Hora (łac.) — godzina.

Horae ab occasu (łac.) — czas zachodu Słońca.

Horai (grec.) — godziny nocy lub dnia.

Horarium (łac.) — godziny.

Horologia (grec.) — rzadko używane określenie dla astrologii horarnej.

Horoscopium (łac.) — przyrząd do sporządzania horoskopów.

Horoscopus (łac.) — horoskop.

Horoskopos (grec.) — horoskop.

Humerus Pegasi (łac.) — Ramię Pegaza, gwiazda, alpha Pegaza, patrz ->Makrab.

Hyades (grec.) — Hyady, skupisko gwiazd (asteryzm) w gwiazdozbiorze Byka.

Hydra (grec.) — gwiazdozbiór Południowej półkuli nieba.

Hydrus (grec.) — Południowa Hydra, gwiazdozbiór Południowej półkuli nieba.

Hyleg (arab.) — sygnifikator długości życia i zdrowia. Hylegiem może być Słońce, jeśli nie znajduje się pod horyzontem i w domu 12 i 8. W tym przypadku hylegiem staje się Księżyc, a jeśli i on znajduje się pod horyzontem lub w 12 i 8 domu, to hylegiem jest ASC.

Hypsoma (grec.) — hiposoma, znak (niekiedy stopień) Zodiaku, w którym planeta ma największy wpływ, patrz ->Wywyższenie.