Horoskop króla Anglii – Jerzego VI
źródło: „Niebo Gwiaździste” nr 1/1937, s.8