J. Ryglewicz do Zygmunta Koehlera. List z 17.11.1936