P

Palilia (łac.) — gwiazda, alpha Byka, patrz ->Aldebaran.

Palilicium (łac.) — gwiazda, alpha Byka, patrz -> Aldebaran.

Palilicium sidus (łac.) — najjaśnieszy obiekt w grupie Hyades, patrz ->Aldebaran.

Paranatellonta (grec.) — punkt ekliptyki (stopień Zodiaku), wschodzący równocześnie z dowolną gwiazdą.

Parapegmata (grec.) — parapegma, kalendarz stworzony na podstawie heliakalnych wschodów gwiazd.

Pars Fortunae (łac.) — Punkt Szczęścia, jedne z najważniejszych punktów arabskich, patrz ->Fortuna.

Pegasus (grec.) — Pegaz, gwiazdozbiór północnej  półkuli nieba.

Pelagus (łac.) — gwiazda, sigma Strzelca, patrz ->Nunki.

Peregrinus (łac.) — wędrowiec; 1. Planeta nie mająca aspektów, 2. Planeta w znaku, w którym nie ma żadnych dostojeństw i słabości.

Perseus (grec.) — Perseusz, gwiazdozbiór północnej  półkuli nieba

PF — skrót: Pars Fortunae.

Phact (arab.) — gwiazda, alpha Gołębia.

Phainon (grec.) — w antycznej greckiej astrologii nazwa planety Saturn.

Phaethon (grec.) — 1. w antycznej greckiej astrologii nazwa planety Jowisz, 2. hipotetyczna planeta.

Phasis (grec.) — faza, stosunek części oświeconej dysku ciała niebieskiego do całej powierzchni dysku dysku.

«Phaseis» (grec.) — «Fazy», praca Klaudiusza Ptolemeusza.

Phecda (arab.) — gwiazda, gamma Wielkiej Niedźwiedzicy.

Pherkad (arab.) — gwiazda, gamma Małej Niedźwiedzicy.

Phoibos (grec.) — Feb, przydomek Apollona.

Phoibe (grec.) — Feba, bogini Księżyca w Grecji.

Phosphoros (grec.) — Fosfors, w antycznej greckiej astrologii nazwa planety Wenus.

«Picatrix» (łac.) — ważne średniowieczne dzieło astrologiczne, jeden z egzemplarzy jest w Bibliotece Uniwersytetu Jagielońskiego. Jest to jedyny egzemplarz z ilustracjami. Polecam!

Pisces (łac.) — Ryby; 1. 12-ty znak Zodiaku, 2. zodiakalny gwiazdozbiór.

Piscis Austrinus (łac.) — Południowa Rybа, gwiazdozbiór.

Planetes (grec.) — planety (a).

Pleiades (grec.) — Plejady, asteryzm  w gwiazdozbiorze Byka.

Plenilunium (łac.) — pełnia, faza Księżyca.

Plus in metuendo mali est, quam in illo ipso, quod timeturWięcej jest złego w strachu niż w tym, czego się boimy.

Pluto (łac.) — Pluton, planeta.

p. m. — skrót: post meridiem, po południu.

Poiotes (grec.) — jakości.

Polis (koptyj.) — gwiazda, mio Strzelca.

Pollux (łac.) — gwiazda, beta Bliźniąt.

Porrima (łac.) — gwiazda, gamma Panny.

Porta inferna (łac.) — Dolna brama, drugi dom horoskopu.

Porta superna (łac.) — Górna brama, ósmy dom horoskopu.

Poseidon (grec.) — hipotetyczna planeta.

Post meridiem (łac.) — po południu.

Praecessio (łac.) — precesja.

Praesepe (łac.) — mgławica, M44 w Raku.

Primationes lunae (łac.) — nów Księżyca.

Primum mobile (łac.) — Pierwotny Ruch, termin Arystotelesa w jego systemie świata.

Princeps (łac.) — gwiazda, delta Wolarza.

Probatio incumbit ei, qui dicit, non ei, qui negatCiężar dowiedzenia czegoś spoczywa na tym, kto twierdzi, nie na tym, kto zaprzecza.

Procyon (grec.) —gwiazda, alfa Małego Psa.

Prognostica (grec.) — prognostyka, praktyka układania kalendarzy z astrologicznymi przepowiedniami i radami.

Progressio (łac.) — progresywny, patrz ->horoskop progresywny (progresje).

Promissor (łac.) — 1. Planeta horoskopu natalnego, która znajduje się w aspekcie z jakąkolwiek planetą progresywną, 2. Signifikator, wskazujący na szczęśliwe zdarzenia.

Propus (grec.) —gwiazda, eta Bliźniąt.

Prorogator (łac.) — sygnifikator życia i zdrowia, patrz ->Hyleg.

Proserpina (łac.) — Prozerpina; 1. asteroid, 2. transplutoniczna hipotetyczna planeta.

Prosopon (grec.) — twarz, oblicze.

Puppis (łac.) — gwiazdozbiór Południowej półkuli nieba.

Pyroeis (grec.) — Piro, nazwa planety Mars, która pojawia się w hellenistycznej astrologii.

Pyxis (grec.) — Kompas, gwiazdozbiór Południowej półkuli nieba.