Archetypowe znaczenia domów w ujęciu klasycznym

Szukając esencji podstawowych elementów horoskopu, dosyć łatwo udaje nam się w kilku słowach oddać znaczenie danego znaku Zodiaku czy planety. Trochę gorzej jest z esencją domów. Używamy wielu różnych określeń, np. pola, sfery życia, przejawy ludzkiego życia czy sektory działalności. O domach w horoskopie można mówić w nieskończoność, nieustannie odnajdując „ukryte” znaczenia. Ale czy nie można mówić o nich bardziej konkretnie?

Astrologia klasyczna używa prostych kodów na oznaczenie poszczególnych domów, przypisując każdemu konkretne cechy czy plany działania. Każdy z domów ma trzy różne płaszczyzny działania. Podział jest prosty: dzielimy długość domu na trzy równe części. Ponieważ domy mają nierówną długość, więc ilość stopni dla każdej 1/3 części domu jest nierówna (a raczej nieokreślona z góry jak dekanat dla znaku Zodiaku). Proponuję używanie terminu „triplet” na oznaczenie 1/3 części domu.

Dom 1 Wyznacza ogólny kierunek życia w trzech fazach:

F1- pierwsza 1/3 życia (dzieciństwo)

F2- druga 1/3 życia (dojrzałość)

F3- trzecia 1/3 życia (starość)

Dom 2 Wyznacza ogólną sytuację materialną w trzech fazach życia:

F1- pierwsza 1/3 życia (dzieciństwo)

F2- druga 1/3 życia (dojrzałość)

F3- trzecia 1/3 życia (starość)

Dom 3 F1- los rodzeństwa i bliskich znajomych, także stosunek do nich

F2- los młodszego rodzeństwa (jw.)

F3- bliskie podróże

Dom 4 F1- ojciec

F2- majątek rodzinny

F3- finis rerum (koniec rzeczy)

Dom 5 F1- dzieci

F2- zainteresowania

F3- rodzaj misji życiowej

Dom 6 F1- choroby

F2- usługi (także praca szeroko pojęta)

F3- drobne zwierzęta domowe

Dom 7 F1- małżonek

F2- procesy

F3- wrogowie

Dom 8 F1- warunki śmierci

F2- tradycje, relikwie

F3- spadki

Dom 9 F1- podróże

F2- religie

F3- sny

Dom 10 F1- zawód

F2- zaszczyty

F3- wpływ matki

Dom 11 F1- zaufanie

F2- charakter pracy

F3- rezultaty pracy

Dom 12 F1- podstępy wrogów

F2- męki, smutki

F3- szkody (zwierząt)

Powyższe zestawienie oparte jest całkowicie na pracach astrologów średniowiecznych. Cytowany trójpodział pochodzi z książki „Wiedza tajemna. ENCYKLOPEDYCZNY WYKŁAD NAUK TAJEMNEJ WIEDZY DUCHOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE EGIPSKIEJ SYMBOLISTYKI =e pcof. G. O. M. w Piotrogrodzie. == PRZETŁUMACZYŁ KAROL CHOBOT. DRUKARNIA HENRYKA NOWA.KA W CIESZYNIE 1921.
Współcześnie większość astrologów nie rozróżnia trójpodziału domów, a szkoda. Jedynie hrabia S. Wroński w 4 tomie „Astrologii Klasycznej” przedstawia skrótowo opis poszczególnych tripletów. W kolejnych odcinkach będę prezentował karmiczne i kabalistyczne podejście do tripletów.

Zapraszam!