I

Iatromathematica (grec.) — astrologia medyczna.

IC — skrót: Imum coeli.

Imum coeli (łac.) — Niebiańska Głębina; 1. Wierzchołek czwartego domu w horoskopie, 2. Czwarty niebiański dom.

«In corde Solis» (łac.) — «w sercu Słońca», patrz ->Kazimi.

Infortuna major (łac.) — Wielkie Nieszczęście, przydomek planety Saturn.

Infortuna minor (łac.) — Małe Nieszczęście, przydomek planety Mars.

Ingressus (łac.) — wchodzenie.

«In Mundi» (łac.) — «w świecie», położenie planety w tym albo innym niebiańskim domu, w opozycyjnym położeniu do znaku Zodiaku (np. planeta w Strzelcu, w 3 domu).

Interfector (łac.) — signifikator określający przyczynę śmierci albo zniszczenia czegokolwiek.

Interlunis (łac.) — odstęp czasu jest między ostatnią widocznością starego Księżyca i pierwszą widocznością nowego Księżyca.

Interlunium (łac.) — nów, faza Księżyca.

«In Zodiac» (łac.) — «w Zodiaku», położenie planety w tym albo innym niebiańskim znaku, w opozycyjnym położeniu do domu patrz -> «In Mundi».

Ishtar (akkad.) — Isztar, akkadyjska bogini, której niebiańskim odpowiednikiem jest Wenus.

Isidis (łac.) — Izyda, patrz ->Isis.

Isis (grec.) — Izyda; 1. Hipotetyczna planeta, 2. Gwiazda, mio Wielkiego Psa.