A

Administracja 10
Adoptowane dziecko 5
Adoptowane dziecko matki 8
Adoptowani bracia (siostry) 3
Adoptowany rodzony brat 2
Adoptująca matka 10
Adwokaci (w sądowej sprawie) Administratorzy 9
Adwokat 7
Adwokat kwerenta 7
Agenci 3
Agenci biura podróży 9
Agent (w sprawie zakupu) 7
Agresor (na wojnie) 1
Akcyjne kapitały, pieniężne fundusze 9
Akt małżeński 3
Akt zgonu 9
Akupunktura, ci, którzy się nią  zajmują, praktykują 6
Alergia 6
Alimenty (utrzymanie) 5
Ambasadorzy (w innych krajach) 11
Ambasadorzy (z innych krajów) 5
Amunicja (naboje) 8
Anonimowe listy 3
Antybiotyki 6
Antykoncepcja 8
Anulowanie (zniszczenie, zniesienie) 7
Aparat ortodoncyjny 9
Aparatura, wyposażenie (komputerowe) 3
Aparaty fotograficzne 3
Aptekarze (farmaceuci) 6
Arbiter (polubowny sędzia) 8
Archiwa 6
Archiwiści 6
Arcybiskupi 9
Areny 5
Armia 6
Astralna podróż 9
Astralne istnienie (istota) 12
Astrolog dla kwerenta 7
Astrolog jako kwerent 1
Astrologia 9
Atlas (geografia) 3
Atlas (mitologia) 3
Atomowa wojna 8
Aukcje 10
Aura (człowieka) 1
Autobusy 3
Autorskie prawo 3
Autostrada 3

B

Babcia (od strony matki)

7
Babcia (od strony ojca) 1
Badacze 9
Badania (naukowi) 8
Bankierzy 2
Bankiety 5
Bankowe rachunki 2
Bankowy czek (strata) 2
Bankructwo 8
baptyzm 9
Bariera 9
Barka, łódź, wycieczkowy jacht 4
Bezpłatna medyczna pomoc 8
Biblioteka 3
Bibliotekarze 6
Bieda kwerenta 2
Biskupi 9
Bitwy (walki, potyczki) 7
Biura podróży (Agenci) 9
Bliźniaki 5
Bogactwo 2
Brat 3
Budowniczy 4
Budynek sądu 10
Budynek zarządu miasta (Ratusz) 10
Budynki 4
Burmistrz 10
Bydło

C

12
Całun, pogrzebowa odzież 4
Centrum rehabilitacji (leczenia narkomanii) 12
Ceremonia (obrzęd) 9
Cerkiewne hymny, psalmy, pochwalne pieśnie 9
Cerkwie 9
Chirurdzy 8
Chirurgia 8
Chirurgia (operacja) adoptowanego dziecka 12
Chirurgia (operacja) cioci (wuja) po matce 7
Chirurgia (operacja) cioci (wuja) po ojcu 1
Chirurgia (operacja) dziecka 12
Chirurgia (operacja) kuzyna (kuzynki) po ojcu 5
Chirurgia (operacja) kwerenta 8
Chirurgia (operacja) pracodawcy 5
Chirurgia (operacja) rządowej osoby 5
Chirurgia (operacja) synowej 6
Chirurgia (operacja) ulubieńca 1
Chirurgia (operacja) urzędnika 1
Chirurgia (operacja) współpracownika 1
Chirurgia (operacja) wychowanka 6
Choroba, słabość 6
Chrześniak, chrześniaczka 11
Ciąża 5
Ciężka utrata (krewnego),  zguba 12
Ciocia (wuj) małżonka (małżonkowie) po matce 6
Ciocia (wuj) małżonka według ojcowskiej linii 12
Ciocia (wuj) po matce 12
Ciocia (wuj) po ojcu 6
Cmentarze 4
Cokolwiek odnoszące się do siostrzenicy (siostrzeńcowi) 3
Cudzołóstwo 5
Cudzoziemcy 9
Cyrk 5
Czasopisma 3
Czek (wypisany na bank) 2
Czeki, bagażowe kwity podróżnika 2
Czerwony Krzyż (organizacja) 6
Członek zarządu miejskiego 10
Członkowie klubu 11
Członkowie Rada

D

10
Dary, datki, darowizny 8
Dawcy krwi, organów 7
Delegaci 7
Delegacje 7
Dentyści, dantisty 6
Detektywi 8
Długi 8
Długoterminowe skarbowe zobowiązania 2
Długotrwałość życia kwerenta 1
Dłużnik 8
Dobroczynna działalność 12
Dobroczynne datki 2
Dobrowolna (ochotnicza) służba 6
Dochody z biznesu 11
Dochód 2
Dochód (zarobek kwerenta) 2
Dokumenty 3
Dom (domowe ognisko) 4
Dom starców 4
Dom wypoczynkowy 12
Domki, stróżówki, budki 11
Domowy nauczyciel. Korepetytor, prywatny nauczyciel, mentor 3
Doradca (poselstwa), adwokat 7
Doradcy podatkowi 8
Dostawca 3
Dozorca (stróż) 6
Dozorca, dozorca więzienia 12
Drogi 3
Drzewa 4
Duchowi (duchowi) zdolności (możliwości) 12
Duchowieństwo 9
Dwory 4
Dyktatura 10
Dymisja (zwolnienie albo na emeryturę) 12
Dziadek (według linii matki) 1
Dziadek (według ojcowskiej linii) 7
Dzieci adoptowanego syna (córki) 9
Dzieci kuzyna (kuzynki) po matce 8
Dzieci kuzyna (kuzynki) po ojcu 2
Dzieci kwerenta 5
Dzieci pracodawcy 2
Dzieci rodzonych siostr (braci) 7
Dzieci rządowej osoby 2
Dzieci służących 10
Dzieci synowej 3
Dzieci współpracownika 10
Dzieci wychowanka 3
Dzieci zięcia 1
Dziecko 5
Dziecko (pasierb, pasierbica) 11
Dziecko kwerenta 5
Dziedziczność kwerenta 8
Dzierżawcy 3
Dzierżawny majątek 6
Dziewictwo, niewinność

E

5
Edytorstwo 9
Efemerydy, astronomiczne tabele 3
Egzamin na prawo jazdy 3
Egzaminy (pisemne albo ustne) 3
Ekspedycja przesyłek 3
Emerytalne finansowe plany 8
Emerytalne fundusze 8
Encyklopedia 3
Estradowy artysta (konferansjer) 5
Eteryczne ciała 1