Przeglądając książkę B.V. Ramana „Notable Horoscopes” natrafiłem na kilka ciekawych horoskopów. Jako pierwszy podaję najstarszy, czyli:

Sri Krishna, ur. 19 lipca 3228 p.n.e., około północy, (Lat. 27° 25′ N., long. 77° 41′ E.)

B.V. Raman podaje następujące pozycje planet:

The Sun 139= 48′; the Moon 47° 42′; Mars 91° 6′; Mercury 152° 48′; Jupiter 148е 54′; Venus 102° 54′, Saturn 224° 42′; Rahu 106° 24′; and Lagna 50°. Ayanamsa + 50° 40′
Spróbowałem określić ten horoskop według zachodnich wzorców i wyszło mi, co następuje:

Do obliczeń wykorzystałem program Astrolog 5.40.

Czy wyliczony przeze mnie horoskop jest prawidłowy?