M

Magos (grec.) — mag; 1. członek kasty w Medii albo zoroastryjski kapłan, 2. Człowiek, związany z wschodnimi kultami i nauczaniem, babilońską astrologią.

Mala fortuna (łac.) — Zły Los, dwunasty dom niebiański.

Malus daemon (łac.) — Zły Duch, dwunasty dom niebiański.

Manubrium (łac.) —gwiazda, omnikron Strzelca.

Marchab (arab.) — gwiazda, alpha Pegaza.

Marduk (akkad.) —  bóg Babilonu, jego niebiańskim odpowiednikiem jest Jowisz.

Marfik (arab.) — gwiazda, alpha Perseusza.

Markab (arab.) — gwiazda, alpha Pegaza.

Markeb (arab.) — kappa gwiazdozbioru Żagiel.

Mars (łac.) — Mars, planeta.

Mathematica (grec.) — matematyka, astrologia.

Mathematicus (grec.) — matematyk, astrolog.

«Matheseos» (grec.) — «Matesis», dzieło Firmicusa Materna.

Matutinus (łac.) — poranny (a).

MC — skrót: Medium Coeli.

Medium Coeli (łac.) — Środek Nieba; 1. Wierzchołek 10 domu, 2. Dziesiąty dom niebiański.

Megrez (arab.) — gwiazda, delta Wielkiej Niedźwiedzicy.

Meissa (arab.) — gwiazda, lambda Oriona.

Melothesie (grec.) — melotezja, koncepcja zakładająca związek znaków Zodiaku z częściami ciała człowieka.

Menkab (arab.) — gwiazda, alpha Wieloryba.

Menkalinan (arab.) — gwiazda, beta Woźnicy.

Menkar (arab.) — gwiazda, alpha Wieloryba.

Mentiri nolo – Nie chcę kłamać.

Mercurius (łac.) — Merkury, planeta.

Merak (arab.) — gwiazda, beta Wielkiej Niedźwiedzicy.

Mesarthim (arab.) — gwiazda, gamma Barana.

Mesourania (grec.) — Środek Nieba, dziesiąty niebiański dom.

Mesuranema (?) — Środek Nieba, dziesiąty niebiański dom.

Metoposсopia (łac.) — sztuka wnioskowania na podstawie kształtu czaszki człowieka, charakterologia.

Mintaka (arab.) — gwiazda, delta Oriona.

Mirach (arab.) — gwiazda, beta Andromedy.

Mirfak (arab.) — gwiazda, alpha Perseusza.

Mirzam (arab.) — gwiazda, beta Wielkiego Psa.

Misam (arab.) — mgławica w gwiazdozbiorze Perseusza, patrz ->Capul.

Mithras (grec.) — Mitra, w antycznej Grecji synkretyczne bóstwo solarne.

Mizar (arab.) — gwiazda, zeta Wielkiej Niedźwiedzicy.

Mundanus horoscopus (łac.) — horoskop światowy (świata).

Musica mundana (łac.) — muzyka świata, patrz ->Muzyka sfer.

Mutabilis (łac.) — zmienny.