Lilith 1992

Podobno jeden obraz wart jest tysiąca słów…