Więcej o Panu J.R. oraz o tym, że cytowane poniżej dzieło było uznane przez Fr. Prengla za plagiat, napiszę w osobnym wpisie na blogu.

Autor: J.R.

ASTROLOGIA, A MAŁŻEŃSTWO

Jedną z najbardziej interesujących dziedzin astrologii jest bezsprzecznie studium małżeństwa. Pod małżeństwem przy tym rozumieć należy nie tylko formę wspólnoty rodzinnej, zatwierdzonej przez państwo i kościół i uznawanej wskutek tego przez społeczeństwo – lecz nazwą tą określa astrologia wszelkie związki między osobnikami odmiennych płci, oparte na seksualnym i gospodarczym wspólnictwie.

W naszych szerokościach – jako następstwo cywilizacji – większość tego rodzaju związków pokrywa się potocznym pojęciem małżeństwa. Jednakowoż warunki współczesne, oraz fakt, że mężczyzna w okresie największej pobudliwości erotycznej nie posiada zazwyczaj środków materialnych na założenie rodziny, wytwarzają związki, które wprawdzie nie odpowiadają wymogom społeczeństwa, prawom kościoła – lecz w astrologicznym sensie uważane są za legalne.

Jak liczne są postaci małżeństwa, jak skomplikowanym bywa człowiek – tak też rozmaite muszą być horoskopy, które wszak stanowią dokładny i wierny obraz charakteru i przeznaczeń.

Ścisły sąd o małżeństwie można sobie tylko wówczas wyrobić, gdy się ma do dyspozycji horoskopy obu partnerów. Nie wymaga to specjalnego uzasadnienia, chodzi wszak o karmiczny związek: jedna osoba do spełnienia swego losu potrzebuje drugiej, przy czym właśnie tej, a nie innej. Przeświadczenie zaś, że małżeństwo nosi charakter przeznaczeni owy pozwala zrozumieć, iż z horoskopu jednego człowieka można wyrobić sobie pojęcie o jego partnerze, zanim w rzeczywistości z nim się zetknie.

Nie należy jednak sądzić, iż dzięki tym wiadomościom człowiek potrafi kształtować swój los. Wtedy nie byłoby przeznaczenia. Może jednak, i w tym leży korzyść, jaką daje znajomość astrologii, może poznać pożyteczność i celowość swego istnienia, oraz przeczuć, a nawet przeniknąć, związek bliskich mu osób z kosmosem. A poznanie to daje podstawę wewnętrznej harmonii i niezależności.

*

Pragnąc ustalić, z jakim człowiekiem – według gwiazd – najlepiej moglibyśmy się zgodzić, należy – zanim wejdziemy z nim w ściślejszy związek – zbadać przede wszystkim swój własny horoskop, zwracając uwagę na zodiakalne położenie Słońca i Księżyca, Marsa i Wenery, Jowisza i Saturna, oraz domy, gdzie umiejscowione są najsilniejsze grupy planet,

Weźmy dla przykładu, że w horoskopie kobiety Słońce, Merkury, Wenera i Księżyc znajdują się w znaku Panny – wówczas wszelka harmonia jest wykluczona w pożyciu z mężczyzną, którego natywnik wykazuje Słońce względnie ugrupowanie planet w maku Ryb:,- a zatem w znakach przeciwległych – opozycja bowiem stwarza nieustanne nieporozumienia, dysonanse i spory, natomiast będzie się ona najzupełniej zgadzała z mężczyzną, przy którego urodzeniu Słońce i Księżyc, względnie niektóre bardziej wpływowe planety, władały w znakach Koziorożca lub Byka, ponieważ te trzy znaki tworzą trygon. Dokładnie tedy należy zbadać horoskop człowieka, z którym pragnie się zawrzeć przyjaźń, obserwując zwłaszcza, jaki aspekt tworzą jego Słońce i Księżyc – oraz bardziej wpływowe planety – z Słońcem i Księżycem własnego horoskopu.

Pomyślną zawsze jest odległość 120º, zwana trygonem, oraz odległość 60º, zwana sekstylem – przy wpływowych planetach w obu horoskopach – niepomyślną natomiast odległość 90º zwana kwadratem, podczas gdy opozycja, czyli przeciwległość może działać zarówno dodatnio jak ujemnie. Jednostki, w których natywnikach planety znajdują się w ściślej opozycji, czyli odległości 180º, dochodzą niekiedy do ostrych starć, a związek na trwale jest tylko wówczas możliwy, gdy inne korzystne aspekty stwarzają harmonijne wyrównanie.

Im bardziej położenia planetarne harmonizują w swych wzajemnych aspektach, tym większa zgoda i psychiczne zrozumienie wystąpi w pożyciu obu złączonych ze sobą osób, oczywiście, gdy aspekty są pomyślne – w przeciwnym bowiem wypadku, też efekt bywa odwrotny.

W horoskopach niektórych ludzi Słońce i Wenera w dobrych aspektach ( trygonie lub sekstylu) pobudzają wprawdzie gorącą miłość i dają godziny szczęścia, lecz równocześnie dysharmonijne połączenia Marsa i Jowisza (w kwadracie lub opozycji) uniemożliwiają zaistnienie trwałej psychicznej harmonii, ponieważ odmienne wychowanie, różne światopoglądy oraz konflikty religijne zakłócają stałe wypływającą z pomyślnych aspektów Słońca i Wenery harmonię i miłość.

Spotyka się; również ludzi, którzy wskutek pomyślnych pozycji Merkurego i Marsa w swych natywnikach zgadzają się pod względem towarzyskim i zawodowym, oraz wykazują identyczne niemal poglądy na sprawy zarówno materialne jak psychiczne – lecz nie odczuwają dla siebie głębszych i subtelniejszych uczuć, jeśli promienie Wenery nie tworzą aspektu z Marsem. Często zdarza się, że wskutek pomyślnych wpływów planetarnych, zrazu odczują silne przyciąganie, lecz później gorzko się do siebie rozczarują. Niekiedy, po latach pożycia, miłość przekształca się w nienawiść. Ma to miejsce, gdy w horoskopie obu partnerów Jowisz i Saturn znajdują się w ścisłym kwadracie, albo opozycji. Wówczas sympatia przekształca się w antypatię, po szale miłosnym następuje otrzeźwienie i zobojętnienie.

*

Horoskop – jak wiadomo – rozpada się na dwanaście odcinków, które odnoszą się do poszczególnych dziedzin życia, oraz mówią o charakterze i losach swego właściciela, przy czym każdy z odpowiadających im znaków zodiakalnych posiada swojego władcę planetarnego. Dla pomyślnego małżeństwa ważnym jest, gdy władca Ascendentu, czyli pierwszego domu w momencie urodzenia znajduje się na początku siódmego pola natywnika, które traktuje o kwestiach związanych z małżeństwem.

Z kolei podamy znaczenie poszczególnych planet w 7 odcinku horoskopu:

Słońce w 7 domu – stwarza zazwyczaj szczęśliwe pożycie małżeńskie, ponieważ obdarza oddanym i wiernym partnerem, na którym można śmiało polegać we wszelkich okolicznościach życia.

Księżyc w 7 domu – korzystnie aspektowany – pomyślny jest dla małżeństwa. Natomiast uszkodzony wskazuje na zmiennego partnera i niepowodzenia.

Przy położeniu Słońca lub Księżyca w 7 odcinku natywnika należy specjalną uwagę zwrócić na ich wzajemne aspekty w obu horoskopach, na której to podstawie można dopiero wywnioskować, czy chodzi o trwałe szczęście W przyjaźni i małżeństwie, czy tylko o przelotną miłostkę. Pomyślnym jest szczególnie, gdy w obu horoskopach Słońce i Księżyc znajdują się na tym samym miejscu lub w dokładnej odległości 120º (w trygonie) albo wreszcie, gdy światła niebieskie tworzą harmonijny aspekt z Marsem i Wenerą. Wówczas pożycie jest spokojne i harmonijne. Na ogół należy zapamiętać, że Słońce i Księżyc w pomyślnych aspektach wpływają przyciągająco, podniecająco i wzmacniają wzajemne zaufanie. W aspektach niekorzystnych – w kwadracie i opozycji – sprowadzają czasowe przyciąganie, lecz również silne duchowe napięcia, wewnętrzne konflikty, nieporozumienia, lub też gorzkie chwile z racji rozłąki, u małżonków zaś legalnych groźbę rozwodu, gdy tranzytowy Uranus utworzy wrogi aspekt z pozycjami Słońca i Księżyca w horoskopach obu partnerów.

Wenera w 7 domu – jest jedną z najlepszych oznak domowego szczęścia. Mówi o wczesnym małżeństwie i związanym z nim powodzeniem, stwarza zrozumienie i ufność między partnerami.

Jeśli jednak tworzy ujemny aspekt z Saturnem, wówczas występują przykre powikłania, a dobra wola i szczere jednej strony uczucie, nagradzane bywają niewdzięcznością. Jak długo – nawet zajmując w radixie korzystne położenie tworzy czasowo niepomyślny aspekt z Saturnem lub Neptunem, tęsknota miłosna jednej strony nie znajduje takiej wzajemności, jakiej by pragnęła i wewnętrzne niezadowolenie trwa, dopóki nie zaistnieją pomyślniejsze wpływy planetarne.

Merkury w 7 domu – pomyślnie aspektowany – daje rozsądną, bystrą i wymowną małżonkę, posiadającą większe zainteresowania intelektualne, aniżeli erotyczne. Należy jednak przy tym uwzględnić też inne współdziałające wpływy.

Przy skaleczonym Merkurym druga osoba małżeństwa posiada naturę zgryźliwą i pożycie mącone jest nieustannymi kłótniami i sporami, wypływającymi ze słabości i braku wzajemnego zaufania.

Saturn w 7 domu – korzystnie aspektowany wskazuje, że druga osoba małżeństwa obdarzona jest saturnicznymi cnotami: czystością i dyskrecją, taktem i wnikliwością, roztropnością i oszczędnością, które przyczynią się do zbudowania szczęścia zarówno rodzinnego, jak też finansowego. Na ogół położenie to jest szczęśliwe, pominąwszy, że Saturn w tym odcinku natywnika – zarówno pomyślnie, jak niepomyślnie aspektowany – oznacza wczesną śmierć partnera. W wielu wypadkach – przy tym układzie – związek zawarty zostaje z wyrachowania lub rozsądku, przynajmniej z jednej strony, a życie uczuciowo – erotyczne pozostawia wiele do życzenia. Nawet, jeśli u jednego z partnerów istnieje miłość, rychło zostaje zamącona chorobą lub innym ciosem przeznaczeniowym. Saturn zachmurza zawsze życie miłosno – małżeńskie i nie daje szczęścia w zwyczajnym słowa znaczeniu.

Tylko w horoskopie wysoko duchowo i moralnie stojącego człowieka można przyjąć, że Saturn, w omawianym polu natywnika jednego z małżonków, sprowadzi duchową przyjaźń i harmonię psychiczną i że obaj partnerzy zetknęli się ze sobą, celem spełnienia wzniosłego zadania życiowego. Bardzo jest przy tym możliwym, że jedno z nich będzie w milczeniu cierpieć z powodu drugiego i czuć się nieszczęśliwym.

Wreszcie skaleczony Saturn w siódmym odcinku radixu przemawia za posępnym, ponurym, zimnym i przykrym w pożyciu towarzyszem. Jowisz w 7 domu – oznacza szczęśliwy związek małżeński, zwłaszcza, jeśli odbiera przy tym dobre aspekty. Na ogół w tym położeniu daje szlachetną, wspaniałomyślną i sympatyczną małżonkę, która przyniesie zaszczyty, majątek i pozycję społeczną. W każdym razie dba, by człowiek nie pozostał samotny i darzy szczęściem i miłością w małżeństwie – czy na całe życie, można wywnioskować z położenia innych planet w poszczególnych latach.

Jeśli w momencie urodzin Mars albo Saturn tworzy niepomyślny aspekt z Jowiszem w siódmym domu, obdarza wprawdzie piękną i sympatyczną małżonką, lecz spokój może zostać czasowo zakłócony, nie tyle przez kobietę, ile raczej wskutek wad charakteru i despotyzmu mężczyzny. Jednym słowem, Jowisz słabo postawiony lub uszkodzony w siódmym odcinku natywnika wskazuje na straty wskutek zbytniej ufności w swego partnera, małżeństwo bywa odraczane lub nie dochodzi do skutku, zaś w wypadku realizacji wyłonią się zmartwienia i kłopoty z racji niedbałości i samowoli drugiej osoby związku. Dobre aspekty Jowisza ze Słońcem i Marsem wytwarzają związki raczej towarzyskie, przyjaźni, intelektualne i psychiczne.

Mars w 7 domu – pomyślnie aspektowany, obdarza zdolnym, gospodarnym i energicznym partnerem, dbałym o dobro rodziny, osobistością silną, która ujmuje kierownictwo, lecz czyni to w sposób delikatny. Odnosi się to do obu płci – bowiem, gdy w horoskopie mężczyzny druga osoba małżeństwa oznaczona jest przez Marsa w 7 domu, będzie ona posiadała naturę męską i wykazywała również skłonność do uchwycenia władzy w swe ręce. Nadto Mars w tym odcinku natywnika daje tendencję do zawarcia wczesnego związku, kiedy obaj partnerzy znajdują się jeszcze w stanie plastycznym i wykazują większą zdolność przystosowania się do warunków małżeńskich, aniżeli gdy związek zawarty zostaje w bardziej dojrzałym wieku, W każdym razie to położenie „małego zła” każe przypuszczać bardziej wojowniczego partnera, tak, iż mimo całej miłości i uczucia, harmonia pożycia częstokroć ulegnie zaburzeniu.

Mars uszkodzony w siódmym odcinku natywnika wskazuje na wypadek lub nagłą śmierć drugiej osoby małżeństwa. Będzie ona miała usposobienie władcze i kłótliwe, a jeśli przy tym na początku odnośnego pola znajdzie się jeden ze znaków wodnych: Rak, Skorpion lub Ryby – oddawać się będzie pijaństwu i rozpuście.

Mars – zależnie od współdziałających aspektów – wpływa na ogół pobudzająco i ożywiająco, zarówno w dodatnim jak też ujemnym znaczeniu. Może jednak również niektóre związki miłosne i przyjaźni nagle rozbić lub sprowadzić czasowe rozłąki – wskutek zmiany miejsca zamieszkania – wywołując w następstwie ból i tęsknotę.

W dobrym aspekcie ze Słońcem i Wenerą pobudza skłonność sercową i sprzyja szczęściu w miłości i małżeństwie, o ile nie działają przeciwdziałająco niszczycielskie wpływy Saturna i Uranusa.

Mars i Wenus w obu horoskopach na tym samym miejscu nie stanowią tak pomyślnej oznaki, jak wówczas, gdy te planety znajdują się w sekstylu lub trygonie. Koniunkcja Marsa i Wenery pobudza wprawdzie u niektórych kochanków namiętność, lecz mija ona szybko pociągając w następstwie cierpienie, z racji nieodwzajemnionej skłonności.

Uranus w 7 domu – wskazuje na romantyczne, zawarte bez zastanowienia i źle pojęte małżeństwo. Często partnerem jest osoba, która nigdy nie myślała o wstępowaniu w tego rodzaju związek, zanim uranusowy promień nie skojarzył go pod wrażeniem chwili. Uranus w tym położeniu – niezależnie od swoich aspektów – przynosi zawsze nagłe zobojętnienia lub zbliżenia w pożyciu małżeńskim i płciowym. Ludzie z Uranusem w siódmym odcinku natywnika są zazwyczaj nieszczęśliwi w małżeństwie, ponieważ druga osoba związku odznacza się niestałą i niezależną uraniczną naturą, nie znosi ograniczeń, nie potrafi być wierną i utrzymuje tajemne stosunki, które niejednokrotnie doprowadzają do separacji i rozwodu sądowego. W związku z tymi sprawami wynika często publiczny skandal, lub następuje śmierć drugiej osoby związku – w zależności od aspektów.

Jeśli Uranus w siódmym polu radixu posiada towarzyszów w osobach Jowisza i innych planet, wówczas oprócz legalnego związku daje również kilka awanturek miłosnych, a nawet dłuższych przyjaźni. Gdy zaś znajduje się sam, wówczas trudno znaleźć trwałe dopełnienie życia milosno – małżeńskiego. Wpływ ten – jak już zaznaczyliśmy wyżej – daje umiłowanie niezależności i wolności; ograniczenia i opieki tego rodzaju jednostki w małżeństwie nie zniosą, toteż, gdy Słońce i Księżyc lub Saturn i Jowisz utworzą w horoskopie jednego z partnerów złe aspekty – rozwód nie jest wykluczony. Uranus powoduje również niekiedy całkiem nieoczekiwane rozłąki małżonków, oraz inne niespodzianki, których następstwem są dotkliwe cierpienia psychiczne.

Neptun w 7 domu – posiada wpływ niezwykle osobliwy. W młodości przynosi ciężkie rozczarowania i zawody, niejednokrotnie lata nieszczęśliwej miłości lub zwlekania z małżeństwem. W niepomyślnych aspektach sprowadza zetknięcie z jednostkami wątpliwej wartości, w dobrych natomiast – uduchowione związki i przyjacielskie stowarzyszanie się wybitnych, zainteresowanych okultyzmem osób. Aczkolwiek są to związki dobrane, oparte na duchowym zrozumieniu – charakter ich bywa raczej platoniczny. Po gorzkich rozczarowaniach w młodości rozbudza Neptun skłonność u ludzi, którzy opanowali już swoje zmysły i szukają raczej psychicznego kontaktu aniżeli erotycznego użycia.

Neptun uszkodzony w 7 odcinku radixu daje histerycznego, medialnego i niepoczytalnego towarzysza, przy czym istnieje możliwość popełnienia bigamii przez jednego z partnerów. Neptun w złych aspektach sprowadza również zboczenia seksualne.

*

Jeśli w siódmym domu horoskopu nie znajduje się żadne ciało kosmiczne wówczas w natywniku mężczyzny należy zbadać, jaka planeta stoi najbliżej Księżyca, zaś w żeńskim – jaka znajduje się w zasięgu Słońca. Owe najbliżej świateł niebieskich położone planety charakteryzują drugą osobę małżeństwa

O ile chodzi o wzajemne zrozumienie, należy przy porównywaniu horoskopów zwracać uwagę na następujący fakt:

Ludzie, przy których urodzeniu Słońce albo więcej planet znajdowało się w ognistym znaku Barana, będą zgadzali się z tymi, w których natywniku Słońce, Księżyc lub wpływowe planety znajdują się w znaku Lwa lub Łucznika, względnie oddalonych o 60º od Barana znakach Wodnika lub Bliźniąt, bowiem również aspekty sekstylne posiadają w tym wypadku pomyślny wpływ. Łączyć powinny się zatem następujące typy zodiakalne:

Typ Barana z typem Lwa lub Łucznika.

Typ Byka z typem Koziorożca lub Panny.

Typ Bliźniąt z typem Wodnika lub Wagi.

Typ Raka z typem Ryb lub Skorpiona.

Typ Lwa z typem Barana lub Łucznika.

Typ Panny z typem Koziorożca lub Byka.

Typ Wagi z typem Bliźniąt lub Wodnika.

Typ Skorpiona z typem Raka lub Ryb.

Typ Łucznika z typem Barana lub Lwa.

Typ Koziorożca z typem Byka lub Panny.

Typ Wodnika z typem Bliźniąt lub Wagi.

Typ Ryb z typem Skorpiona lub Raka.

Ogólna ta reguła odnosi się zarówno do położenia Słońca osób urodzonych w różnych miesiącach, jak do Ascendentu, czyli punktu wynurzającego się na wschodzie w momencie urodzenia.

Jeśli Słońce i Księżyc, jako też Ascendent znajdują się w pomyślnym położeniu (w sekstylu albo w trygonie) do Ascendentu lub punktu Słońca w horoskopie drugiej osoby – wówczas harmonia może być trwałą. Gdy jednak w natywniku – mimo pomyślnych zresztą aspektów – Mars, Saturn, Neptun, Jowisz lub Uranus tworzą kwadrat względnie opozycję do planet w radixie partnera – nie można liczyć na trwałą zgodę, a oczekiwać raczej gwałtownych sporów (wypływających z natury Marsa), nieufności (Saturn), rozczarowań (Neptun), nieporozumień lub procesów (Jowisz), nienawiści, zobojętnienia, rozłąki, wskutek zmiany miejsca pobytu przez jednego z towarzyszów (Uranus).