Kolejny fragment korespondencji Franciszka Prengla z Józefem Ryglewiczem.