Imperium Włoskie, proklamowane przez Mussoliniego źródło: „Niebo Gwiaździste” nr 6/1937