K

Kapłan albo córka (żona) kapłana

9
Kapłani 9
Kariera chrześniaka 8
Kariera jawnego wroga 4
Kariera kuzyna (kuzynki) po matce 1
Kariera kuzyna (kuzynki) po ojcu 7
Kariera kwerenta 10
Kariera małżonka (małżonków) 4
Kariera ojca 1
Kariera partnera 4
Kariera przyjaciela 8
Kariera rodzonych siostr (braci) 12
Kariera rządowej osoby 7
Kariera syna (córki) 2
Kariera synowej 8
Kariera współpracownika 3
Kariera wychowanka 8
Kariera zięcia 6
Kary 8
Kasety (audio, wideo) 3
Kastracja 8
Kasyna 5
Katedry (cerkwie) 9
Kawiarnie 6
Kaznodzieje 9
Kierownicy, wodzowie, prowodyrzy 10
Klasztory 12
Klasztory (opactwa) 12
Klasztory, mnisi 12
Klejnoty, jubilerskie wyroby 5
Klient 7
Klinika lekarza kwerenta 12
Kliniki (medyczne) 12
Kluby 11
Kochanek 5
Kolega 5
Kolega zięcia 7
Kolejowe stacje 3
Kolejowe zajezdnie 3
Kolejowy transport 3
Komety 9
Komitet (w dziedzinie polityki) 10
Koncentracyjne obozy 12
Koncepcja (zamiar, pojęcie) 5
Kongres 11
Konie (domowe) 6
Konsulat 9
Kontraktowe stosunki 7
Kontrakty 3
Kontrolny rachunek 2
Kopalnie 4
Kopiarki 3
Koronacja (koronowanie) 9
Korporacja 5
Korupcja (przekupstwo, sprzedajność) 8
Kosmetyczna chirurgia 8
Kosmetyka 5
Kradziony majątek (szaber) 2
Kredytowe agencje 8
Kredytowe fundusze 8
Krematorium 8
Krzaki 4
Kserografia 3
Książki 3
Księgowi (rachmistrzowie) 6
Kuracyjna strefa 5
Kuzyn (siostra) po matce 4
Kuzyn (siostra) po ojcu 10
Kwerent 1
Kwitnięcie, odnoszenie sukcesów

L

2
Laserowa terapia 11
Leczenie 6
Lekarskie oględziny 6
Lekarz kwerenta 7
Lekarze 6
Leki 12
Lekomania 12
Licencje 3
Linie lotnicze 9
List zastawny 8
Listonosz 3
Listy 3
Lotnicy, piloci 9
Lotniska 9
Ludzie, których obdarowano

Ł

12
Łącznikowy, goniec 3
Łąki, trawniki 4
Łódź (pływający dom) 4
Łódź (przyjemność, relaks)

M

5
Magazyn 2
Magistraty 10
Magnetofony (odtwarzacze) 3
majątek (własność) 4
Małżonek (małżonka) 7
Małżonek (małżonka) adoptowanego syna (córki) 11
Małżonek (małżonka) cioci (wuja) po matce 6
Małżonek (małżonka) cioci (wuja) po ojcu 12
Małżonek (małżonka) córki (syna) 11
Małżonek (małżonka) kwerenta 7
Małżonek (małżonka) współpracownika 12
Małżonka (małżonek) kuzyna (kuzynki) po matce 10
Małżonka (małżonek) kuzyna (kuzynki) po ojcu 4
Małżonka (małżonek) rządowej osoby 4
Małżonka pracodawcy 4
Małżonka wychowanka 5
Małżonka zięcia 3
Manikiurzystka 6
Mapy (geograficzne) 3
Marzenia 9
Marzenia senne 8
Matka 10
Matka adoptowanego dziecka 2
Matka kwerenta 10
Matka pracodawcy 7
Matka rządowej osoby 7
Matka służącego 3
Matka synowej 8
Matka współpracownika 3
Matka wychowanka 8
Matka zięcia 6
Mauzolea 4
Mąż 7
Meble 4
Medycyna 6
Memoranda 3
Metafizyka 9
Meteoryt 9
Metody leczenia 6
Metryka urodzenia 3
Miejsce biznesu 6
Miejsce pobytu 3
Miejsce pobytu kogokolwiek w danym momencie 4
Miejsce prowadzenia biznesu 12
Miejsce zamieszkania (rezydencja) rządowej osoby 1
Miejsce zamieszkania adoptowanego dziecka 8
Miejsce zamieszkania cioci (wuja) po matce 3
Miejsce zamieszkania cioci (wuja) po ojcu 9
Miejsce zamieszkania dziecka 8
Miejsce zamieszkania kuzyna (kuzynki) po matce 7
Miejsce zamieszkania kuzyna (kuzynki) po ojcu 1
Miejsce zamieszkania kwerenta 4
Miejsce zamieszkania pracodawcy 1
Miejsce zamieszkania służącego 9
Miejsce zamieszkania synowej 2
Miejsce zamieszkania współpracownika 9
Miejsce zamieszkania wychowanka 2
Miejsce zamieszkania zięcia 12
Mienie nieruchome (odziedziczone) 8
Mienie nieruchome (rzeczywista własność) 4
Miłosne przygody 5
Ministrowie 9
Miodowy miesiąc 5
Mnich 12
Modlitwy 9
Montażowy przenośnik, potokowa linia 6
Mord 12
Mord z politycznych motywów 12
Morderca politycznego albo społecznego działacza. Najemny morderca 12
Morska flota 6
Morski korpus (jako rodzaj wojsk) 6
Motele 4
Muzyka 5
Myśli kwerenta

N

1
Nabywca 7
Nabywca albo sprzedawca, z którym kwerent ma sprawę 7
Naczelny sąd 9
Nadzieje 11
Nadzorcy, dozorcy 10
Nagrobne kamienie, płyty, pomniki 4
Nagrody 10
Napadający (atakujący) 12
Napiwki (pieniężne prezenty, zapomogi) 8
Narkotyki 12
Naród, publiczność 7
Naruszenie małżeńskiej wierności 5
Narzeczony, narzeczona 7
Natrętna idea 8
Nauczyciel 3
Nauka 5
Niania 6
Niepowodzenia, błędy 5
Nieurodzone dziecko 5
Niewola (niewolnictwo, niewola) 12
Niewolnictwo 12
Nieznajomy (nieznajomi) 7
Niosący trumnę na pogrzebowej procesji 8
Nocna kradzież z włąmaniem 12
Nowości 3