Bóg kazał się dzielić, więc chciałbym się z Wami podzielić małym rarytasem z moich skromnych zbiorów:

Krótka astrologiczna uwaga Komety. Na Horyzoncie Krakowskim, około ostatnich dni Grudnia powstaiącego w Roku Pańskim 1680. ginącego zaś, około pierwszych dni Lutego, w Roku ninieyszym 1681. Swiatu Polskiemu z pilnośćią przez M. Krzysztopha Krzykawskiego w Przesławney Akademiey Krakowskiey Nauk wyzwolonych, y Filozofiey Doktora, w Kollegium Mnieyszym Ordynaryinego Astrnomiey Professora uczyniona, y do Druku podana. Roku Pańskiego M.DC.LXXXI. dnia XVIII Lutego