Na początek kilka prostych założeń. Szukamy pozycji urodzeniowego Słońca, sprawdzamy, na którym stopniu Zodiaku występuje, a w dalszej kolejności – jaki to dekanat i dwadasamsa.

Mówimy tutaj tylko o Słońcu, którego dzienny ruch wynosi w przybliżeniu 1 stopień. Proponuję przelicznik 1 stopień = 1 rok życia z powodów mnemotechnicznych, tak, aby można było łatwo w pamięci dokonywać obliczeń. Dokładne pozycje progresywnego Słońca najlepiej sprawdzić w programie komputerowym, np. w Uranii Bogdana Krusińskiego lub w efemerydach.

Baran – Słońce urodzeniowe w 1 dekanacie:

źródło: http://www.joanna-kowalska.home.pl

Przypadek nr 1. Andrzej Bursa

Fakty z życia:

  • luty 1952 roku – ślub z Ludwiką Szemiot – studentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie;
  • w 1952 roku urodził im się syn – Michał.
  • Od grudnia 1954 do lata 1957 pracuje jako reporter Dziennika Polskiego w Krakowie.
  • 1957 rok – gwałtowna śmierć – przyczyną była wrodzona wada aorty.

Podaję za Wikipedią: „Działalność literacka poety trwała krótko, bo zaledwie 3 lata. Zmarł nagle w wieku 25 lat wskutek wrodzonego niedorozwoju aorty. Jego twórczość w znacznej mierze przepełniona była buntem, brutalnością i cynizmem; wiersze cechowały naturalizm oraz antyestetyka. Bursa był poetą szukającym trwałych wartości humanistycznych i prawd o człowieku i sobie samym. Dzieła artysty idealnie opisują ówczesną rzeczywistość w sposób demaskatorski i bezkompromisowy, a zarazem przesycone są ukrytym liryzmem.

Bunt przeciwko normom życia społecznego, tradycji romantycznej, konwencjom, moralności to jedynie powierzchowne odczytanie twórczości Bursy. Poeta dostrzegał istniejące wokół zło i wyrażał je adekwatnymi środkami literackimi, jednak w jego utworach zauważyć można wyrazistą potrzebę obcowania z dobrem. W jego twórczości poetyckiej można bowiem wyodrębnić trzy grupy utworów:

Indywidualista, nie był związany z żadną z licznych w owym czasie grup literackich.”

Andrzej Bursa nie przeżył nawet jednej pełnej fazy. Jego natalne Słońce znajduje się na pierwszym stopniu Barana, w dekanacie Marsa i w dwadzie Barana. Przejście progresywnego Słońca przez Urana i Merkurego zaowocowało krótką, ale intensywną działalnością literacką. Andrzej nie doczekał koniunkcji progresywnego Słońca z urodzeniową Lilith.

Sama śmierć wynika, a raczej doskonale koresponduje z naturą Barana – krążeniem krwi (aorta).