R

R — skrót: retrogradus.

r — skrót: Radix.

Radiatio (łac.) — aspekt.

Radix (łac.) — urodzeniowy, odnoszący się do początkowego momentu.

Radix-Horoscopus (łac.) — horoskop urodzeniowy.

Rahu (sanskr.) — wschodzący węzeł orbity Księżyca, patrz ->Głowa Smoka.

Rasalas (arab.) — Расалас, gwiazda, mio Lwa.

Rasalhague (arab.) — gwiazda, alpha Wężownika.

Ras Alhague (arab.) —  gwiazda, alpha Wężownika.

Rasalgethi (arab.) — gwiazda, alpha Herkulesa.

Ras Algethi (arab.) — gwiazda, alpha Herkulesa.

Ras Elased (arab.) — gwiazda, mio Lwa, patrz -> Rasalas.

Rastaban (arab.) — gwiazda, beta Smoka.

Raz Algol (arab.) — beta Perseusza, patrz ->Algol.

Rectificatio (łac.) — rektyfikacja, procedury uściślania godziny urodzenia.

Regulus (łac.) — gwiazda, alpha Lwa.

Retrogradus (łac.) — retrogradacja (inaczej cofanie się), planeta w ruchu wstecznym.

Rigel (arab.) — gwiazda, beta Oriona.

Rigil Centaurus (arab.-łac.) —gwiazda, alpha Centaura, patrz ->Toliman.