Wczoraj rozmawiałem z Moniką na temat domów w horoskopie i o tym, który dom, jej zdaniem, sprawia największe problemy interpretacyjne. Oboje stwierdziliśmy, że najbardziej tajemniczy jest nie 12, a 8 dom w horoskopie. Zaczęliśmy drążyć temat szukając tego, co stanowi esencję 8 domu. Ja teoretyzuję, Monika mówi zaś od siebie, znając 8-y dom z autopsji. Postanowiliśmy wspólnie coś napisać na ten temat.  Na temat tego domu mamy trochę rozbieżne opinie, ale w wielu punktach zgadzamy się.

Moim zdaniem, 8 dom ma podstawowe słowa-klucze:

ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE

Mitologicznie przypisuję 8 domowi mit o Ozyrysie i Izydzie. Ozyrys jest w mitologii egipskiej bogiem śmierci  i odrodzonego życia. Jego imię jest niejasne – według zapisu hieroglificznego oznacza „siedzibę oka„. Był synem Nut i Geba, a bratem (i mężem) Izydy oraz Seta.

Ozyrys został z czasem faraonem, silnym i lubianym władcą Egiptu. Panowanie Ozyrysa na ziemi to tzw. „złoty wiek„. Ozyrys wraz z Izydą, uczynił Egipt potężnym i cywilizowanym krajem.  Nauczył Egipcjan uprawy roli, zasad czczenia bogów, a także ustanowił system prawa i stworzył najważniejsze narzędzia. Izydzie zawdzięczają Egipcjanie lekarstwa, ubrania i instytucję małżeństwa. Za panowania Ozyrysa panował wszędzie ład, więc ludzie byli wdzięczni swoim władcom i wielbili ich. Set zazdrościł bratu władzy i zaszczytów, uwielbienia poddanych. Cechowała go dzikość, agresja i brutalność.
Podstępem zwabił brata na ucztę, zabił i poćwiartował a szczątki rozrzucił po świecie. Wierna Izyda odnalazła prawie wszystkie szczątki męża, poza fallusem rzuconym w odmęty Nilu. W ten sposób Egipcjanie tłumaczyli żyzne wylewy rzeki.
W poszukiwaniach szczątków i w mumifikacji pomagał jej Anubis (syn Ozyrysa i Neftydy).
Złość i gniew Seta przeniosły się na Horusa, syna Ozyrysa i Izydy, który mógł zemścić się za ojca. Wojna między stryjem a bratankiem trwała 80 lat (uwaga na ósemkę, o której wspomina Monika na swoim blogu!). W końcu Ozyrys, który został bogiem zaświatów (królestwa zmarłych), wymusił na bogu Ra to, że Set zrzekł się tronu faraona na rzecz Horusa. Sam Set dostał od Ra  możliwość podróżowania po niebie jego barką jako bóg burzy. „Twoje gromy i błyskawice będą na wieki przerażać ludzi„.

Dlaczego Ozyrys i 8-my dom?

Pasjonuje mnie astrologia karmiczna, staram się odnajdywać w horoskopie wszelkie przejawy prawa karmy, przyczyny i skutku. Także i tutaj. Ósmy dom od zawsze kojarzony jest ze śmiercią, z mrokiem, zaświatami. Tak postrzegali go autorzy antyczni i średniowieczni. Współcześni astrologowie przypisują mu więcej znaczeń dodając jeszcze kwestie seksu i spraw majątkowych czy tajemnic i okultyzmu.
Moim zdaniem, wystarczającym jest stwierdzenie, że 8 dom to „Strażnik Karmy”. Tym samym określeniem nazywa się również w astrologii karmicznej Rahu i Ketu, ale o ile węzły to przede wszystkim działanie na planie fizycznym (węzły traktuję jako egzekutorów karmy), o tyle 8 dom jest miejscem, gdzie karma i sąd ostateczny mają swoje dominium. 8 dom jest domem rozliczeń, miejscem, a raczej sytuacją, gdzie należy uśmiercić stare i zrodzić nowe. Miejscem, gdzie wszystko zostaje przeanalizowane i osądzone. Jest to bardzo specyficzny sąd nad człowiekiem. Specyficzny, bo tak naprawdę, człowiek sam sobie jest najokrutniejszym sędzią. Po śmierci dokonuje retrospekcji i waży swoje dobre i złe uczynki (w mowie, myślach i uczynkach). Bilans wskazuje mu na ścieżkę kolejnego wcielenia, na sprawy, które musi rozstrzygnąć w kolejnym wcieleniu. Przypomnę tutaj standardowe opinie, że Skorpion nigdy nie zapomina i nigdy nie wybacza…

Przyjęło się, że planety w Skorpionie (a tym samym nawiązujące do 8 domu) wskazują na „stare dusze”. Jeśli mamy w Skorpionie jakąś planetę, świadczy to o tym, że po raz kolejny borykamy się z problemem sygnifikowanym przez tę planetę. Jeśli w Skorpionie znajdują się planety pokoleniowe, czyli Uran, Neptun i Pluton – sprawa dotyczy całych pokoleń. Popatrzmy na epokę „dzieci kwiatów” i chociażby Neptuna w Skorpionie (wszedł tam w 1956 a Pluton do Panny).
Planeta w Skorpionie, tym samym i w 8-ym domu, świadczy o konieczności rozwiązania kluczowego problemu, który nie został rozwiązany w poprzednim wcieleniu. Wcale nie musi się to rozgrywać na płaszczyźnie określanej jako „ukrytej” czy „tajemnej”. Jak najbardziej może zostać rozwiązany, a jeśli planety w 8-ym domu są wybitnie nieharmonijnie aspektowane – obciążenie jest tak silne, że nie sposób znaleźć jakiegokolwiek rozwiązania.

Problemy akcentowane przez 8 dom należy „uśmiercić„. Tylko całkowite rozwiązanie jest w stanie podnieść kotwicę z dna morza karmy i pozwoli nam popłynąć dalej. Popłynąć, czyli tak, jakby odrodzić się od nowa – rozpocząć kolejny etap podróży. Krzyż Ankh na rysunku powyżej to taka właśnie obietnica nowego życia (Ankh jest symbolem wiecznego życia i zdrowia). W przypadku wybitnie trudnych aspektów do planet w 8-ym domu, warto stosować Ankh jako remedium, jako katalizator pozytywnych zmian na osi karmy.

Monika odwołuje się tutaj do seksualności i całkiem słusznie wiąże to z drugim prawem biologicznym, czyli prawem zachowania życia gatunku. Seks i Skorpion to pojęcia mocno przeceniane. Uważa się Skorpiona za najbardziej erotyczny znak Zodiaku. Z moich obserwacji jednak wynika, że nie do końca tak jest. Wiele Skorpionów żyje w ascezie czy uważa sferę seksu za „nieczystą”. Seks w świecie Skorpiona ma  charakter instrumentalny i jeśli nie służy prawu zachowania życia gatunku, to jest narzędziem manipulacji drugim człowiekiem a czasami formą perwersji (przy odpowiednich akcentach w postaci planet i aspektów). Jakoś mało w seksualnym świecie Skorpiona przyjemności, a więcej za to techniki czy wynaturzeń.

Żądza posiadania występuje nie tylko w seksie. Przenosi się także na wymiar czysto materialny i może dotyczyć pieniędzy czy dóbr materialnych. O ile dla Byka (i drugiego domu) gromadzenie czy kumulowanie dóbr jest naturalną fazą wzrostu, o tyle dla Skorpiona i 8-ego domu jest to potrzeba wynikająca z niezałatwionych rachunków karmicznych. Grzech chciwości mógł doprowadzić do tragedii a ta z kolei – do potrzeby naprawienia tego grzechu w kolejnym wcieleniu. To tak, jak żółte karteczki „sticky notes” , na których napisano „oddaj innym to, co im należne”! W jakimś stopniu, wiąże się to ze spadkami czy darowiznami, a także z genetyzmem, jak słusznie zauważyła Monika. Osobom znającym ustawienia wg. Berta Hellingera taka myśl nasunie z pewnością znacznie więcej skojarzeń.

Uśmiercanie „złej karmy” jest czynnikiem warunkującym powstanie „dobrej karmy„. Może to rozegrać się na płaszczyźnie czysto fizycznej, ale częściej – na płaszczyźnie duchowej. Wielu „ósmodomowców” szuka rozwiązań w zakamarkach swojej duszy. Stąd chyba bierze się przypisywanie temu domowi sfery okultyzmu, który de facto ma swoje główne miejsce w domu 12. Stąd chyba także przypisywanie temu domowi tajemnic. To od umiejętności odkrywania i rozwiązywania tajemnic naszej duszy zależy nasze szczęście i możliwość rozwoju. .

8-my dom to miejsce pod powierzchnią wody. Zimnej i ciemnej. Sztuką jest wypłynąć na powierzchnię, zaczerpnąć tchu i dopłynąć do brzegu.

opinia Moniki jest na jej bloguPachnieWitch„.

być może temat 8 domu będzie jeszcze kontynuowany….

Jego imię jest niejasne – według zapisu hieroglificznego oznacza „siedzibę oka” (?). Wedle najpopularniejszych wątków teologii heliopolitańskiej był synem Nut i Geba, a bratem (i mężem) Izydy oraz Seta.