Asyryjska mapa nieba (tablet 8538) z biblioteki króla Ashurbanipala z Niniwy (ok. 500 r. p.n.e.) to najlepiej zachowana mapa z tamtego okresu. Po raz pierwszy została zaprezentowana w pracy Sayce and Bosanquet w „Monthly Notices of the Astronomical Society” (1880), str. 119. Na mapie znajduje się 36 gwiazd stałych i 12 znaków Zodiaku. Gwiazdy zaznaczono jako maleńkie kółka z kropką w środku lub jako sześcioramienną gwiazdę. Zabytek znajduje się obecnie w British Museum.