List Józefa Ryglewicza do Franciszka Prengla z 22.10.1936