Dr. fil. JÓZEF RYGLEWICZ
Kairo w świetle astrologii

“Niebo Gwiaździste”, nr 10/1936


Największe miasto muzułmańskie świata — Kairo — zawdzięcza swą nazwę arabskiej astrologii. Szukając w encyklopediach za właściwym znaczeniem tej nazwy, znajdujemy przeważnie twierdzenie, że wywodzi się ona z arabskiego „Massar el Kahira” t. j. „Zwycięski”. Lecz jest to wytłumaczenie połowiczne. Sięgnąwszy bowiem głębiej w genealogię wyrazu, dochodzimy do ciekawego odkrycia, że istnieli bogowie, którzy interpretowali tę nazwę. „Massr” oznacza Egipt, zaś „El Kahira” — „Zwycięski” (w odniesieniu do „El Kahir” znowu („Zwycięski”) jest jednym ze arabskich przydomków Marsa, który według sprawozdania historyków w godzinie, kiedy kamień węgielny położony został pod mury dzisiejszego Kaira, na miejscu dawniejszego osiedla, miał znajdować się na południku miasta. Przydomek „El Kahir ” wyprowadza się natomiast od Gohara, zwycięskiego (Mars) wodza fatymidyjskiego kalifa El Muizz, który w r. 969 podbił (Mars) Egipt i przeniósł tutaj nie tylko rezydencję kalifów, lecz również główną kwaterę armii wprowadził monetę (Mars!) i założył na pamiątkę jego zwycięstw wzniesione później (1087—1092) bramy triumfalne Bab el – Fatuh. (Brama Podbojów — Mars!) i Bab el-Nassr (Brama zwycięstwa — Mars) zachowały się do dnia dzisiejszego. Tworzą one zakończenia starych murów warownych (Mars!) miasta. Nowe miasto zrazu było wyłącznie twierdzą (Mars!), do której oprócz wysokich urzędników i wojska (Mars!) aż do r. 1171  (Upadek Fatymidów) nikt nie miał dostępu.

Owe wpływy Marsa w M. C. miasta zaznaczają się również w całej dalszej historii Kaira aż do najnowszych czasów. Już pobieżne chociażby rzucenie okiem na dzieje miasta, poucza, że pozostaje ono pod silnym wpływem tej krwawej planety. Na każdej karcie napotykamy naprzemian wojny, rabunki, masakry, rewolucje, zbrodnie, grabieże, mordy, okrucieństwa i krwawe walki — wszystko następstwa źle położonego Marsa. Ani jeden z sułtanów Mameluckich nie umarł naturalną śmiercią — żadne rządy nie rozpoczęły swej działalności bez” chrztu krwi.

W r. 1389 podczas ówczesnej zmiany rządów zbrodniarze (Mars) uwolnili się z więzień i plądrowali (Mars!) domy emirów. Studiując dzieje Kaira, spostrzegamy, że każdy niemal rok stanowi dowód silnej dominacji Marsa. Sułtan Tuman Bej, ostatni z władców mameluckich został tutaj w roku 1517 schwytany przez Osmana Selima I i ścięty. W r 1800 wódz naczelny armii francuskiej, Kleber, zostaje zamordowany; 1801 — kapituluje załoga, 1811 — Wielki Wezyr Muhammed Ali urządza w cytadeli (a zatem na najwyżej położonym punkcie miasta—MC!) straszliwą rzeź.

Byłoby niezmiernie interesującym zbadać aspekty Marsa najważniejszych dat w dziejach Kaira.

Zaznaczyć jeszcze należy, że introligatorzy kairscy dzisiaj jeszcze przeważnie robią czerwone (Mars!) okładki — kairski zaś rynek korzenny (Suk el-Attarin) słynny jest na cały świat, a — jak wiadomo — tradycja astrologiczna korzenie wszelkiego rodzaju podporządkowuje Marsowi. Wtajemniczeni wiedzą jeszcze poza tym, że Kairo — sit venia verbo — posiada męskie domy publiczne (Mars — homoseksualizm!).

Kairo możemy za tym bez zastrzeżeń w zestawieniach astrologii mundalnej umieścić pod symbolem planety Marsa.