Q

Q — skrót: Quintil.

Quabbalah (staroż.) — kabała, nauka okultystyczna.

Quadrantalis (łac.) — kwadrant; 1. Ćwiartka sfery niebiańskiej, 2. Ćwiartka horoskopu.

Quadratura (łac.) — kwadratura, aspekt.

«Quadripartitum» (łac.) — «Czworoksiąg», ważna dla astrologów praca Klaudiusza Ptolemeusza..

Quaerentus (łac.) — kwerent w astrologii horarnej: inaczej „zadający pytanie”.

Quaesitum (łac.) — kwestia poruszana pytaniem w astrologii horarnej.

Quartals-Horoscop (łac.) — Kwartalny horoskop.

Quincunx (łac.) — kwinkus, słaby aspekt.

Quintil (łac.) — kwintyl, słaby aspekt.