T

Tabulae Prutenicae (łac.) — Pruskie Tablice — tablice pozycji planetarnych.

Tabulae Rudolphinae (łac.) — Tablice Rudolfińskie.

Tabula smaragdinus (łac.) — Tablica Szmaragdowa, legendarny dokument przypisywany Hermesowi Trismegistowi.

Tapeinoma (grec.) — Upadek, położenie planety w Zodiaku, w którym jej wpływ jest najbardziej słaby.

Taurus (łac.) — Byk; 1. Drugi znak Zodiaku, 2. zodiakalny gwiazdozbiór.

TD — skrót: Tredеcil.

Tejat prior (arab.-łac.) — gwiazda, eta Bliźniąt.

Tejat posterior (arab.-łac.) — gwiazda, mio Bliźniąt.

Terebellum (łac.) — gwiazda, omega Strzelca.

Terminus (łac.) — terma, część znaku Zodiaku, znajdująca się pod wpływem pewnej planety.

«Tetrabiblos» (grec.) — «Czworoksiąg», ważna dla astrologów praca Klaudiusza Ptolemeusza.

Thea (grec.) — Bogini, trzeci dom horoskopu.

Thema (grec.) — schemat, patrz ->Mapa Nieba.

Thema genethliacum (grec.-łac.) — horoskop urodzeniowy, patrz -> thema natalitium.

Thema mundi (grec.-łac.) — horoskop powstania świata.

Thema natalitium (grec.-łac.) — horoskop urodzeniowy, mapa nieba stworzona na moment narodzin.

Theos (grec.) — Bóg, dziewiąty dom horoskopu.

Thot(h) (staroż.) — Tot, Bóg pisma, bóstwo Księżyca.

Thronos (grec.) — Tron, położenie planety w Zodiaku, przy którym ma więcej niż jedno dostojeństwo.

Toliman (arab.) — gwiazda, alpha Centaura.

Topothesie (grec.) — topotezja, doktryna zakładająca związek między znakami Zodiaku z państwami, regionami, miastami itp.

Tredicil (łac.) — tridecyl, słaby aspekt, patrz ->Seskwikintyl.

Triangulum (łac.) — Trójkąt, mały gwiazdozbiór na północnej półkuli nieba.

Trigon (grec.) — trygon, grupa trzech znaków Zodiaku, które pozostają między sobą w stosunku trygona (trygon ognia, wody, powietrza, ziemi).

Trigonalis (grec.) — trygonal, aspekt, patrz ->Trygon.

Trinus (łac.) — trygon, aspekt między planetami o dłuości 120°.

Triseptil (łac.) — triseptyl, słaby aspekt.

Tropica (grec.) — zwrotnikowe znaki Zodiaku: Rak i Koziorożec.

Tropicus (łac.) — zwrotnik, godzinny krąg jest na sferze nieba, który Słońce osiąga w dzień przesilenia letniego i ziomowego. Słońce można obserwować w zenicie tylko w obszarze leżącym pomiędzy zwrotnikami. Obszar ten nazywa się tropikiem.

Trutina Hermetis (grec.) — Wagi Hermesa, metodyka obliczenia momentu poczęcia, bazująca na momencie urodzenia.

TS — skrót: Triseptil.