J

JD — skrót: Julianus Dies.

Jed I — gwiazda, delta Wężownika, patrz ->Yed Prior.

Jed II — gwiazda, epsilon Wężownika, patrz -> Yed Posterior.

Jubelaeus (łac.) — jubilat, istotna zaleta planety.

Julianus Dies (łac.) — dzień juliański, patrz ->Kalendarz Juliański.

Jupiter (łac.) — Jowisz, planeta.