Z

Zavijava (arab.) — gwiazda, beta Panny, patrz ->Alphard.

Zeus (grec.) —1. Greckie określenie Jowisza, 2. Hipotetyczna planeta.

Zij (arab.) — perski termin oznaczający stare efemerydy.

Zodiacus (łac.) — 1. Zodiak, 2. Znaki Zodiaku, 3. zodiakalny.

Zodiakos (grec.) — Zodiak, zodiakalny.

Zodios (grec.) — znaki Zodiaku.

Zodium (grec.) — zodiakalny gwiazdozbiór, w  obrębie którego przechodzi ekliptyka.

Zosma (grec.) — gwiazda, delta Lwa.

Zuben Elgenubi (arab.) — gwiazda, alpha Wagi.

Zuben Elschemali (arab.) —gwiazda, beta Wagi.