Kolejny list J. Ryglewicza do Fr. A. Prengla, tym razem ze Lwowa.