Przedstawiam odpowiedzi na 3 pytania w astrokonkursie nr 1:

1. Podaj dokładną datę publikacji dekretu Adolfa Hitlera, w którym zakazuje uprawiania jarmarcznej astrologii

1 czerwca 1934 ukazał się dekret Hitlera zakazujący uprawiania pseudo-astrologii, tak zwanej jarmarcznej, oraz skierowany przeciwko ogłaszaniu prognoz astro-politycznych o Hitlerze i sytuacji w Niemczech. Było to krótko przed wybuchem tzw. rewolty Roehma przeciwko Hitlerowi, wskutek czego rozstrzelano, względnie zamordowano bez sądu Roehma i kilkudziesięciu wybitnych dowódców SA oraz niewinnie – gen. Schleichera i kilka innych osobistości. Fakt możliwej kontrrewolucji i dokładny jej termin był przewidziany przez szereg astrologów niemieckich, jak również na łamach Polskiego Kalendarza Astrologicznego na rok 1934, s.53.

2. Podaj klasyfikację komet według Pliniusza

Słowo „cometa” pochodzi od łacińskiego słowa „coma” (gęste włosy), czyli „głowa o gęstych włosach. A  to z powodu, iż większość komet ma wygląd głowy o gęstych włosach. Cycero używa określenia „concinnatum sydus”, które znaczy „głowa o kędzierzawym włosie. Klasyfikacja Pliniusza jest następująca:

 • Cometa Rosa, albo kometa kształtu róży
 • Barbata, czyli brodataWyjaśnia, że o ile kometa wschodzi przed słońcem, to ma wygląd brodaty, a o ile po zachodzie słońca – przedstawia się nam zaopatrzoną w ogon, rozwijający się w kierunku wschodnim)
 • Faculum – (Leida), oszczep
 • Gladius, purgio – miecz, sztylet
 • Discus, discus formis – dysk lub w kształcie dysku
 • Pithetes, doliaris – podobny do beczki
 • Cornu – podobny do rogu, albo do miecza perskiego (Fromundus in Metro, ks. III, rozdz.4.
 • Lampas – podobny do lampy
 • Hippeus, equinus sidus – podobny do grzywy końskiej
 • Argyrocomus – czyli srebrnowłosy (Fromundus in Metro, ks. III, rozdz.4. mówi, że jedna z komet była widziana za czasów Augusta Cezara i że wyglądała jak mały chłopczyk. Stąd powstała baśń, że to był „Bogo-człowiek”, tj. Bóg, który przybrał kształt ludzki. To się nazywało „humana Dei effigrinem”)
 • Hireus – czyli kompletnie owłosiony
 • Hasta – czyli podobny do dzidy

3. Jak brzmi formuła astrologiczna Wittego dotycząca uprawiania (predyspozycji do) szpiegostwa.

Formuła Wittego dotycząca uprawiania szpiegostwa: „Hades+Kronos – Płn. Węzeł Ks.=M”