DOMY HOROSKOPU

Każdy horoskop rozpada się na dwanaście, przeważnie nierównych, odcinków, zwanych domami. Są to pola o napięciach elektromagnetycznych, powstające przez codzienny obrót ziemi naokoło własnej osi. Cały wiec pas zodiakalny łącznie z planetami przechodzi w ciągu jednej doby przez każdy z tych domów, zabarwiając swym wpływem ujemnie lub dodatnie sprawy, określone danym domem horoskopu. Domy te są również w pewnym stałym stosunku do poszczególnych części ciała i należy to przy diagnozie chorób również uwzględnić, oraz skombinować wpływy znaku zodiakalnego znajdującego się w tym domu oraz stan ewentualnie tamże znajdującej się planety z zasadniczą emanacją domu na wymienioną poniżej część ciała. Mianowicie w każdym horoskopie poszczególne domy stoją zawsze w następującym zasadniczym stosunku do zodiaku i ciała ludzkiego:

Dom 1: Baran – głowa.

Dom 2: Byk – gardło.

Dom 3: Bliźnięta – płuca i ramiona.

Dom 4: Rak – żołądek.

Dom 5: Lew – serce.

Dom 6: Panna – wnętrzności.

Dom 7: Waga – nerki.

Dom 8: Skorpion – narządy płciowe.

Dom 9: Strzelec – górne uda.

Dom 10: Koziorożec – kolana.

Dom 11: Wodnik – dolne uda.

Dom 12: Ryby – stopy.

ASPEKTY

Należy najsampierw przestudiować zasadnicze dane o aspektach (napięciach), podane w elementarnym podręczniku astrologicznym: „Jak obliczyć horoskop?” (autorzy: Prengel i Gawlikowski). Aspekty dodatnie wzmacniają, uzdrawiają, harmonizują, – złe aspekty osłabiają, uwrażliwiają ujemnie, skłaniają do niedomagań, chorób i wypadków części ciała, określone znakiem zodiakalnym i planetą tamże przebywającą. Większe niedomagania wywołują szczególnie większe aspekty ujemne, to jest opozycja i kwadrat miedzy wszystkimi planetami, poza tym paralella i koniunkcja Marsa, Saturna, Urana i przeważnie też Neptuna do innych planet horoskopu. Wyjątkową podatność do niedomagań wywołują złe aspekty Marsa i Saturna do miejsc planetarnych horoskopu, dlatego następuje tu krótkie wyszczególnienie tych wpływów. I tak powodują:

złe aspekty Marsa:

do Słońca – pełnokrwistość, febryczne i zapalne zachorzenia. Zbyt szybki puls. Nadmiar ciepła w konstytucji. Wybuchowy temperament;

do Księżyca – nader silne krwawienie menstruacyjne. Wymioty żółciowe. Odbijanie, zgaga. Febra. Plwociny;

do Merkurego – podniecenie systemu nerwowego. Nadmierna gadatliwość z powodu zaburzeń umysłowych. Zapalenie nerwów. W ogóle podniecenie. Żółciowa diarrhoe. Nienormalne odczuwanie pragnienia;

do Wenus – silne wydzielanie moczu, nadmierna sekrecja, podniecenie nerek, nowotwory macicy. Zapalenie żył. Erotomania;

do Jowisza – napuchnięcia z powodu przetłuszczenia, tumor sadłowaty, sarkom, eksudaty, zapalenie stawów oraz zapalenia steniczne;

do Saturna – kamienie żółciowe, zapalenie tętnic i wiązadeł, złamania, kalectwa, ułomności;

do Uranusa – bóle i kurcze z powodu przemęczenia pewnego organu, drgania muskuł, pęknięcia, złamania;

do Neptuna – choroby na tle psychicznym;

złe aspekty Saturna:

do Słońca – ograniczenie swobody ruchów, zmniejszona żywotność, osłabienie motoryczne centrum mleczu pacierzowego i cierpienia tamże, paraliż, błędy organiczne, zimny pot, osłabienie woli. Ciężkie chroniczne niedomagania;

do Księżyca – anemia, zwężenie piersi, ogólny zanik sił, zaburzenia umysłowe, kongestie mózgu, tuberkuła;

do Merkurego – zmniejszona sekrecja narządów oddechowych, osłabienia nerwów, odurzenie, stracenie przytomności;

do Wenus – wstrzymanie i zatamowanie moczu, kamienie pęcherzowe;

do Jowisza – nabrzmienie chrząstkowe, leniwa czynność wątroby, zapalenia zgęszczeniowe;

do Urana – zwichnięcia, zgniecenia, zjawiska kurczowe, rany z powodu pęknięcia, lub podrapania;

do Neptuna – ukryte cierpienia psychiczne;

HYLEG

Ważnym czynnikiem w określeniu żywotności i zdrowotności jest tak zwany Hyleg[1], czyli Życiodawca. Znajdujemy go w horoskopie następująco: Przy urodzeniach dziennych, a więc od wschodu, do zachodu Słońca, jest hylegiem Słońce, o ile przebywa w domu 7, 9, 10 lub 11. Gdy słońce przebywa w domu 8 lub 12, a księżyc znajduje się w domu 1,7, 9, 10 lub 11, to on stanowi hyleg. O ile Księżyc również przebywa w domu 8 lub 12, lub pod horyzontem , wtenczas uważa się początek domu 1 (Ascendent) jako hyleg. – Przy urodzeniach  nocnych, a więc od zachodu do wschodu słońca, bierze się Księżyc jako hyleg, o ile przebywa w domu 1, 7, 9, 10 lub 11, w przeciwnym razie stanowi hyleg również punkt wschodzący (Ascendent). Aspekty dobre do hylegu, są bardzo korzystnym znakiem dla żywotności konstytucji, natomiast złe dawają się silniej w znaki. Również należy uwzględnić stan zodiakalny i horoskopowy geniusza horoskopu, to jest planety przebywającej bezpośrednio przy ascendencie, o ile tam nie ma żadnej, wówczas regenta – planety, panującej nad znakiem Ascendentu oraz planety, znajdującej się w orbicie 30° od Słońca. O ile znajduje się Tamże kilka planet, bierze się najbliższą stany Słońca. – Szczególne wypadki przy uwzględnieniu hylegu: O ile Słońce i Księżyc równocześnie przebywają w domu 1, wtenczas bierze się Księżyc jako hyleg. O ile Słońce przebywa w domu 1, natomiast Księżyc w domu 8, 12 lub w jednym z domów pod horyzontem, wtenczas Słońce stanowi hyleg.

WAŻNE PRAWIDŁA DIAGNOSTYCZNE

Analizując horoskop danej osoby należy przede wszystkim zwrócić baczną uwagę na dom 6 horoskopu, znak zodiakalny i planety tam przebywające. Aspekty złe do planety mieszczącej się w tym domu szczególnie ze strony Słońca i Księżyca stanowią ważny czynnik diagnostyczny. O ile w domu 6 nie przebywa żadna planeta, uwzględnia się wówczas początek domu 6 oraz ewentualny dalszy znak zodiakalny zajmujący przestrzeń domu, oraz pozycję zasadniczego regenta – planety nad początkiem 6 domu oraz władcy nad dalszym znakiem w tym domu. Podatność do chorób wskazują części ciała leżące pod wpływem danego znaku i planety, rodzaj i przebieg choroby zaś bliżej określają aspekty tamże padające. Znaki stałe (Byk, Lew, Skorpion, Wodnik), leżące na początku lub w samym domu 6, zwykle powodują afektacje gardła, nosa, serca, pęcherza, organ płciowych i bronchitis. Tamże znaki ruchome (Bliźnięta, Panna, Strzelec, Ryby) skłaniają do wodnej puchliny i niedomagań kiszek, płuc (tuberkuła), gruczołów, nerwów i muskułów. Znaki główne (Baran, Rak, Waga, Koziorożec) tamże wskazują na zaburzenia żołądkowe, wątroby, żółci, nerek, skóry i kości.

Z dalszych konstelacyj chorobotwórczych należy następujące zapamiętać:

1) Prócz stanu planet w domu 6 wskazane studium planet, położonych również w następujących domach: 1, 7, 8 i 12, szczególnie, gdy są w zodiaku źle postawione, oraz odbierają ujemne aspekty. W rozszerzeniu tego należy również uwzględnić dom 4, określający stosunki w końcu życia, natomiast dom 8, ewentualnie łącznie z domem 7, określa powód i rodzaj śmierci oraz okoliczności jej towarzyszące;

2) Wpływy chorobotwórcze pokazują również aspekty złe wszystkich planet do Słońca i Księżyca;

3) Złe aspekty między Słońcem i Księżycem;

4) Złe aspekty między Marsem i Saturnem;

5) Złe aspekty Saturna i Marsa do Wenery lub Merkurego;

6) Złe aspekty Słońca, Księżyca lub planet do początku domu 1 (Ascendentu) lub początku domu 6;

7) Pobyt Jowisza i Wenery w domach 1, 6, 7, 8 i 12 nie wyłania chorób, chyba, że planety odbierają złe aspekty;

8) pobyt w tych domach Marsa, Saturna, Urana i Neptuna robi podatnym do niedomagań, nawet, gdy nie odbierają złych aspektów, natomiast dobre aspekty, szczególnie Jowisza i Wenery, biorą im ich chorobotwórczy charakter.

Poza tem zapamiętać należy, iż silną, odporną i długożywotną konstytucję zwykle dają przy Ascendencie znaki ogniste: Baran, Lew i Strzelec. Znaki o cechach więcej żywotnych są również: Bliźnięta, Skorpion, Panna, Wodnik, Byk, szczególnie, gdy początek domu 1 oraz Hyleg odbierają dobre aspekty Jowisza i Wenery. Mało odporną, słabowitą i chorobliwą konstytucję często powodują znaki: Rak, Koziorożec i Ryby przy Ascendencie, szczególnie, gdy tenże nie odbiera dobrych, natomiast złe aspekty. Zniekształceniu ciała często podlegają osoby o złym Ascendencie pod Bykiem, Koziorożcem lub Skorpionem, mające dużo planet źle aspektowanych pod znakiem Panny oraz koniunkcje lub opozycje między Marsem, Saturnem i Uranem, szczególnie w znakach stałych i domach chorobotwórczych. Konstelacje Marsa najczęściej powodują zranienia i operacje.

II. TERAPIA

Leczenie chorób następuje rozmaitymi metodami, jak drogą alopatyczną, homeopatyczną, przyrodoleczniczą, biochemiczną, roślinoleczniczą lub fizykalnej i elektrycznej terapii. Oczywiście nie zawsze jedna z tych metod jest wystarczająca i często konieczna jest kombinacja metod. W sprawie zasadniczego leczenia należy sobie jednak zapamiętać następujące prawidła:

Chory możliwie nie powinien przyjmować lekarstw w te dni, w które Księżyc biega przez znaki stałe, a więc Byka, Lwa, Skorpiona i Wodnika, również Barana i Koziorożca, gdyż w te dni grożą wymioty lekarstw. ¹) O ile jednak umyślne wymioty są pożądane, należy najlepiej podawać lekarstwa, gdy Księżyc, oraz regent-planeta Ascendentu horoskopu danej osoby znajdują się nad horyzontem. Dla celów przeczyszczenia wybiera się natomiast czas, gdy Księżyc oraz regent Ascendentu znajdują się pod horyzontem. Poza tym najlepiej podawać choremu lekarstwa, gdy Księżyc biegnie przez znaki Raka i Ryb. W te dni najkorzystniej załatwia się też zabiegi w kierunku przeczyszczenia i puszczenia krwi; Księżyc możliwie winien się znajdować w głównej fazie od nowiu do pełni, nie powinien zaś odbierać w te dni złych aspektów planetarnych. Do poszczenia najlepiej nadają się dni, w które Księżyc przebywa pod znakiem Byka. O ile w chwili zapadnięcia na chorobę planeta, wywołująca chorobę, znajdowała się w znaku dwoistym, jak Bliźnięta, Strzelec lub Ryby, istnieje obawa, iż choroba pierwotna zmieni się na inną. Im lepsze aspekty odbiera bieżący Księżyc, tym rychlej zwykle następuje wyzdrowienie. Operacji nie powinno się nigdy przeprowadzać w czasie, gdy Księżyc znajduje się blisko ścisłego nowiu, tak zwanej via combusta, to jest 15 stopni przed i 15 po stanie Słońca, co odpowiada mniej więcej trzem dniom: dzień nowiu oraz 1 dzień przed i 1 dzień po nowiu. W chwili operacji Księżyc bieżący nie powinien odbierać złych aspektów planetarnych, szczególnie Marsa. Operacji jak w ogóle chirurgicznych zabiegów nie powinno się czynić nad tą częścią ciała, która podlega znakowi, przez który Księżyc przebiega, np. głowy, oczu, zębów, mózgu, gdy Księżyc biega przez znak. Barana itd. Przynależność poszczególnych części ciała pod dane znaki znajduje się w pierwszej części niniejszej pracy.

HIGIENO – TERAPIA

dla poszczególnych typów według znaków Ascendentu.

Baran: Starać się o wystarczający sen, celem uniknięcia przemęczenia mózgu. Unikać wszelkiego podniecenia.

Byk: Skłonność do wielkiej wygody zwalczać lekką regularną gimnastyką ciała. Jadać i pijać miernie.

Bliźnięta: Płuca regularnymi ćwiczeniami oddechowymi wzmacniać i hartować przeciw zaziębieniu. Szanować nerwy.

Rak: Dbać o staranne odżywianie, celem uniknięcia niepotrzebnej kwasotwórczości w żołądku. Unikać alkoholu i narkotyków.

Lew: Unikać wzburzenia oraz potraw i napojów podniecających. Strzec się przed febrą.

Panna: Stan duchowy, umysłowy i powietrze silnie oddziaływują na konstytucję. Dbać o pogodny umysł i spokój. Nie używać wytworów leczniczych.

Waga: Oddychać czystym powietrzem; gimnastykować. Unikać rozpusty. Lędźwie chronić przed zaziębieniem.

Skorpion: Jadać i pijać miernie. Nie nadużywać płciowo. Nie odurzać się.

Strzelec: Nie przemęczać się sportem. Dbać o zdrową krew.

Koziorożec: Dbać o pogodny i wesoły umysł. Pożywienie przeciw zaparciu. Napój słodowy i sok z owoców. Chronić skórę,

Wodnik: Oddychać czystym powietrzem. Dbać o harmonijny stan duchowy i czystą krew. Nie przemęczać oczu.

Ryby: Strzec nogi przed zaziębieniem. Starannie jadać. Pijać miernie. Gimnastykować.

 


[1] Opracowuję większy artykuł na temat hylega. Wkrótce na blogu Astrogeneza