GEN SAMOTNOŚCI

Andrzej Cedzyński, 17.07.2010 Horodło

Obserwując znajomych i postacie ze szklanego ekranu zauważyłem, że wokół znaku Wodnika koncentruje się spora dawka samotności, wyalienowania czy izolacji. Przyglądałem się również innym znakom i śmiało mogę powiedzieć, że Wodnik nosi w sobie „gen samotności”.

Dlaczego akurat Wodnik?

Znaki powietrzne, z definicji, oznaczają przewagę intelektu nad emocjami. Im większa jest ta przewaga, tym jaskrawsze jest występowanie genu samotności. Najbardziej lotny i suchy – jak mówią starożytni – jest żywioł powietrza, do którego należą trzy znaki: Bliźnięta, Waga i Wodnik. Zwracając uwagę na ogólny rodzaj przemiany (wewnętrznej alchemii) w obrębie jednego trygonu można wyodrębnić trójczłonową zasadę[1]:

SZUKAJ – BUDUJ – BURZ

Bliźnięta to pierwszy człon zasady: SZUKAJ. Osoby, spod tego znaku Zodiaku żyją w wielkiej bańce infosfery, która jest dla nich tym, czym woda dla ryb. Nieustannie agregują (gromadzą) i przekazują informacje. Dokładnie zresztą o to chodzi w tym znaku Zodiaku:

AGREGACJA – TRANSMISJA

Nie na darmo Merkury patronuje gazetom, czytelnictwu czy mediom. Gdyby nie odkryto Urana, rządził by także globalnym Internetem, czy telewizją. Bliźnięta działają według zasady:

Zdobyć informację – Przekazać dalej

Podkreślona jakość zmienna Bliźniąt sprawia, że ten znak Zodiaku nie potrafi się zatrzymać, usiąść w jednym miejscu na dłużej. Przekłada się to na ich życie rodzinne czy związki partnerskie. Bliźnięta także mają coś z genu samotności. Ich związki są często nietrwałe, kariera efemeryczna i trzecioplanowa. Trudno powiedzieć co jest pierwszoplanowe u Bliźniąt. Najważniejsze jest dla nich BYĆ i SŁYSZEĆ.

Jeśli w horoskopie brakuje jakości stałych lub równie mocno obsadzonego żywiołu ziemi, to żywioł powietrza porywa Bliźnięta w świat, niczym wiatr unoszący daleko nasiona drzew. Pasuje mi tutaj porównanie: Bliźnięta i nasiona klonu. Skrzydełka i szeroki świat. Jak  takiej sytuacji myśleć o rodzinie czy trwałych związkach?

Bliźnięta stają się samotne z własnego wyboru. Preferują świat i wymianę informacji ponad wszystko, zwłaszcza wtedy, gdy słaby jest w horoskopie żywioł ziemi. Żywioł ziemi w sposób naturalny przyjaźni się z żywiołem powietrza. Powietrze użyźnia glebę. W naszym realnym świecie oznacza to umiejętność wykorzystania właściwych informacji w celu osiągnięcia konkretnych i wymiernych korzyści materialnych. Super jest mieć dom, głębokie korzenie i pomysły, jak nie zginąć w świecie opartym na pieniądzach.

Waga to znak kardynalny, nakierowany na drugi człon ogólnej zasady: BUDUJ. O ile u Bliźniąt najważniejsza jest informacja, o tyle u Wagi najważniejsi są ludzie, którzy m.in. mogą tej informacji udzielić. Dużo ważniejsze od książek, gazet czy telewizji jest dla Wagi kolekcjonowanie znajomości towarzyskich. Waga jest i musi być atrakcyjna dla otoczenia. Chce, aby każdy się nią zainteresował, więc bardzo dba o swój wygląd, maniery czy o powierzchowność.

W mniejszym stopniu niż u Bliźniąt występuje u niej gen samotności. Wagi boją się być same, więc od dziecka czarują i uwodzą. Także i w tym wypadku niebagatelne znaczenie ma obsada pozostałych żywiołów. Silny żywioł ziemi skłania Wagi do trochę manipulatorskiego traktowania partnerów, ale przy okazji gwarantuje sukces. Bardzo wskazany jest akcent padający na żywioł wody, jeśli Waga chce stworzyć trwały i atrakcyjny dla obu stron związek. Żywioł ognia sprzyja karierze artystycznej, trochę w mniejszym stopniu – zawodowej.

Najbardziej samotny ze wszystkich znaków jest Wodnik. Silna obsada żywiołu powietrza w horoskopie, przy braku lub deficycie u pozostałych żywiołów sprawia, że Wodnik wyobcowuje się z otoczenia. Jakość stała znaku Wodnika to cecha, która oznacza trwały proces lub proces, który trudno jest zmodyfikować lub przerwać. Synteza Bliźniąt i Wagi – treści, jakie są charakterystyczne dla tych znaków sprawia, że Wodnik rozumie zarówno naturę i celowość gromadzenia informacji (Bliźnięta), jak i zasady jej transmisji i wykorzystania w społeczeństwie (Waga).

Wodnik żyje w urojonym lub wyidealizowanym świecie własnych idei będących pochodną informacji zgromadzonych przez Bliźnięta i Wagę. Wizje, które tworzy w swojej głowie na bazie zgromadzonych informacji (biblioteki, Internet jako typowe miejsce dla Wodnika), zwykle zniechęcają go do życia w społeczeństwie, współuczestniczenia w rodzinnych stereotypach czy związkach partnerskich.

Człowiek jest niedoskonały i popełnia błędy w swoim życiu, nikt tego tak dobrze nie rozumie, jak Wodnik. Jeśli pozostałe żywioły są słabo obsadzone a żywioł powietrza bardzo silny, to sprawia, że wodnik pogrąża się w izolacji od świata. Ucieka w świat książek, rozmyślań, pustych czterech ścian. Szuka samotności i celebruje ją.

Stymulacja ze strony żywiołu ognia czyni go prorokiem, kaznodzieją, piewcą nowej idei. Jeśli jest to stymulacja żywiołu ziemi, jest możliwość, że będzie chciał budować kościoły lub burzyć je po to, aby w ich miejsce postawić nowe. Każdy Wodnik marzy o zupełnie innym porządku świata, innym niż dotychczasowy, opartym na jeszcze bardziej sprawiedliwych zasadach. Żywioł wody pozwala mu natomiast zaistnieć w społeczeństwie w tradycyjny sposób, czyli poprzez rodzinę.

To, co jest typowe dla znaków powietrznych i to, co najbardziej rzuca się w oczy – to brak serca, niedostatek emocji lub chłodne, posągowe wręcz emocje. Bardziej są to wizje emocji, takimi jakimi powinny być, niż same prawdziwe emocje. Miarą trwałości każdego związku SA przede wszystkim emocje i działanie (woda i ogień). Śmiało mogę zaproponować definicję genu samotności:

„Im więcej powietrza w horoskopie, tym więcej samotności”

Zwłaszcza widać to na przykładzie Wodników. Mówi się, że Wodniki kochają wolność i niezależność. Piękne to słowa, ale uważam, że jest to tylko czcza propaganda i maska. Wodniki mają tendencję do izolacji, trudności z dostosowaniem się do reguł społecznych czy zasad, które rządzą życiem. A reguły są po to, aby wszystkim żyło się statystycznie dobrze. Stąd uśrednianie, tworzenie prawa, edukacja, normy moralne czy chociażby pojęcie kompromisu, którego Wodnik albo nie zna, albo nie rozumie.

Wodnik jest od dziecka raczej nieśmiały i ta nieśmiałość mu pozostaje na dalsze lata. Zwłaszcza wtedy, gdy trzy pozostałe żywioły są słabo reprezentowane w horoskopie. Nadmiar powietrza nie daje zbytnich szans na poznanie delikatnej tkanki życia. A uśmiercanie go tylko po to, aby wsadzić je na szkiełko mikroskopu – to jeszcze nie życie. Mówić o życiu to jedno, a żyć pełnią życia to drugie.

Ludzie instynktownie unikają niebezpieczeństw czy wieloznacznych i niepewnych sytuacji. Brak uczuć i emocji (oziębłość emocjonalna) albo emocje w ujęciu czysto analitycznym – to czynniki, które sprawiają, że ludzie odwracają się od osób z silnym żywiołem powietrza.

Z wolnością i niezależnością Wodników jest dokładnie tak samo jak z umiejętnością nawiązywania trwałych relacji damsko-męskich u feministek. Tym kobietom, którym nie wychodzą związki (choć nie tylko), potrzebne jest samousprawiedliwienie własnych niepowodzeń. Sięgają więc po górnolotne idee, maskują swoje niepowodzenia w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji międzyludzkich. To jednak temat na inny artykuł, który roboczo nazwałem „Trzecia płeć”, w którym poruszam problem zaniku archetypowego mężczyzny i pojawienie się nowego archetypu kobiety, bardzo odmiennego od tego, co zwykle nam się kojarzy z kobiecością.

Reasumując: im bardziej wyraźny jest żywioł powietrza w horoskopie, tym większe jest prawdopodobieństwo rozwoju genu samotności. Dotyczy to zwłaszcza znaków stałych, przede wszystkim wodnika oraz obecności w tym znaku planet osobistych: Księżyca, Merkurego, Wenus i Marsa. Celowo pomijam tu Słońce, które w Wodniku jest na wygnaniu. Specyfika ewolucji i rozwoju zakodowana w Zodiaku sprawia, że Wodnik (a dokładnie Słońce w znaku Wodnika) jest niezbędnym elementem większej całości.


[1] Analogie do znanego zespołu muzycznego SBB, są jak najbardziej uzasadnione.