Ilekroć zaczynam coś naprawdę od nowa
sięgam po sprawdzone dźwięki…

LARS HOLLMER