Franciszek A. Prengel
Mężczyzna typu Skorpiona w stosunku do dwunastu rodzajów kobiet

“Niebo Gwiaździste”, nr 10/1936

Mężczyzna typu Skorpiona i niewiasta typu Barana prowadzą życie urozmaicone, lecz burzliwe. Związek ten stoi pod wyraźnym patronatem kosmicznego Marsa. Zaprzyjaźnienie następuje szybko. Wielka aktywność, energia i ambicja tworzą pęd ku realizacji wspólnych zamierzeń i poświęcenia się wspólnym namiętnościom, zainteresowaniom i ideałom. Z powodu swej męskości, impulsywności i żądzy panowania, niewiasta typu Barana jednakże wchodzi często w konflikt z równie silnie arbitralnym Skorpionowcem. Awantury w tym związku są prawie nie do uniknięcia, zwłaszcza na tle jego wielkiej zazdrości i skrytości.

Mężczyźnie typu Skorpiona i niewieście typu Byka grozi przesyt wspólnych namiętności i cech charakteru. Aczkolwiek oba te typy harmonizują ze sobą pod względem erotycznym, brak im jednakże zrozumienia psychicznego. Do porozumienia dochodzi szybko, lecz po wyładowaniu namiętności przeważnie następuje zobojętnienie. W trakcie pożycia występują też inne wewnętrzne przeciwności. Dużą winę ponosi przy tym uparta i niezależna, choć ekonomiczna niewiasta typu Byka. Zazdrość w tym związku odgrywa wielką rolę.

Mężczyzna typu Skorpiona i niewiasta typu Bliźniąt tworzą związek zmienności i niepewności. Namiętność Skorpionowca wprowadza niepokoi w życie uczuciowe wrażliwej i nerwowej niewiasty typu Bliźniąt. Częstokroć też występują w pożyciu nieporozumienia, to też nie posiada ono cech trwałości. Tym bardziej, że dwoista natura tej kobiety, żądnej nieustannych zmian, nie przyczynia się do powstania bardzo silnych węzłów. Mężczyzna w tym związku powinien unikać szorstkości i pobłażać słabostkom niewiasty Bliźnięcej.

Mężczyzna typu Skorpiona i niewiasta typu Raka zrealizują idealne małżeństwo, opanowawszy swoją zazdrość i przez uwrażliwienie uczuć. W domatorskiej, rozmiłowanej w dzieciach i gospodarstwie kobiecie typu Raka znajdzie mężczyzna i Skorpiona znakomite swoje dopełnienie. Aczkolwiek porozumienie nie następuje zbyt szybko i zachodzą tarcia w dziedzinie uczuć, istnieje możliwość szczęśliwego małżeństwa.

Mężczyzna typu Skorpiona i niewiasta typu Lwa idą przez życie wśród wybuchów namiętności i groźnych konfliktów. Oba te typy rozumieją się lepiej w przyjaźni aniżeli w małżeństwie. Istnieje obopólne zrozumienie erotyczne, lecz brak zgodności psychicznej. Porozumienie następuje stosunkowo szybko, lecz związek nie nosi cech trwałości. Niewiasta Lwa jest arbitralna, posiada wysokie wymagania i nie znosi sprzeciwu, podobnie jak mężczyzna Skorpionowy, Jest to związek dwojga ludzi, silnych charakterów, wielkich w swej miłości jak również nienawiści.

Mężczyzna typu Skorpiona i niewiasta typu Panny zrozumieją się beznamiętnie, lecz psują harmonię pożycia wzajemną dokuczliwością. Niewiasta Panny posiada zalety, jak: praktyczność, gospodarność i oszczędność, mogące stworzyć zgodne pożycie, gdy ukróci swoją uszczypliwość i dostrzeganie lub wytykanie wad nawet tam, gdzie ich w ogóle nie ma. Do porozumienia nie dochodzi szybko, zanim bowiem mężczyzna Skorpiona zdobędzie miłość niewiasty Panny, musi wpierw zdobyć jej zaufanie zrozumieniem psychicznym.

Mężczyzna typu Skorpiona i niewiasta typu Wagi pokochają się szybko, lecz stałość związku bywa niepewna. Raczej korzystniejsza jest przyjaźń i współpraca zawodowa. Silna namiętność, egoizm i zazdrość Skorpionowca mogą wypaczyć subtelną, wrażliwą, chętną towarzystwa i rozrywek naturę Wagi. Porozumienie następuje wówczas, gdy mężczyzna zdobędzie niewiastę równocześnie pod względem psychicznym i zmysłowym.

Mężczyzna typu Skorpiona i niewiasta typu Skorpiona są lepszymi przyjaciółmi i towarzyszami pracy, niż małżonkami. Szybko bowiem, mimo wzajemnej namiętności i silnie rozwiniętego elementu erotycznego, następuje przesyt. Nadto harmonię pożycia psują obustronna skrytość i zazdrość, oraz chęć wysunięcia na plan pierwszy swojej osoby. Porozumienie następuje nie łatwo.

Mężczyzna typu Skorpiona i niewiasta typu Łucznika prowadzą współżycie ciekawe i na ogół harmonijne. Uzupełniają się erotycznie i duchowo, na polu towarzyskim i zawodowym. Wzajemne zdobycie się następuje stosunkowo szybko. Energiczna, męska niewiasta trudno poddaje się rządom męża, który góruje nad nią stałością usposobienia.

Mężczyzna typu Skorpiona i niewiasta typu Koziorożca uzupełniają siebie i żyją przeważnie w zgodzie. Do porozumienia między obu tymi typami dochodzi jednak tylko wówczas, gdy mężczyzna, powściągnąwszy zmysły, potrafi ująć sobie niewiastę Koziorożca walorami psychiczno-intelektualnymi i życiowo praktycznymi.

Mężczyzna typu Skorpiona i niewiasta typu Wodnika wstępują w związki nieharmonijne, zagrożone rozłąką. Łatwość wyniknięcia sporów i nieporozumień zarówno w sprawach uczuciowych jak i w poglądach na życie. Brak wierności i stałości przywiązania jednego z partnerów, jak również momenty zazdrości, wysuwane przez Skorpionowego męża, przyczyniają się często do rozbicia tego związku.

Mężczyzna typu Skorpiona i niewiasta typu Ryb mimo przejściowych nieporozumień żyją względnie szczęśliwie. Nieporozumienia powstają zazwyczaj na tle różnicy poglądów na sprawy uczuciowe między impulsywnym i namiętnym Skorpionowcem a niezwykle wrażliwą i subtelną niewiasta typu Ryb. Do porozumienia przychodzi nie łatwo, gdyż niewiasta Ryb żąda wpierw zrozumienia duchowo-intelektualnego zanim nawiąże stosunki erotyczne. Kapryśny i niezdecydowany charakter żony Rybiej znajduje świetną podporę w zaradnym i czynnym mężczyźnie Skorpionowym.