Konstanty Chmielewski

Dynamika astralna Skorpiona
„Niebo Gwiaździste”, nr 10/1936

Jeżeli mówi się o wpływie promieniowań Skorpiona, chodzi tu raczej o cały odcinek sferyczny kosmosu, o działanie radioaktywne określonego pola, w którym Skorpion odgrywa rolę częściowo symboliczną konstelacji, orientującej w nastawieniach pasa zodiakalnego.

Istotnie w tym okresie drogi słonecznej, przypadającym na ostatnią dekadę października i dwie pierwsze listopada, zachodzą obfite wpływy całego kompleksu konstelacji i z ich gwiezdnymi składnikami, których wypadkowa, dotykająca istot i spraw ziemskich, decyduje o właściwościach znaku Skorpiona.

Układ ten posiada swój określony wyraz dynamiczny, obserwowany i notowany od lat tysięcy z nie mniejszą skrupulatnością, niż ruchy gwiazd i ich cechy fizyko-chemiczne przez astronomów.

Paweł Chacornac, z którego przeważnie czerpiemy przytoczenia, w sposób treściwy cytuje szereg najwybitniejszych tez, naświetlających przyrodę dynamiki Skorpionowej w jej wpływach na człowieka i pola jego działań życiowych.

Sam Skorpion, którego położenie — jako konstelacji —odpowiada 16 st. (Panny) do 4 st. (Koziorożca) długości i 7 st. do 16 st. szerokości, według Ptolemeusza przejawia cechy astralne w pierwszym rzędzie Marsa, Jowisza i Wenus, do czego nowa astrologia dodaje Plutona. Manillius zaznacza, że usposabiają te wpływy do działań wojennych i do polowań. Obdarzają brawurą, popychają   do  sporów, zabaw militarnych.

Najlepszym dowodem znaczenia symbolicznego znaków zodiakalnych jest fakt, że właśnie konstelacja Wagi zawiera pierwiastki wpływów Skorpiona. Położona w kierunku długości od 8 st. (Panny) do 0 st. (Łucznika), posiada, jak notuje Ptolemeusz, właściwości Jowisza, Merkurego, częściowo Saturna i Marsa. W konstelacji tej odgrywają rolę dominującą gwiazdy alfa (Kiffa Australis) i beta (Kiffa Borealis). Alfa o cechach merkurialnych, według Robsona, Fomalhaut i Garcoeusa, prowadzi do powodzeń i honorów. W związku ze Słońcem — słabe zdrowie. Beta o podobnych cechach planetarnych, według Robsona, ma obciążać skłonnością do czynów kryminalnych.

Konstelacja Krzyża (Crucis) daje, według Robsona, wytrwałość w próbach i przeciwnościach życiowych, wiele cierpień i trosk. Szczególnie silny wpływ wywiera gwiazda alfa Crucis, zwana Accrux, o cechach Jowisza. Jest to gwiazda usposobień religijnych, skłonności do obchodów, ceremoniałów, magii, okultyzmu.

Corona Borealis, łącząca w sobie cechy Wenus i Merkurego, położona pod względem długości od 1 st. do 20 st Panny i szerokości — 56N — 52N, jest inspiratorką spokojnych zawodów, ciąży do ogrodownictwa, kwiatów, zapachów. Popycha do komfortu, elegancji, rozkoszy, miłostek. Daje pęd do artyzmu. Twierdzą o tym zgodnie Manilius, Fludd i Robson.   Z gwiazd alfa (Alfecca) ma cechę Wagi.

Wąż (Serpens) w długości od 7 st. Panny do 15 st. Koziorożca, w szerokości od 26 N do 28 N, o cechach jowiszo-marsowych obdarza mądrością, stosowaną w złych kierunkach podstępności, oszustw i złośliwości, sprawowanych wskutek słabej woli. Są to twierdzenia Robsona. W konstelacji tej gwiazda alfa (Unukalhai) o naturze saturno-marsowej wywiera szczególnie deprawujący wpływ. Popycha do czynów niemoralnych, zabójstw, samobójstw drogą otrucia, niewierności.

Inne konstelacje, jak Kameleon, Herkules, Kompas, Trójkąt Północny, z gwiazd alfa Centaura  (Bungahc), oraz beta (Agena), lambda Panny  (Khambalia)    składają się   również na wypadkową wpływów, jak łatwo zauważyć, skomplikowanych, obfitych i różnorodnych.

Nic dziwnego, że istoty i sprawy, będące pod wpływem tych radiacji, odznaczają się charakterem niespokojnym i kapryśnym, a natura impulsywna przeważa u nich nad motywacja, nad podleganiem zwyż.