PASY ZODIAKALNE

1. Baran

Części ciała: głowa włącznie z twarzą, oczy;

Kości: czaszki i twarzy z wyjątkiem nosowych, które podlegają Skorpionowi;

Muskuły: Muskulatura głowy i twarzy, w szczególności oczu, czoła, ust, mózgu, uszy i muskuł do żucia;

Tętnice: skroniowe i wewnętrzne carotydy;

Żyły: głowy;

Nerwy: mózgowe i głowy w ogóle;

Podrzędny wpływ: nerki leżące pod znakiem Wagi, jako odpowiednik opozycyjny do Barana;

Cechy konstytucji: czynność, żywotność. Dużo ciepłoty własnej. Charakter żywiołowy Barana jest gorący i suchy. Szczególnie ascendent pod znakiem Barana daje krzepkie, silne i żywotne ciało;

Dyspozycja do chorób: niedomagania głowy i gardła, ból zębów przeważnie natury zapalnej. Ból głowy, neuralgie, kongestie, choroby oczu i mózgu. Nerwowość, umysłowe przemęczenie, zawrót głowy, epilepsja, zanik włosów, polipy, wysypki, odra, udar;

Wpływ podrzędny: niedomagania nerek, diabetes, bezsenność, bezprzytomność, zaburzenia pamięciowe.

2. Byk

Części ciała: szyja;

Organa: uszy, gardło, podniebienie;

Kości: stos szyjowy;

Muskuły: gardła, krtani, szyi, karku;

Tętnice: zewnętrzne carotydy, verteblares, basilar;

Żyły: occipitales, jugulares;

Podrzędny wpływ: organa płciowe i moczowe, jama nosowa i gardłowa;

Cechy konstytucji: stałość, nieruchomość. Charakter zasadniczy jest suchy i zimny;

Dyspozycja do chorób: wszelkie niedomagania gardła, zapalenia, katary, chrypka, angina, reumatyzm karku, dyfteria, polipy, abscesy gardła, zapalenia narządów oddechowych, uduszenie, apopleksja;

Wpływ podrzędny: choroby płciowe, syfilis, płciowa neurastenia, zaburzenia w czuciu płciowym. Niedomagania z powodu niedostatecznej siły wydzielającej organizmu;

3. Bliźnięta

Części ciała: ramiona, ręce, plecy;

Organa: aparatura oddechowa;

Kości: atlas, łopatki, górne i dolne kości ramion, szkielet ręki, 1 ÷ 4 kości pacierzowej, główne żebra, toraks;

Muskuły: ramion, rąk i piersi;

Tętnice: subclaviae, brachiales, intercostales, pulsowe, łokciowe i obu płuc;

Żyły: płucne, piersi, ramion i thymus;

Nerwy: cały system nerwowy;

Podrzędny wpływ: cały ustrój muskularny tkanek, szczególnie serca.

Cechy konstytucji: ruchliwość, lekkość, elegancja. Ciało krzepkie i odporne. Główną jej czynnością jest oksydacja krwi;

Dyspozycja do chorób: zaburzenia nerwowe powodowane chaotycznym stanem umysłu i niesystematycznym przepracowywaniem się. Niedomagania i zranienia rak, ramion i pleców. Katar płuc, astma, tuberkuloza, zapalenie opłucnej.

Wpływ podrzędny: zapalenia organów oddechowych i worka sercowego.

4. Rak

Części ciała: przewód pokarmowy, klatka piersiowa, łopatki, aparatura trawienna, włącznie żołądka, opłucna;

Kości: piersiowa, średnie żebra;

Muskuły: międzyżebrowe, przeponowe;

Tętnice: axillaris, przeponowe, tylne mediastinalis przewodu pokarmowego;

Żyły: przeponowe, gastrica, gastroepiploica, mammaria;

Nerwy: splot sercowy, piersiowe nervus sympathicus i wnętrznościowe;

Funkcje: przyjmowanie potraw, chymifikacja, posuwanie papki potrawowej;

Podrzędny wpływ: na tkanki komórkowe, szczególnie skórę;

Cechy konstytucji: wątłość, wrażliwość na wpływy wewnętrzne. Natura zimno – wilgotna;

Dyspozycja do chorób: rak piersiowy i żołądkowy, zaburzenia w trawieniu, katar żołądkowy, febra gastryczna, skrofuły, wodna puchlina, reumatyzm, suchoty, koklusz, blednica, hipochondria, opilstwo, zaburzenia umysłowe. Często pokazują się niedomagania urojone natury autosugestywnej i histerycznej;

Wpływ podrzędny: zachorzenie epidermis i błony flegmistej, również macicy.

5. Lew

Części ciała: okolica serca i plecy;

Organa: serce, mlecz pacierzowy, nerwy spiralne;

Kości: pacierzowa, szczególnie 5 ÷ 9;

Muskuły: sercowe, plecowe;

Tętnice: aorta, sercowe;

Nerwy: mlecz pacierzowy z rozgałęzieniem nerwów;

Podrzędny wpływ: krwiotwórczość, cyrkulacja, cardia;

Cechy konstytucji: natura gorąca i sucha. Wielka żywotność i siła twórcza;

Dyspozycja do chorób: wszelkie niedomagania serca, bicie serca, synkopia, udar serca, rozszerzenie tętnic, angina pectoris, zapalenie błony mleczu pacierzowego, lumbago (ból muskuł w okolicy lędźwi i krzyża), ubezwładnienie muskulatury chodzeniowej, zachorzenia febryczne;

Wpływ podrzędny: małokrwistość, wodnistość krwi, niedostateczne odżywianie. Wyzdrowienie zwykle następuje szybko z powodu wielkiej siły żywotnej.

6. Panna

Części ciała: okolica brzucha, pępek;

Organa: wnętrzności, flaki, otrzewna, śledziona, splot sympatyczny, lewy płat wątroby;

Muskuły: brzuszne i przeponowe (w łączności z Rakiem);

Tętnice: żołądkowe i kryzek śródjelicich;

Żyły: portae, hepaticae, umbilicales, intestinales;

Nerwy: splot słoneczny i sympatyczny;

Podrzędny wpływ: maź stawowa, kapsle stawowe;

Cechy konstytucji: natura zimna i sucha. Podlega jej czynność chylusowa (wytwarzanie soku potrawowego), dalej absorpcja i asymilacja;

Dyspozycja do chorób: zaburzenia w wytwarzaniu soku potrawowego, niedomagania w czynnościach kiszek, kolki, dysenteria, diarrhoe, zaparcie, osłabienie żołądka, zapalenie otrzewnej, robaki we wnętrznościach, nadęcie, nerwowe zaburzenia podbrzuszne. – Typ Panny wskutek tego musi prowadzić wyjątkowo staranną dietę.

7. Waga

Części ciała: lędźwie, okolice nerek;

Organa: skóra, nerki, u dzieci pęcherz, u niewiast pobożnych – macica;

Kości: stos lędźwiowy;

Muskuły: lędźwiowe;

Tętnice: suprarenales, renales, lumbares;

Żyły: renalis, lumbaris;

Nerwy: system wasomotoryczny, naczyń krwionośnych i splotu nerkowego;

Podrzędny wpływ: porównać dane opozycyjnego znaku Barana;

Cechy konstytucji: natura ciepła i wilgotna. Podlega jej proces rozdzielczy pierwiastków pożytecznych od niepożytecznych we krwi;

Dyspozycja do chorób: wszelkie niedomagania łącznie z wydzielaniem i zaparciem moczu, kamienie nerkowe, zapalenie nerek, ból lędźwi. Zachorzenie skory, wysypki.

Wpływ podrzędny: wychudzenie, ból głowy, oczu, żołądka.

8. Skorpion

Części ciała: regio publica i iliaca (okolice wstydliwe i pachwiny);

Organa: moczowe, płciowe, kiszka okrężnicowa i odchodowa, zadek, pęcherz żółciowy, macica w stanie niezapłodnionym;

Kości: miednicowe, siedzeniowe, wstydliwe;

Muskuły: zadkowe, pęcherzowe, muskulatura woreczka jądrowego, erector penis;

Tętnice: ilicae internae;

Żyły: jądrowe, jajnikowe, wnętrznościowe;

Nerwy: jądrowe, jajnikowe, wnętrznościowe;

Podrzędny wpływ: porównać dane opozycyjne znaku Byka;

Cechy konstytucji: natura wilgotno – zimna. Ciało krzepkie, wskazujące jednak pewną „ciastowatość”. Funkcja organów wydzielających i płciowych.

Dyspozycja do chorób: niedomagania miednicy nerkowej i pachwinowej, skorbut, choroby płciowe jak: lues, gonorrhoe, szankier, pryapizm, impotencja, zaburzenia w regule miesięcznej, płciowa neurastenia, zapalenia jądrowe, zachorzenia jajników i naczyń nasieniowych. Szczególna skłonność do chorób zakaźnych.

Wpływ podrzędny: zachorzenie usznych gruczołów ślinowych i gardła.

9. Strzelec

Części ciała: biodra i uda. Muskulatura w ogólności, szczególnie serca i górnych ud;

Kości: biodrowe, kiszkowe, krzyżowe, pośladkowe i górnych ud.

Muskuły: biodrowe, górnych ud i pośladka;

Tętnice: iliaca externa, femoralgis, glutaeae; System tętnicowy w ogólności.

Nerwy: glutaei et cluneum i ischiadicus, ganglion cocygeum.

Podrzędny wpływ: czynność oddechowa, poza tym porównać dane opozycyjne znaku Bliźniąt;

Cechy konstytucji: natura ciepła i sucha. Ognistość, Ciało odporne.

Dyspozycja do chorób: reumatyzm, podagra w członkach dolnych, ischias, zranienia (ew. przez ogień) i złamania ud i nóg w ogólności, często wskutek wypadków podczas sportu. Zwichnięcie bioder.

Wpływ podrzędny: płuca, system krwi.

10. Koziorożec

Części ciała: więzy, stawy, szczególnie kolana;

Organa: muskulatura w ogólności, serce, naczynia krwionośne, epidermis.

Kości: kolanowa;

Muskuły: popliteus;

Tętnice: articularis genu, poplitea;

Nerwy: tibialis, poronaeus;

Podrzędny wpływ: czynność trawienia;

Cechy konstytucji: natura zimna i sucha. Wrażliwość i słabowitość szczególnie za młodu, brak dostatecznej ciepłoty cielesnej.

Dyspozycja do chorób: wrażliwość skóry, wysypka, świerzb, krosty, pryszcze ropiące, łuski liszajowe, zgrubienie skóry i podobne anomalia, pokrzywka. Podagra, tuberkuła, chroniczne zapalenie, zwichniecie stawów, szczególnie kolan. Choroby morskie oraz przez zaziębienie. Niedomagania w trawieniu z powodu nadmiaru substancji mineralnych oraz nieregularności w hamowaniu ruchów robaczkowych i przewodu trawienia. Wymioty.

11. Wodnik

Części ciała: dolne uda;

Kości: łydkowe, goleń, kostki;

Muskuły: łydkowe (ścięgno Achillesowe);

Tętnice: tibialis anter., poster. i peronaea;

Żyły: saphenae parva i magna;

Podrzędny wpływ: cyrkulacja;

Cechy konstytucji: natura ciepła i wilgotna. Podlega jej jako specjalna czynność usuwanie z organizmu kwasu węglowego.

Dyspozycja do chorób: niedostateczna oksydacja krwi, brak krwi, blednica, zatrucie krwi, nadęcia. Niedomagania nerwów, stany kurczowe, katalepsja, niezwykłe zachorzenia. Zranienia, spuchnięcie łydek, żylaki. Zwichnięcie goleni. Niedomagania serca i oczu.

12. Ryby

Części ciała: stopy;

Organa: płuca, tkanka łącznikowa, limfa;

Kości: szkielet stopy;

Muskuły: palców nożnych;

Tętnice: plantares lateralis et medialis, tarsales;

Nerwy: podeszwowe, palców nożnych;

Podrzędny wpływ: organa podbrzuszne. Porównać dane pod znakiem Panny;

Cechy konstytucji: natura zimno-wilgotna. Wrażliwość, słabowitość szczególnie, gdy znak Ryb stanowi Ascendent.

Dyspozycja do chorób: choroby płucne wskutek zaziębienia stop. Niedomagania spowodowane zimną wodą, chłodną wilgocią, mgłą. Niedomagania, zranienia, zniekształcenia stopy, palców nożnych. Wrzody, odciski, odmrożenia nóg. Katary, kolki. Skłonność do przyjmowania napoi odurzających i wyskokowych.