D
d — skrót: dies (dni).
D — 1. Skrót: Declination (deklinacja). 2. Skrót: Descendent.
Dabih (arab.) — Gwiazda, beta Koziorożca.
Daimonion (grec.) — 1. Geniusz, jedenasty niebiański dom, 2. w filozofii starożytnej – głos bóstwa, sumienie, ostrzegawczy głos wewnętrzny.
Dea (łac.) — Bogini, trzeci dom horoskopu.
Decan (łac.) — dekan, dekanat, trzecia część znaku Zodiaku.
Deсanat (łac.) — dekanat, podział Zodiaku na 36 jednakowych odcinków 10°.
Decania (łac.) — dekan, dekanat, trzecia część znaku Zodiaku.
Decanus (łac.) — dekan, dekanat, trzecia część znaku Zodiaku.
Decas (grec.) — dekan, dekanat, trzecia część znaku Zodiaku.
Decil (łac.) — decyl, rzadko stosowane określenie dla aspektu semikwintyl (półkwintyl).
Decumbitur-Horosсop (łac.) — horoskop stawiany na moment początku choroby, inaczej ->Dekumbitura
Deferent (łac.) — Dyferent, w teorii epicykli okrąg, po którym porusza się planeta.
Deiectio (łac.) — upadek, położenie planety w Zodiaku, przy którym jej wpływ jest najbardziej słaby.
Delphinus (łac.) — Delfin, gwiazdozbiór północnej półkuli nieba.
Delta (grec.) — gwiazdozbiór północnej półkuli nieba.
Deneb (arab.) — gwiazda, alpha Łabędzia.
Deneb Algedi (arab.) — gwiazda, delta Koziorożca.
Deneb al Okab (arab.) — gwiazda, zeta Orła.
Deneb-el-Asad (arab.) —gwiazda, beta Lwa, patrz -> Denebola.
Deneb el Delphini (arab.) — gwiazda, epsilon Delfina.
Deneb Eleced (arab.) — gwiazda z gwiazdozbioru Lwa, patrz ->Denebola.
Deneb el Okab (arab.) — gwiazda, zeta Orła.
Deneb Kaitos (arab.) — gwiazda, beta Wieloryba, patrz -> Difda.
Denebola (arab.) — gwiazda, beta Lwa.
Depressio (łac.) — depresja, akcydentalna słabość planety, polegająca na tym, że jest ona położona w prawej połowie horoskopu, traktuje się ją jako „zachodzącą”.
Descendent (łac.) — zachodzący punkt ekliptyki (zachodzący stopień Zodiaku).
Detrimentum (łac.) — położenie planety na wygnaniu.
Deus (łac.) — Bóg, dziewiąty dom horoskopu.
Dexter (łac.) — prawostronny aspekt.
DG — skrót: Dominus geniturae.
Diana (łac.) — w rzymskiej mitologii personifikacja Księżyca.
Dies (łac.) — dzień.
Difda (arab.) —gwiazda, beta Wieloryba.
Dihotomia (grec.) — dychotomia, nazwa fazy Księżyca lub planety dolnej (Merkurego i Wenus), gdzie z Ziemi jest tylko połowa jej oświetlonej tarczy.
Dimissor (łac.) — sygnifikator długości życia i zdrowia w ogóle, patrz ->Hyleg.
Diphda (arab.) —gwiazda, beta Wieloryba.
Directio (łac.) — kierunek, metoda astrologicznego prognozowania.
Disoma (grec.) — podwójne znaki, jedno z określeń dla podwójnych znaków Zodiaku.
Dispositor (łac.) — Dyspozytor, władca znaku, który znajduje się na wierzchołku domu nazywany jest dyspozytorem lub władcą planety, jeśli znajduje się on w tymże domu.
Diurnal-Horosсop (łac.) — dzienny horoskop, horoskop na określony dzień.
Divinatio (łac.) — mantyka, sztuka wróżenia.
Dodekaeteris (grec.) — dodekaeteria, lista przepowiedni na każdy rok dla okresu 12 lat.
Dodekatemoria (grec.) — podział każdego znaku Zodiaku na 12 części.
Dodekatopos (grec.) — dodekatop, system 12 części będący podstawą funkcjonowania systemu domów w horoskopie.
Dominante (łac.) — dominanta, najsilniejsza w horoskopie planeta.
Dominatio (łac.) — Dominacja, położenie planety w swoim domu.
Dominus geniturae (łac.) — Gospodarz urodzenia, planeta, która włada znakiem Ascendentu.
Dominus horae planetariae (łac.) — Gospodarz planetarnej godziny, planeta kierująca pewną planetarną godziną, patrz ->Godziny planetarne.
Domiсil (łac.) — położenie planety w swoim znaku.
Domiсilium (łac.) — mieszkanie, dom planety, patrz -> planeta w swoim domu.
Domus (łac.) — dom.
Domus coelestis (łac.) — dom niebiański.
Doriphoros (grec.) — Dorifurus, planeta schodząca tuż przed Słońcem, u niektórych także tuż po Księżycu.
Dorsum (łac.) —gwiazda, tetha Koziorożca.
Draco (grec.) — Smok, gwiazdozbiór północnej półkuli nieba.
DSC — skrót: Descendent.
Dshabeh (arab.) —gwiazda, alpha Koziorożca.
Dubhe (arab.) —gwiazda, alpha Wielkiej Niedźwiedzicy.
Duodectil (łac.) — duodecyl, słaby aspekt, patrz ->semisekstyl.
Dysis (łac.) — zachód; 1. Zniknięcie świeciła za zachodnią połową horyzontu na skutku codziennego obrotu sfery nieba, 2. Siódmy dom niebiański.