W 1934 roku w Dusseldorfie odbył się III Międzynarodowy Zjazd Astrologów. Uczestnicy wysłali telegram do kanclerza Adolfa Hitlera, w odpowiedzi również otrzymali telegram z podziękowaniami i życzeniami o następującej treści:

Uczestnikom III Międzynarodowego Kongresu i 15 Kongresu Astrologów Niemieckich dziękuję serdecznie za życzenia, odpowiadając na nie z życzeniami owocnej pracy„.