Dni Księżycowe w astrologii horarnej

kompilacja: Andrzej Cedzyński 2010

(01) pierwszy Dzień Księżycowy około 0 ° do 12 ° od Słońca

Pierwszy Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do natychmiastowych inicjatyw, śmiałych przedsięwzięć, ale też do nieporozumień albo kłótni.

(02) drugi Dzień Księżycowy około 13 ° do 25 ° od Słońca

drugi Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do różnego rodzaju wyjaśnień, kompromisu, pojednania ale też chybionych okazji.

(03) Trzeci Dzień Księżycowy około 26 ° do 38 ° od Słońca

Trzeci Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla ambitnych i dochodowych przedsięwzięć, handlu, ale też snów, daleko – naciąganych pomysłów i planów.

(04) Czwarty Dzień Księżycowy około 39 ° do 50 ° od Słońca

Czwarty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla dawania albo otrzymywania rad, wspólnych poważnych przedsięwzięć, ale też zdrad.

(05) piąty Dzień Księżycowy około 51 ° do 63 ° od Słońca

Piąty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla innowacji i wynalazków, oryginalnych twórczości, ale również dla polemik i sporów.

(06) szósty Dzień Księżycowy około 64 ° do 76 ° od Słońca

Szósty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do przedsięwzięć, wspólnych poważnych przedsięwzięć, ale też zdrad.

(07) siódmy Dzień Księżycowy około 77 ° do 89 ° od Słońca

Siódmy Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do podejmowania wysiłków, aby osiągnąć określony cel, komfort materialny, a także jakieś zawiadomienie, rozczarowania.

(08) Ósmy Dzień Księżycowy około 90 ° do 102 ° od Słońca

Ósmy Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla handlowych transakcji, politycznych negocjacji, ale też dla podstępu i kradzieży.

(09) Dziewiąty Dzień Księżycowy około 103 ° do 115 ° od Słońca

Dziewiąty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do zdecydowanego rozwiązywania trudności, dla wysiłków niesionych, by pokonać problemy, również stagnacja.

(10) Dziesiąty Dzień Księżycowy około 116 ° do 128 ° od Słońca

Dziesiąty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla energicznych, ambitnych przedsięwzięć, prac budowlanych, ale też daje złudzenia wielkości.

(11) Jedenasty Dzień Księżycowy około 129 ° do 140 ° od Słońca

Jedenasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do zastanawiania się, refleksji i tworzenia, ale też sprzeciwu wobec zmian.

(12) Dwunasty Dzień Księżycowy około 141 ° do 153 ° od Słońca

Dwunasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla osiągnięcia oryginalnych pomysłów, ale też oznacza zdrady.

(13) Trzynasty Dzień Księżycowy około 154 ° do 166 ° od Słońca

Trzynasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do łączenia się albo zrzeszania, ale też oznacza łudzenie się.

(14) Czternasty Dzień Księżycowy około 167 ° do 179 ° od Słońca

Czternasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do pracy wymagającej precyzji i kompromisów, oznacza też straty, zerwania, niepowodzenia.

(15) Piętnasty Dzień Księżycowy około 180 ° do 191 ° od Słońca

Piętnasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla przyjaźni, spotkań z ludźmi, albo wspólnych przedsięwzięć, ale też rozczarowań albo otrzeźwienia.

(16) Szesnasty Dzień Księżycowy około 192 ° do 204 ° od Słońca

Szesnasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla finansowych transakcji albo umów biznesowych, ale też kradzieży albo oszustw.

(17) Siedemnasty Dzień Księżycowy około 205 ° do 217 ° od Słońca

Siedemnasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do dobrych umów biznesowych, podwyżek pensji, zbierania żniwa, ale też podstępów, oszustw, niepohamowania.

(18) Osiemnasty Dzień Księżycowy około 218 ° do 230 ° od Słońca

Osiemnasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla bezinteresownych działań, ale też przedsięwzięć, które są skazane na niepowodzenia, także perfidii i zdrady.

(19) Dziewiętnasty Dzień Księżycowy około 231 ° do 243 ° od Słońca

Dziewiętnasty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do uznania jakości i zasług, do uzdrawiania, pojednania, ale też oznacza nadużycie władzy.

(20) Dwudziesty Dzień Księżycowy około 244 ° do 256 ° od Słońca

Dwudziesty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do tworzenia, zastanowienia, medytacji, ale też kryzysów, gniewu, zemsty, pasji.

(21) Dwudziesty pierwszy Dzień Księżycowy około 257 ° do 269 ° od Słońca

21-ty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla odkryć, podróży, badań, śledztw, ale też zaniedbywania albo intryg.

(22) Dwudziesty drugi Dzień Księżycowy około 270 ° do 282 ° od Słońca

22-gi Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla uwolnienia się, osobistego sukcesu, ale też hańby, wygnania, skandalu.

(23) Dwudziesty trzeci księżyca Dzień około 283 ° do 295 ° od Słońca

23-ci Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla ważnych prac, odnawiania, renowacji, ale też przesady.

(24) Dwudziesty czwarty księżyca Dzień około 296 ° do 308 ° od Słońca

24-ty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla tradycji, rodziny, społecznej pracy albo wspólnych przedsięwzięć, ale też oznacza niesprawiedliwość.

(25) Dwudziesty piąty księżyca Dzień około 309 ° do 321 ° od Słońca

25-ty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla oryginalnych pomysłów, wynalazków, innowacji, ale też tolerancji.

(26) Dwudziesty szósty księżyca Dzień około 322 ° do 334 ° od Słońca

26-ty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający do rozwiązywania zagadek i tajemnic, ale też dla pasji i zmysłowych występków.

(27) Dwudziesty siódmy księżyca Dzień około 335 ° do 347 ° od Słońca

27-y księżyca Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla wzajemnej pomocy, wspólnych spraw albo ryzykowania, ale też sprzyja wydawaniu błędnych ocen albo sądów.

(28) Dwudziesty ósmy Dzień Księżycowy około 348 ° do 359 ° od Słońca

28-y Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla odkryć, poszerzania świadomości, wspólnoty umysłów, ale też iluzjom.

(29) Dwudziesty dziewiąty Dzień Księżycowy około 348 ° do 359 ° od Słońca

29-ty Dzień Księżycowy jest  sprzyjający dla odkryć, poszerzania świadomości, wspólnoty umysłów, ale sprzyja powstawaniu iluzji.

(30) trzydziesty Dzień Księżycowy około 348 ° do 359 ° od Słońca

30-ty Dzień Księżycowy jest sprzyjający dla odkryć, wspólnoty umysłów, ale i sprzyja też iluzjom.